„Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan.”

Biblia Warszawska: III Księga Mojżeszowa 19,12

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Kaznodziei Salomona 10:1

Tytuł oryginalny
Ekklesiastes którego inaczej zową Kaznodzieją
O Przekładzie
10:1
Jako muchy zdechłe zasmradzają i złą wonią czynią w olejkach u aptekarzów, tak by namniejsze szaleństwo oszpeca człowieka zacnego w jego mądrości i chwale.
10:2
Serce mądrego jest ku prawej ręce, a serce szalonego jest ku lewej stronie jego.
10:3
Szalony chociaż idzie drogą, ustawa serce jego, a powieda o każdym, że też jest szalon.
10:4
Jesliby się pan gniewem popędził przeciwko tobie, nie opuszczajże miejsca twego, abowiem cichość uśmierza wiele złego.
10:5
Jest jeden kłopot, którym widział pod słońcem, podobny błędowi, który wychodzi od obliczności panującego.
10:6
Szaleni bywają postanowieni na wielkich zacnościach, a bogacze siedzą w uniżeniu.
10:7
Widziałem sługi na koniech, a książęta chodzące pieszo jako służebniki.
10:8
Ten który dół kopał, samże weń wpadnie, a który rozgradza płot, ukąsi go wąż.
10:9
Kto dźwiga kamienie, urazi się imi, a kto podrębuje drzewa, wdawa się w niebeśpieczeństwo.
10:10
Jesli się przytępi naczynie żelazne, a nie poostrzysz ostrza jego, tedy ten, który rąba, musi mocy przyłożyć, tak z mądrości przychodzi tym więcej zacności.
10:11
Człowiek języczny nie jest różny od węża niezaklętego, który ukąsi.
10:12
Słowa z ust mądrego są wdzięczne, ale wargi szalonych są mu szkodliwe.
10:13
Początek słów ust jego jest głupstwo, a koniec powieści jego jest sprośne szaleństwo.
10:14
Szalony-ć wiele mówi powiedając, iż nie wie człowiek, co ma przyść potym, a to co po nim będzie, któż wżdy oznajmi jemu?
10:15
Szalonych robota spracuje je, którzy nie wiedzą drogi do miasta.
10:16
Biadaż tobie ziemio, gdy król twój jest dziecięciem, a książęta twoje rano biesiadują.
10:17
Szczęśliważeś ty jest ziemio, która masz króla zacnego, a książęta twoi jadają czasu przystojnego dla posilenia mocy, a nie dla opilstwa.
10:18
Dla lenistwa pochylają się dachy, a dla niedbałych rąk kapie do domu.
10:19
Sprawują uczty dla wesela, a wino rozwesela ludzi, ale wszytko idzie za pieniądzmi.
10:20
Nie złorzecz królowi ani w myśli twojej, ani w zamknieniu twoim przeklinaj bogatego. Abowiem i ptak powietrzny rozniesie ten głos, a to co skrzydła ma, oznajmi to.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Często wyobrażamy sobie scenę podróży brzemiennej Marii i Józefa w której to Maria jedzie na osiołku a Józef prowadzi osiołka trzymając go za sznurek. W rzeczywistości Biblia nic nie mówi o żadnym osiołku, mogło być tak że ciężarna Maria musiała iść piechotą.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić