„aby wam dał wedle bogactw chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka,”

Biblia Jakuba Wujka: List do Efezjan 3,16

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Ozeasza 3:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Ozeasza proroka
O Przekładzie
3:1
Powtóre Pan rzekł ku mnie: Idź zasię a miłuj niewiastę, którą iny miłuje, a która jest cudzołożnica, tak jako miłuje Pan syny Izraelskie, aczci się oni oglądają do bogów cudzych, a miłują flasze napełnione winnemi jagodami.
3:2
Nabyłem jej tedy sobie za piętnaście pieniędzy śrebrnych i za półtora omer jęczmienia.
3:3
I rzekłem jej: Będziesz ze mną mieszkać przez wiele dni, a już więcej cudzołożyć nie będziesz, ani się przyłączysz do inego męża, chociaż ja też nie wnidę do ciebie.
3:4
Abowiem synowie Izraelscy przez wiele dni zostaną przez króla i przez książęcia; bez żadnej ofiary i przez bałwana; przez Efody i przez Terafim.
3:5
Potym się nawrócą synowie Izraelscy, a szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, a bać się będą Pana i dobrotliwości jego, w onych dnioch ostatecznych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do mnie: Nie bój się go, gdyż wydałem go w twoją rękę wraz z całym jego ludem i jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem, królem amorejskim, mieszkającym w Cheszbonie.
V Mojż 3:2

W Chrystusie

Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Były cztery stworzenia które zawierały się w 10 plagach wysłanych przeciwko Egiptowi: żaby, wszy, muchy i szarańcza.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić