„Nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: Wyście spowodowali śmierć ludu Pana.”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 17,6

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Nehemiasza 4:2

Tytuł oryginalny
Księgi Nehemiaszowe które pospolicie zową Wtóremi Księgami Ezdraszowemi
O Przekładzie
4:1
A gdy usłyszał Sanaballat, iżechmy budowali mury, ruszony gniewem, a gwałtownie się popędziwszy i szydząc z Żydów.
4:2
Mówił do braciej swej do rycerstwa w Samarjej tymi słowy: Cóż wżdy czynią ci niedołężni Żydowie? Izaż li będą mocnemi? Izaż li będą sprawować ofiary? Izaż li za jeden dzień dokończą tego? Izaż li znowu wystawią kamienie, które się były w łupy prochu obróciły, gdy je popalono?
4:3
Był też przy nim Tobiasz Amonitczyk, który mówił: Niechać budują, ale jeslić przyjdą liszki, rozerwą ich mur kamienny.
4:4
Wysłuchajże Boże nasz, bociechmy są wzgardzonemi, a obróć pohańbienie na głowę ich, a uczyń je wzgardzonemi w ziemi, do której zagnani będą.
4:5
Nie pokrywajże złości ich, a grzech ich niechaj przed tobą zgładzon nie będzie, abowiemci wzruszyli ku zagniewaniu budowniki.
4:6
Alechmy my przedsię budowali mur i stanął wszytek aż do połowice, a lud miał chuć ku budowaniu.
4:7
Co gdy usłyszeli Sanaballat, Tobiasz, Arabczycy, Ammonitowie i Azotczycy, że mury jerozolimskie były oprawione, a iż to co było obleciało zbudowano, barzo się rozgniewali.
4:8
A tak się wszyscy społu sprzysięgli, aby jechali a dobywali Jeruzalem i przekazili robotę.
4:9
Alechmy się my modlili do Pana, Boga naszego i postawiliśmy straż nad nimi we dnie i w nocy dla nieprzyjaciół.
4:10
Zatym rzekli Żydowie: Ustali robotnicy, którzy nosili, a przedsię dosyć rumu, iż nie możemy oprawować murów.
4:11
Nad to rzekli nieprzyjaciele naszy: Niechaj nie wiedzą ani widzą, aż my przyjdziemy miedzy nie i pomordujemy je, a dowiedziem tego, iż przestanie robota.
4:12
A wszakoż się przydało, iż Żydowie, którzy z nimi mieszkali, przyszedszy, opowiedzieli nam dziesięć kroć, iż się zewsząd na nas oborzyć mieli.
4:13
Przetożem postanowił w miescach dolnych za murem i na miejscach obronniejszych, a zasadziłem lud wedle domów z mieczmi, z oszczepy i z łuki ich.
4:14
A gdym to opatrzył, tedym wstawszy rzekł do przedniejszych i do przełożonych i do inego ludu: Nie bójcie się ich, owszem pamiętajcie na Pana wielkiego i straszliwego, walczcież za bracią naszą, za syny wasze, za córki, za żony i za domy wasze.
4:15
Gdy tedy usłyszeli nieprzyjaciele naszy, żechmy się tego dowiedzieli, obrócił Bóg wniwecz radę ich, a myśmy się wszytcy wrócili do murów, każdy do roboty swojej.
4:16
A od onegoż czasu jedna część z ludzi młodych robiła, a druga stała z oszczepy, z tarczami, z łuki i w pancerzach. A którzy byli przedniejszy, stawali po wszytkim domu judzkim.
4:17
Ci też, którzy mury budowali i ci, którzy nosili brzemiona i ci, co na drugie nakładali, jedną ręką robili, a w drugiej broń trzymali.
4:18
Abowiem z onych, którzy budowali, każdy przypasał miecz do biódr swoich i także budowali. A przy mnie trąbiono w trąby.
4:19
Rzekłem potym do przedniejszych, do przełożonych i do inego ludu: Robota ta wielką jest i szeroką, a myśmy się rozproszyli po murze daleko, jeden od drugiego.
4:20
A przetoż gdziekolwiek usłyszycie głos trąby, tedy się tam zbierajcie do nas, a Bóg nasz będzie walczył za nas.
4:21
Tedy będziem pilni roboty, a druga część będzie stać z oszczepy, od świtania, aż gdy gwiazdy wschodzić będą.
4:22
Rzekłem też na ten czas do ludu: Każdy z sługą swym niechaj nocuje w pośrzód Jeruzalem, abychmy mieli w nocy straż około siebie, a we dnie aby przedsię szła robota.
4:23
A tak ja, bracia moi, służebnicy moi i ludzie, którzy byli na straży za mną nie zwłóczylichmy szat naszych, chyba gdy się kto chciał umyć.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Gal 5:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Samuel jako małe dziecko pracował w Przybytku, jego matka przynosiła mu co roku nowy mały płaszczyk (szatę) (I Sam 2:18-19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Fil 4:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić