„Wy jesteście świadkami oraz Bóg, że byliśmy dla was, wierzących - świętymi, sprawiedliwymi i bez zarzutu.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 2,10

Biblia Brzeska
Księga Psalmów 17:1

Tytuł oryginalny
Księgi Psalmów abo pieśni Dawidowych
O Przekładzie
17:1
Modlitwa Dawidowa. Wysłuchaj Panie sprawiedliwości mojej, a bądź pilen wołania mego i nachyl ucho ku modlitwie mojej, którą czynię niezdradliwemi usty.
17:2
Prawo moje niechaj wynidzie od obliczności twojej, a oczy twoje niechaj patrzają na sprawiedliwość.
17:3
Gdy doświadczysz serca mego i nawiedzisz je w nocy, a spróbujesz i nie najdziesz abych ja miał co inego myślić, a co inego mieć w uściech.
17:4
Co się tycze spraw ludzkich, według słowa ust twoich chroniłem się zawżdy drogi okrutników.
17:5
Postąpienia moje były mocne na drogach twoich, a podeszwy nóg moich nie pośliznęły się.
17:6
Wzywałem cię, o Boże! Abowiemeś mi się ozwał. Nakłońże tedy ucha twojego ku mnie, a wysłuchaj słów moich.
17:7
Okaż dziwne dobrotliwości twe ty, który zachowywasz ufające w tobie, przeciw tym, którzy powstawają przeciwko prawicy twojej.
17:8
Strzeż mię jako źrzenice w oku; pod cieniem skrzydeł twoich zakryj mię.
17:9
Przed złośniki, którzy mię borzą i przed nieprzyjacioły, którzy mię ogarnęli chcąc wzięć zdrowie moje.
17:10
Zatkali usta swe tłustością, a mówią hardzie gębą swą.
17:11
Otoć nas ogarnęli na ścieżkach naszych, upatrują oczyma swymi gdzie by na ziemi sidła rozstawić.
17:12
Podobien-ci jest lwowi, który jest chutliwy ku porwaniu i lwięciu, które się tai w jamie.
17:13
Powstańże Panie, a uprzedź go, strąć go, a wybaw duszę moję od złośnika mieczem twoim.
17:14
I od mężów ręką twą wyrwi mię, o Panie, a od ludzi tego świata, których cząstka jest w tym żywocie, a których żywot napełniasz z twego skarbu tak, iż mają dosyć i synowie ich i pozostanie ostatek po nich potomstwu ich.
17:15
Ale ja oglądam oblicze twoje w sprawiedliwości, a nasycę się obliczności twej, gdy się ocucę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
I Kor 6:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Achab zbudował dom z kości słoniowej (I Król 22:39).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
I Jan 2:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić