„Abowiem nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż ojcowie naszy wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy morze przeszli,”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 10,1

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Rut 2:2

Tytuł oryginalny
Księgi Ruty
O Przekładzie
2:1
Noemi miała powinowatego po mężu swym, człowieka mężnego z domu Elimelechowego, którego zwano Booz.
2:2
I rzekła Ruta Moabitka do Noemi: Proszę, niechaj pójdę na pole, a niechaj zbieram kłosy u tego, który by mi z łaską dopuścił. A ona jej rzekła: Idź miła córko.
2:3
A tak ona odszedszy zbierała kłosy po polu za żeńcami i przyszła z trefunku na pole Boozowe, który był z domu Elimelechowego.
2:4
A oto na ten czas przyszedł tam pan z Betlehem i rzekł do żeńców: Pan z wami niechaj będzie, a oni mu odpowiedzieli: Niechajżeć Pan błogosławi.
2:5
Rzekł tedy Booz do sługi swego, którego był postawił nad onymi żeńcy: A to czyja dzieweczka?
2:6
I odpowiedział mu sługa, on który u żeńców stał: Ta dzieweczka jest Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemie moabskiej.
2:7
A prosiła nas, aby tu sobie zbierając kłosy nawiązała z kilka snopków za żeńcami, otóż tu jest aż do tego czasu jakoż od poranku przyszła, a barzo mało doma siedzi.
2:8
A tak Booz rzekł do Ruty: Słuchaj miła córko, nie chodź że zbierać kłosów na insze pole, ale tu zostań z dziewkami mojemi.
2:9
Bądź pilna pola tego, na którem żną, a chodź za nimi, bociem już roskazał służebnikom swoim, iżby się ciebie żaden nie tknął. Jeśliż upragniesz, idź do naczynia a pij z tego, z kąd czerpią i służebnicy moi.
2:10
Tedy ona upadszy na oblicze swe, a ukłoniwszy się aż do ziemie tak mówiła: Z kądżem znalazła tę łaskę u ciebie, iż mię znasz, gdyżem jest cudzoziemka?
2:11
Na to jej odpowiedział Booz: Opowiedziano mi, coś uczyniła świekrze swej po śmierci męża twego, a jakoś opuściwszy ojca i matkę twą i ziemię, w którejeś się narodziła, przyszłaś tu do ludu przed tym tobie nieznajomego.
2:12
Niechajżeć odda Pan pracą twą, a Pan, Bóg izraelski, niechaj będzie doskonałą zapłatą twoją, gdyżeś się ty uciekła pod obronę skrzydeł jego.
2:13
Tedy ona rzekła: Mój panie, niechajże tę łaskę uznam po tobie, gdyżeś mię pocieszył, a mówiłeś łaskawie do służebnice twojej, chociażem ja nie jest jako jedna z służebnic twoich.
2:14
Ku której rzekł Booz: Gdy będzie czas jedzenia, przyjdźże tu, a jedz chleb omoczywszy sztukę swą w occie. Także ona siadła przy żeńcoch i podał jej ciasta, którego się najadła aż jej i zostało.
2:15
Wstała potym ku zbieraniu, a Booz roskazał służebnikom mówiąc: Niechaj i między samemi snopki zbiera, a nie brońcie jej tego.
2:16
Ale jeszcze chcąc upuszczajcie z snopów i zostawiajcie, aby zbierała, a nie fukajcie na nię.
2:17
A tak na onym polu zbierała aż ku wieczorowi i nazbierawszy namłóciła z onego, jakoby efa jęczmienia.
2:18
Tedy to niosąc z sobą, szła do miasta, a oglądała świekra jej ono, co nazbierała, tedy jeszcze wyjąwszy to, czego była sama nie dojadła, oddała jej.
2:19
Ku której rzekła świekra jej: Kędyżeś to dziś zbierała, a gdzieżeś robiła? Niechaj ten, który na cię był tak baczny błogosławionem będzie. Tedy ona oznajmiła świekrze swej, co się z nią działo tak powiedając: Booz jest imię mężowi temu, com robiła u niego.
2:20
Potym rzekła Noemi ku niewiastce swej: Niechajżeć będzie błogosławionem od Pana, który nie zawściągnął miłosierdzia swego od żywych i umarłych. Nad to jeszcze rzekła Noemi: Ten mąż jestci nasz powinowaty, a jest krewnem naszym.
2:21
I rzekła Rut Moabitka: Nadto jeszcze mówił mi on mąż: Bądźże tu już przy służebnikach moich aż do końca żniwa wszytkiego.
2:22
A tak rzekła Noemi do Rut, niewiastki swej: Dobrze miła córko, iż będziesz chodziła z służebnicami jego, by cię kto iny nie hamował na polu swoim.
2:23
A przetoż się ona przyłączyła do służebnic Boozowych dla zbierania, aż się dokończyło żniwo jęczmienia i pszenice, potym się wróciła do świekry swojej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalmy 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145 są psalmami akrostycznymi, w których każda linia zaczyna się od kolejnej litery alfabetu Hebrajskiego.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący...
II Kor 6:17-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić