„Duch PANA mówił przeze mnie, a jego słowo jest na moim języku.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Samuela 23,2

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Malachiasza 2:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Malachiasza proroka
O Przekładzie
2:1
O kapłani, już teraz to jest do was rozkazanie.
2:2
Jesliż słuchać nie będziecie, a umysłu do tego nie przykłonicie, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy na was poslę przeklęctwo, a będę złorzeczył błogosławieństwam waszym i zaiste im będę złorzeczył, abowiem wy ni oczym się nie staracie.
2:3
Popsuję siewby wasze, a zaprószę łajny oblicza wasze, a łajna waszych świąt przylną na was.
2:4
I dowiecie się, żem ja do was posłał to rozkazanie, aby było z Lewi przymierze moje, mówi Pan zastępów.
2:5
Abowiem przymierze moje było z nim żywota i pokoju, a tom mu podał ku bojaźni mojej, bo iż się mnie bał, tedy dla imienia mego był skruszonego serca.
2:6
Zakon prawdy był w uściech jego, a w wargach jego nie jest naleziona złość. Mieszkał ze mną w pokoju i w prawości i wiele ich odwracał od nieprawości.
2:7
Abowiem usta kapłańskie umiejętności strzec będą, a od ust jego pytać będą zakonu, gdyż jest posłem Pana zastępów.
2:8
Aleście wy zeszli z drogi, a staliście się zgorszeniem wielu ich w zakonie, łamiąc przymierze Lewi, mówi Pan zastępów.
2:9
Tedym ja was też uczynił wzgardzonemi a odrzuconemi przed wszytkim ludem, dla tego iżeście nie strzegli dróg moich, aleście brakowali osobami w zakonie.
2:10
Izali nie jeden jest ociec nam wszytkim? Izali nas nie jeden Bóg stworzył? Czemuż tedy każdy gardzi bratem swym, łamiąc przymierze ojców naszych?
2:11
Juda się zdradnie sprawował, a obrzydłość stała się w Izraelu i w Jeruzalem, abowiem Juda poszpecił świątość Pańską, którą on umiłował, a to, gdy pojął za żonę córkę boga obcego.
2:12
Pan wykorzeni z przybytków Jakubowych męża takiego, który to uczyni, czującego i odpowiedającego i tego, który ofiaruje Panu zastępów.
2:13
A toście już uczynili dwakroć, okrywając ołtarz Pański płaczem, łzami i wzdychaniem, a dla tego już dalej nie będę patrzał na ofiarę, ani już więcej przyjmę wdzięcznie daru żadnego z rąk waszych.
2:14
Wy tedy spytacie: I przeczże to? Dla tego, iż się Pan oświadczył miedzy tobą i miedzy żoną młodości twojej, której ty zdradnieś się zachował, gdyż ona jest towarzyszką twoją, a żoną tobie poślubioną.
2:15
Izali jeden tego nie uczynił, w którym był duch obfity? I cóż on jeden uczynił? Szukał nasienia Pańskiego. Strzeżcież tedy ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradnie z żoną młodości swojej.
2:16
Jesliż ją ty masz w nienawiści, tedy ją puść wolno, mówi Pan, Bóg izraelski, a pokrywaj każdy pohańbienie, jakoby odzieniem swoim, mówi Pan zastępów, abyście byli zachowani w duchu waszym, a nie obchodzili się zdradnie.
2:17
Otoście uparacowali Pana waszymi słowy, a mówicie: I w czymżechmy go spracowali? W tym, gdy powiedacie: Iż wszelki, który złość czyni, podoba się Panu, a w takowym się kocha. A inaczej jakożby był Bóg sprawiedliwy?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "wiara" występuje w każdej księdze Nowego Testamentu oprócz: Ewangelii Jana, 2 Listu Jana i 3 Listu Jana.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.
Ps 4:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić