„Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filipian 1,21

Biblia Brzeska
Księga Psalmów 2:1

Tytuł oryginalny
Księgi Psalmów abo pieśni Dawidowych
O Przekładzie
2:1
Przecz-że się buntuje pogaństwo, a po próżnicy szemrzą narodowie?
2:2
Zastawili się królowie ziemscy, a książęta radzą się społem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi jego mówiąc:
2:3
Potargajmy związki ich, a odrzućmy powrozy ich.
2:4
Ale ten, który mieszka w niebie, naśmieje się z nich, a Pan szydzić z nich będzie.
2:5
Tedy będzie k nim mówił w popędliwości swojej, a w gniewie swoim przestraszy je.
2:6
Mówiąc: A jam postanowił Króla mojego nad Syjonem, górą świętą moją.
2:7
Opowiem ten dekret, który mi Pan opowiedział: Syn mój ty jesteś, któregom ja dziś porodził.
2:8
Żądaj ode mnie, a podam narody w dziedzictwo twoje, a w osiadłość twą granice ziemie.
2:9
Potrzesz je laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz je.
2:10
Teraz-że zrozumiejcie królowie, nauczcież się sędziowie ziemie.
2:11
Służcie Panu w bojaźni, a rozradujcie się jemu w strachu.
2:12
Pocałujcie syna, by się snadź nie rozgniewał, a iżbyście nie zginęli z drogi, gdyby z prędka zapaliła się popędliwość jego. Szczęśliwi wszyscy, którzy jedno w nim ufają.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
I Tes 5:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nowa ziemia nie będzie miała żadnych mórz (Obj 21,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Jan 14:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić