„A gdy obaczył Balaam, że się podobało Panu, aby błogosławił Izraelowi, już nie chodził, jako przedtem, raz i drugi dla wieszczby; ale obrócił ku puszczy twarz swoję.”

Biblia Gdańska (1881): 4 Mojżeszowa 24,1

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 15:8

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
O Przekładzie
15:1
I przydało się po niektórym czasie we żniwa pszeniczne, że nawiedził Samson żonę swą wziawszy koźlę z stada i mówił: Pójdę do żony swej do komory, ale mu tego nie dopuścił ociec jej, aby do niej wnidź miał.
15:2
Ale rzekł k niemu ociec jej: Mniemałem, abyś ją miał w nienawiści i dlategożem ją oddał towarzyszowi twemu? Azaż nie jest siostra jej młodsza cudniejsza niż ona, weźmiż ją sobie na jej miejsce.
15:3
Na to mu powiedział Samson: Już teraz Filistynom nie zostanę nic winien, chociaż im uczynię co złego.
15:4
Odszedszy tedy Samson ułapił trzysta liszek, a nabrawszy pochodni, powiązał je za ogony, a miedzy dwiema ogony uwiązał pochodnią jednę.
15:5
Potym pochodnie zapaliwszy, puścił je miedzy zboża filistyńskie, a popalił tak stogi jako i zboża stojące, społu z winnicami i z oliwami.
15:6
Tedy rzekli Filistyni: Któż to uczynił? I powiedziano: Samson, zięć Tamnatczyków, przeto że mu wziął żonę a dał ją towarzyszowi jego. A przetoż szedszy Filistyni spalili ją i z ojcem jej.
15:7
Którym rzekł Samson: Chociażeście takową rzecz uczynili, przedsięć się ja nad wami pomszczę, a potym przestanę.
15:8
A tak je potłukł od biódr aż do goleni razy wielkiemi, a odszedszy mieszkał na wierzchu opoki Etam.
15:9
Przyciągnęli tedy Filistyni, a położyli się z wojskiem w Juda, rozwlókszy się aż do Lechi.
15:10
Tedy k niem rzekli mężowie Juda: Przeczeście przeciwko nam wyciągnęli? A oni odpowiedzieli: Przyszlichmy zwięzać Samsona, a iżbychmy mu także uczynili, jako nam on uczynił.
15:11
A tak trzy tysiące mężów z Juda szli na wierzch opoki Etam, a mówili do Samsona: Azaż nie wiesz, iż Filistyni panują nad nami? Przeczżeś wżdy to nam uczynił? A on im odpowiedział: Jako mnie oni uczynili, takem też ja jem uczynił.
15:12
Ale mu oni powiedzieli: Dlategociechmy przyszli, abychmy cię związali, a wydali w ręce Filistynom. Którym tak odpowiedział Samson: Przysiężcie mi jako się na mię sami nie targniecie.
15:13
A oni mu powiedzieli tymi słowy: Nic ci nie uczyniemy, jedno cię zwiążemy a oddamy w ręce ich, ale cię nie zabijemy. A tak go związali dwiema powrozmi nowemi i zwiedli go z opoki.
15:14
Który gdy przychodził aż do Lechi, tedy Filistyni bieżąc przeciw jemu wołali. Ale Duch Pański przypadł na Samsona, a powrozy, które były na ramionach jego, stały się jako nić, która bywa przepalona ogniem i rozerwały się zwiąski z rąk jego.
15:15
Tam nalazszy świeżą czeluść osłową, a ściągnąwszy po nię rękę, wziął ją i zabił ją tysiąc mężów.
15:16
A za tym rzekł Samson: Czeluścią osłową składłem je na kupy, a czeluścią osłową zabiłem tysiąc mężów.
15:17
A gdy mówić przestał, porzucił czeluść z ręki swej i nazwał miejsce ono Ramatlechi.
15:18
Począł potym barzo pragnąć, a zawołał do Pana tak mówiąc: Tyś dał w ręce słudze swemu to wybawienie wielkie, a teraz oto umierając od pragnienia wpadnę w ręce nieobrzezańców.
15:19
A tak rozszczepił Bóg trzonowy ząb, który był w czeluści i wyszły z niego wody, potym się napiwszy przyszedł k sobie a otrzeźwiał i nazwał miejsce ono Enhakkore, które jest w Lechi aż do tego czasu.
15:20
I sądził lud izraelski za czasu Filistynów przez dwadzieścia lat.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Gal 3:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ściany Świątyni Bożej wyłożone były drewnem cedrowym a jej podłoga drzewem cyprysowym (I Król 6:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.
Ps 86:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić