„Oraz zabrał sobie trochę z ceny, za wiedzą swojej żony. Przyniósł też pewną część i położył u nóg apostołów.”

Nowa Biblia Gdańska: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 5,2

Biblia Brzeska
Księga Psalmów 45:6

Tytuł oryginalny
Księgi Psalmów abo pieśni Dawidowych
O Przekładzie
45:1
Przedniejszemu nad śpiewaki na sosanim synów Korego maskil, pieśń miłości.
45:2
Rzecz zacną wydawa z siebie serce moje, a sprawa moja będzie powiedać o królu; język mój będzie jako pióro pisarza prędkiego.
45:3
Barzoś jest pięknym nad syny ludzkie, a rozpłynęła się łaska w wargach twoich, a dlategoż powiedam, iż cię błogosławił Bóg aż na wieki.
45:4
Przypaszże miecz twój na biodra twoje, o namocniejszy, który jest chwałą i zacnością twoją.
45:5
Ku zacności twej wsiądź fortunnie jako na wóz na słowo prawdy, cichości i sprawiedliwości, a tedy dokażesz rzeczy straszliwych prawicą twoją.
45:6
Strzały twoje są ostre, a przenikną serca nieprzyjaciół królewskich, a narodowie upadną pod cię.
45:7
O Boże, stolica twoja jest na wieki wieczne, a łaska sprawiedliwości jest sceptrum królestwa twego.
45:8
Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziałeś nieprawości dlategoż cię pomazał Bóg, Bóg twój olejkiem wesela nad towarzysze twoje.
45:9
Szaty twe wszytki pachną mirrą, aloe i kasją, gdy wychadzasz z gmachów urobionych z kości słoniowych, w których się ty kochasz.
45:10
Córki królewskie są miedzy inemi panienkami twemi, a królowa stoi po prawej ręce twojej przyobleczona w złoto z Ofir.
45:11
Słuchajże córko, a obacz i nakłoń ucha twego, zapomni narodu twego i domu ojca twego.
45:12
I upodoba sobie król piękność twoję, abowiem on jest pan twój, a ty mu masz poczciwość czynić.
45:13
Miasto też Tyr z dary swojemi i co nabogatszy z ludu będą się kłaniać przed tobą.
45:14
Córka królewska wszytka jest zacna wewnątrz, a szaty jej są złotem haftowane.
45:15
Przywiodą ją do króla w odzieniu haftowanym, a przywiodą z nią do ciebie panienki towarzyszki jej.
45:16
Przywiodą je ku tobie z weselem i z radością, a wnidą aż na pałac królewski.
45:17
Na miejsce ojców twych narodzi się tobie synów, a postanowisz je książęty po wszytkiej ziemi.
45:18
Będzie wspominane imię twoje po wszytki czasy, a dlategoż narodowie będą cię chwalić na wieki wieczne.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostołowie byli 5-7 km od brzegu kiedy zobaczyli Jezusa idącego po wodzie (Jan 6:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać.
V Mojż 32:39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić