„Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,6

Biblia Brzeska
Księga Izajasza 58:1

Tytuł oryginalny
Poczyna się proroctwo Ezajasza proroka
O Przekładzie
58:1
Wołaj wszytkim gardłem nie folgując sobie, podnieś głos twój jako trąbę, a objawiaj ludowi mojemu przestępstwa jego, a domowi Jakubowemu grzech jego.
58:2
Abowiem mnie oni szukają na każdy dzień, a pożądają wiedzieć drogi moje, jakoby naród, który chce czynić sprawiedliwość, ani chce opuścić sądu Boga swego. Badają się ode mnie rozsądku sprawiedliwości, a pożądają się przybliżyć do Boga swego mówiąc:
58:3
Czemuchmy pościli, a nie wejzrałeś na nas? Czemuchmy trapili dusze nasze, a tyś o tym wiedzieć nie chciał? Oto w dzień postu waszego najdujecie to, co się wam podoba, a dociskacie wszytkich dłużników waszych.
58:4
Oto pościcie się na zwady i na swary, a bijecie pięścią złościwie; nie pośćcie się więcej, tak jako dziś, aby był wasz głos słyszan aż na wysokości.
58:5
Azali to jest takowy post, com ji obrał, aby człowiek ciało swe trapił przez dzień nachylając jako sitowie głowę swoję, ubierając się w wór, a sypiąc na się popiół? I toż wy nazowiecie postem, a dniem wdzięcznie przyjemnym Panu?
58:6
Izali nie to jest post, com ji obrał? Abyś rozwiązał węzły złości i rozwiązał brzemiona zawikłane, abyś dobrowolnie wypuścił uciśnione, a rozerwał wszelkie jarzmo.
58:7
Izali nie lepiej, abyś ułomił łaknącemu chleba swego, a przyjął w dom twój ubogiego i tułającego się? Gdy ujzrysz nagiego, przyodziej go, a nie hydź się ciałem swojem.
58:8
Tedy światłość twoja wyniknie jako zarza, a zdrowie twe prędko się rozroście. Sprawiedliwość twoja przeprowadzi cię, a chwała Pańska przygarnie cię.
58:9
Tedy wzywać będziesz, a Pan tobie odpowie; zawołasz, a ozowie się: Otom ja jest. Jesli zdejmiesz jarzmo z pośrzodku siebie, a przestaniesz palca wznosić i przestaniesz złościwie mówić.
58:10
Jesli otworzysz serce swe łaknącemu, a duszę utrapioną nasycisz, światłość twa wznidzie w ciemnościach, a ciemności twe staną się jako południe.
58:11
A poprowadzi cię Pan zawżdy i nakarmi duszę twoję czasu głodu i będziesz jako ogród pokropiony, a jako zdrój wód, którego wody nie ustaną.
58:12
A pobudujesz to, co przez długi czas pusto leżało, a wywiedziesz grunty trwające od narodu do narodu, a będziesz nazwan naprawcą wszytkich upadłych miejsc i przeprawcą dróg ku mieszkaniu.
58:13
Jesli zawściągniesz nogę twoję od sabatu, abyś nie czynił swej wolej w dzień mój święty, a nazowiesz sabat rozkoszami, aby był poświęcony i wielbiony Panu, a uczcisz go, abyś nie czynił dróg twoich i nie była naleziona u ciebie swa wola, abyś nie mówił słów próżnych.
58:14
Tedy się rozkochasz w Panu, a dam ci wstąpić na miesca wysokie na ziemi i dam tobie ku pożywaniu dziedzictwo Jakuba, ojca twego, abowiem usta Pańskie to mówiły.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I odpowiedział Samuel ludowi: Nie bójcie się: Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca.
I Sam 12:20

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dalila nie obcięła włosów Samsona (Sdz 16:19).
Samson

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić