„Gdy Juda z wojskiem zbliżał się do potoku, Tymoteusz powiedział do dowódców swego wojska: Jeżeli on pierwszy przejdzie do nas, nie będziemy mogli mu się oprzeć, gdyż z pewnością nas pokona.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Machabejska 5,40

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Malachiasza 2:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Malachiasza proroka
O Przekładzie
2:1
O kapłani, już teraz to jest do was rozkazanie.
2:2
Jesliż słuchać nie będziecie, a umysłu do tego nie przykłonicie, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy na was poslę przeklęctwo, a będę złorzeczył błogosławieństwam waszym i zaiste im będę złorzeczył, abowiem wy ni oczym się nie staracie.
2:3
Popsuję siewby wasze, a zaprószę łajny oblicza wasze, a łajna waszych świąt przylną na was.
2:4
I dowiecie się, żem ja do was posłał to rozkazanie, aby było z Lewi przymierze moje, mówi Pan zastępów.
2:5
Abowiem przymierze moje było z nim żywota i pokoju, a tom mu podał ku bojaźni mojej, bo iż się mnie bał, tedy dla imienia mego był skruszonego serca.
2:6
Zakon prawdy był w uściech jego, a w wargach jego nie jest naleziona złość. Mieszkał ze mną w pokoju i w prawości i wiele ich odwracał od nieprawości.
2:7
Abowiem usta kapłańskie umiejętności strzec będą, a od ust jego pytać będą zakonu, gdyż jest posłem Pana zastępów.
2:8
Aleście wy zeszli z drogi, a staliście się zgorszeniem wielu ich w zakonie, łamiąc przymierze Lewi, mówi Pan zastępów.
2:9
Tedym ja was też uczynił wzgardzonemi a odrzuconemi przed wszytkim ludem, dla tego iżeście nie strzegli dróg moich, aleście brakowali osobami w zakonie.
2:10
Izali nie jeden jest ociec nam wszytkim? Izali nas nie jeden Bóg stworzył? Czemuż tedy każdy gardzi bratem swym, łamiąc przymierze ojców naszych?
2:11
Juda się zdradnie sprawował, a obrzydłość stała się w Izraelu i w Jeruzalem, abowiem Juda poszpecił świątość Pańską, którą on umiłował, a to, gdy pojął za żonę córkę boga obcego.
2:12
Pan wykorzeni z przybytków Jakubowych męża takiego, który to uczyni, czującego i odpowiedającego i tego, który ofiaruje Panu zastępów.
2:13
A toście już uczynili dwakroć, okrywając ołtarz Pański płaczem, łzami i wzdychaniem, a dla tego już dalej nie będę patrzał na ofiarę, ani już więcej przyjmę wdzięcznie daru żadnego z rąk waszych.
2:14
Wy tedy spytacie: I przeczże to? Dla tego, iż się Pan oświadczył miedzy tobą i miedzy żoną młodości twojej, której ty zdradnieś się zachował, gdyż ona jest towarzyszką twoją, a żoną tobie poślubioną.
2:15
Izali jeden tego nie uczynił, w którym był duch obfity? I cóż on jeden uczynił? Szukał nasienia Pańskiego. Strzeżcież tedy ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradnie z żoną młodości swojej.
2:16
Jesliż ją ty masz w nienawiści, tedy ją puść wolno, mówi Pan, Bóg izraelski, a pokrywaj każdy pohańbienie, jakoby odzieniem swoim, mówi Pan zastępów, abyście byli zachowani w duchu waszym, a nie obchodzili się zdradnie.
2:17
Otoście uparacowali Pana waszymi słowy, a mówicie: I w czymżechmy go spracowali? W tym, gdy powiedacie: Iż wszelki, który złość czyni, podoba się Panu, a w takowym się kocha. A inaczej jakożby był Bóg sprawiedliwy?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
Łuk 12:11

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Izraelu (i nie tylko tam) można było wynająć profesjonalną płaczkę np. na pogrzeb (Jer 9:17-18, Am 5:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.
I Jan 5:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić