„Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi; wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,”

Biblia Gdańska (1881): Kolosensów 3,5

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Sędziów 15:3

Tytuł oryginalny
Księgi Sędziów
1I przydało się po niektórym czasie we żniwa pszeniczne, że nawiedził Samson żonę swą wziawszy koźlę z stada i mówił: Pójdę do żony swej do komory, ale mu tego nie dopuścił ociec jej, aby do niej wnidź miał. 2Ale rzekł k niemu ociec jej: Mniemałem, abyś ją miał w nienawiści i dlategożem ją oddał towarzyszowi twemu? Azaż nie jest siostra jej młodsza cudniejsza niż ona, weźmiż ją sobie na jej miejsce. 3Na to mu powiedział Samson: Już teraz Filistynom nie zostanę nic winien, chociaż im uczynię co złego. 4Odszedszy tedy Samson ułapił trzysta liszek, a nabrawszy pochodni, powiązał je za ogony, a miedzy dwiema ogony uwiązał pochodnią jednę. 5Potym pochodnie zapaliwszy, puścił je miedzy zboża filistyńskie, a popalił tak stogi jako i zboża stojące, społu z winnicami i z oliwami. 6Tedy rzekli Filistyni: Któż to uczynił? I powiedziano: Samson, zięć Tamnatczyków, przeto że mu wziął żonę a dał ją towarzyszowi jego. A przetoż szedszy Filistyni spalili ją i z ojcem jej. 7Którym rzekł Samson: Chociażeście takową rzecz uczynili, przedsięć się ja nad wami pomszczę, a potym przestanę. 8A tak je potłukł od biódr aż do goleni razy wielkiemi, a odszedszy mieszkał na wierzchu opoki Etam. 9Przyciągnęli tedy Filistyni, a położyli się z wojskiem w Juda, rozwlókszy się aż do Lechi. 10Tedy k niem rzekli mężowie Juda: Przeczeście przeciwko nam wyciągnęli? A oni odpowiedzieli: Przyszlichmy zwięzać Samsona, a iżbychmy mu także uczynili, jako nam on uczynił. 11A tak trzy tysiące mężów z Juda szli na wierzch opoki Etam, a mówili do Samsona: Azaż nie wiesz, iż Filistyni panują nad nami? Przeczżeś wżdy to nam uczynił? A on im odpowiedział: Jako mnie oni uczynili, takem też ja jem uczynił. 12Ale mu oni powiedzieli: Dlategociechmy przyszli, abychmy cię związali, a wydali w ręce Filistynom. Którym tak odpowiedział Samson: Przysiężcie mi jako się na mię sami nie targniecie. 13A oni mu powiedzieli tymi słowy: Nic ci nie uczyniemy, jedno cię zwiążemy a oddamy w ręce ich, ale cię nie zabijemy. A tak go związali dwiema powrozmi nowemi i zwiedli go z opoki. 14Który gdy przychodził aż do Lechi, tedy Filistyni bieżąc przeciw jemu wołali. Ale Duch Pański przypadł na Samsona, a powrozy, które były na ramionach jego, stały się jako nić, która bywa przepalona ogniem i rozerwały się zwiąski z rąk jego. 15Tam nalazszy świeżą czeluść osłową, a ściągnąwszy po nię rękę, wziął ją i zabił ją tysiąc mężów. 16A za tym rzekł Samson: Czeluścią osłową składłem je na kupy, a czeluścią osłową zabiłem tysiąc mężów. 17A gdy mówić przestał, porzucił czeluść z ręki swej i nazwał miejsce ono Ramatlechi. 18Począł potym barzo pragnąć, a zawołał do Pana tak mówiąc: Tyś dał w ręce słudze swemu to wybawienie wielkie, a teraz oto umierając od pragnienia wpadnę w ręce nieobrzezańców. 19A tak rozszczepił Bóg trzonowy ząb, który był w czeluści i wyszły z niego wody, potym się napiwszy przyszedł k sobie a otrzeźwiał i nazwał miejsce ono Enhakkore, które jest w Lechi aż do tego czasu. 20I sądził lud izraelski za czasu Filistynów przez dwadzieścia lat.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz wyprowadzając z Egiptu Izraelitów, zabrał ze sobą kości Józefa (II Mojż 13:19). (Józef poprosił o to 360 lat wcześniej gdy prorokował o tym że Bóg wyprowadzi Izraelitów z Egiptu [I Mojż 50:24-26]). Kości Józefa zostały pochowane później w Sychem (Joz 24:32).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Hebr 12:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić