„Ewodyi proszę i Syntychy proszę, aby jednegoż rozumienia były w Panu.”

Biblia Gdańska (1881): Filipensów 4,2

Biblia Brzeska
Księga Izajasza 59:16

Tytuł oryginalny
Poczyna się proroctwo Ezajasza proroka
O Przekładzie
59:1
Oto ręka Pańska nie jest ukrócona, aby zbawić nie mogła, a ucho jego nie jest zatulone, aby wysłuchać nie miało.
59:2
Ale nieprawości wasze rozdzieliły miedzy wami i Bogiem waszym, a grzechy wasze zakryły oblicze jego przed wami, aby nie wysłuchał.
59:3
Abowiem ręce wasze pomazane są krwią, a palce wasze nieprawością, wargi wasze powiedały kłamstwo, a język wasz mówi złościwie.
59:4
Żaden nie jest, co by wołał ku sprawiedliwości, a żadnego nie masz, co by wedle prawdy sądził. Ufają w rzeczach niczemnych, a mówią próżności; poczynają przewrotność, a rodzą niecnotę.
59:5
Jajca aspidowe wylągają, a tką płótno pajęcze. On który będzie jadł jajca ich, umrze, a jako je przetłucze, wynidzie z nich bazyliszek.
59:6
Płótna ich nie godzą się na szatę, ani się żaden ich robotami przyodzieje, abowiem ich uczynki są uczynki złościwe, a łupiestwo w rękoch ich.
59:7
Nogi ich bieżą do złego i kwapią się, aby wylewały krew niewinną, myśli ich są myśli złościwe, spustoszenie i zburzenie jest na drogach ich.
59:8
Nie poznali drogi pokoju i nie masz sądu w postępkach ich, ścieżki swe sobie podwrócili; któżkolwiek imi pójdzie, nie uzna pokoju.
59:9
A dlategoż rozsądek daleko jest od nas, a sprawiedliwość się nas nie chwyciła; czekalichmy światłości, a oto ciemności; jasności, a oto chodzimy w zaćmieniu.
59:10
Macalichmy ściany jako ślepi, a macalichmy jako ci, co nie mają oczu, utykalichmy się w południe nie inak jedno jako w omacku, a bylichmy na miejscach spustoszałych jako umarli.
59:11
Mruczeliśmy jako niedźwiedzie, a hukaliśmy jako gołębie. Oczekawalichmy sądu, a nie masz go; zbawienia, a odstąpiło daleko od nas.
59:12
Abowiem nieprawości nasze rozmnożone są przed tobą, a grzechy nasze świadectwo dawały przeciw nam, bo złości nasze z nami są a uznawamy nieprawości swoje.
59:13
Gdyż grzeszymy i kłamamy przeciw Panu, a odstępujemy od Boga naszego; mówimy potwarz i przewrotność, a poczynamy i zmyślamy w sercu słowa kłamliwe.
59:14
A przetoż sąd nazad ustąpił się, a sprawiedliwość z daleka stanęła, bo się prawda powaliła na ulicach, a prawość wnidź nie mogła.
59:15
Prawda ustała, a ten, co się odwrócił od złości, był wydan ku łupowi. Pan to widział, a nie podobało się jemu, przeto iż sądu nie było.
59:16
I wejzrał Bóg, że żadnego nie było, a dziwował się, iż żaden nie zastawił się o to; a dlategoż ramieniem swym się bronił, a podparł się sprawiedliwością swoją.
59:17
Przyoblókł się sprawiedliwością jako pancerzem, a hełm zbawienia był na głowie jego; przyoblókł się jako odzieniem pomstą, a przyoblókł się zapalczywością jako płaszczem.
59:18
Jakoby ku pomszczeniu, a iżby równo za równe nagrodził popędliwością nieprzyjaciołom swym i zawetował sprzeciwnikom swoim, a wyspom oddał zapłatę ich.
59:19
A ci, co są na zachód słońca, będą się bać imienia Pańskiego, a którzy są na wschód słońca, chwały jego, gdy przyjdzie jako rzeka gwałtowna, którą Duch Pański pędzi.
59:20
I przyjdzie odkupiciel do Syjonu i do onych, którzy się nawracają od złości w Jakubie, mówi Pan.
59:21
A oto to jest przymierze moje z nimi, mówi Pan: Duch mój, który jest w tobie i słowa moje, którem położył w uściech twych, nie odstąpią od ust twych, ani od ust nasienia twego i od ust nasienia potomstwa twego, mówi Pan, odtąd aż na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
I Kor 6:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lidia była pierwszą nowo narodzoną osobą w Europie (Dz 16:14-15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić