„Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga.”

Biblia Gdańska (1881): Filipensów 4,6

Biblia Brzeska
Księga Psalmów 92:1

Tytuł oryginalny
Księgi Psalmów abo pieśni Dawidowych
O Przekładzie
92:1
Psalm, który był pieśnią na dzień sobotny.
92:2
Jako jest dobrze Pana wysławiać, a śpiewać imieniowi twemu, o Nawyższy
92:3
Wyznawać z poranku miłosierdzie twoje, a na każdą noc prawdę twoję.
92:4
Na instrumencie o dziesiąci strun, na skrzypicach, w pieśniach i na harfie.
92:5
Abowiemeś mię rozweselił w sprawach twoich, o Panie, a weselę się w uczynkach rąk twoich.
92:6
O jakoż są zacne sprawy twe, Panie, a jako są barzo głębokie myśli twoje.
92:7
Człowiek niczemny nie dozna ich, a szalony nie zrozumie temu.
92:8
Iż złośnicy kwitną jako zioła, a wszyscy, którzy broją nieprawości wypuszczają kwiatki, aby potym byli wykorzenieni wiecznie.
92:9
Ale ty, Panie, jesteś sam wywyższony na wieki.
92:10
Abowiem oto nieprzyjaciele twoi, Panie, abowiem oto nieprzyjaciele twoi zginą; a będą rozproszeni wszyscy, którzy broją nieprawości.
92:11
I wywyższysz jako jednorożcowę moc moję, a będę pomazan oliwą świeżą.
92:12
I ogląda oko moje czego pragnie nad nieprzyjacioły swemi; a o tych, którzy powstają przeciwko mnie i którzy się kochają w złościach, usłyszy ucho me rzeczy wdzięczne.
92:13
Rozkwitnie się sprawiedliwy jako palma, a rozmnoży się jako drzewo cedrowe w Libanie.
92:14
Ci, którzy są wsadzeni w domu Pańskim, rozkwitną się w sieniach Boga naszego.
92:15
K temu i w starości podadzą owoc, a będą czerstwemi i zielonemi.
92:16
Ku wyznaniu, iż jest dobry Pan, a iż jest mocą moją i nie masz w nim nieprawości.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Marek był kuzynem Barnaby (Kol 4:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów.
Zach 4:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić