„Lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciw tobie,”

Biblia Warszawska: Księga Joba 11,5

Biblia Brzeska
Księga Izajasza 45:8

Tytuł oryginalny
Poczyna się proroctwo Ezajasza proroka
O Przekładzie
45:1
Tak mówię ja, Pan, Cyrusowi, pomazańcowi swemu, któregom wziął prawicę, abych mu poddał narody, a zemdlił biodra królów, aby się mu otworzyły drzwi, a brany żeby zamknione nie były.
45:2
Uprzedzać cię będę, a krzywe drogi sprostuję, skruszę drzwi miedziane, połamię zatwory żelazne.
45:3
A zakryte skarby dam tobie i klenoty w tajemnych miejscach pochowane, abyś wiedział, iżem ja jest Pan, Bóg izraelski, wzywając ciebie imieniem twoim.
45:4
Dla Jakuba, sługi mojego i Izraela, wybranego mego, mianowałem cię imieniem twoim i wezwałem cię, chociażeś mię nie znał.
45:5
Jestem Pan, a nie jest iny, nie masz inego Boga oprócz mnie, ubrałem cię we zbroję, chociażeś mię znał.
45:6
Aby ze wschodu i zachodu słońca widzieli, iż nie masz nad mię, gdyżem ja jest Pan a nie masz inego.
45:7
Który czynię światłość i stwarzam ciemności, czyniąc pokój, a wszczynam nieszczęścia. Ja jestem Pan, który to wszytko czynię.
45:8
Spuśćcie rosę nieba z góry, a obłoki niech kropią sprawiedliwością, ziemia niech się otworzy, a zbawienie i sprawiedliwość niech się rozroście, które ona społu wyda. Ja Pan stworzyłem to.
45:9
Biada temu, który się spiera z stworzycielem swoim, jakoby naczynie gliniane z lepiarzem. Izali glina rzecze zdunowi swemu: Cóż czynisz? Robota twa niczemna jest.
45:10
Biada temu, który mówi ojcu swemu: Czemu spładzasz? A matce swej: Czemu rodzisz?
45:11
Oto tak mówi Pan, święty izraelski, stworzyciel jego: Pytajcie mię o przyszłych rzeczach, co należy na syny moje, a żądajcie ode mnie, co się dotycze spraw rąk moich.
45:12
Sprawiłem ziemię i stworzyłem człowieka na niej, a ja jestem, com rościągnął niebo rękami memi, a rozkazałem wszytkiemu zastępowi jego.
45:13
Jam go wzbudził w sprawiedliwości i rozprawię wszytki drogi jego, onci zbuduje miasto moje i wypuści więźnie moje nie za okupem, ani za dary, mówi Pan zastępów.
45:14
Tak mówi Pan: Praca egiptska i handel Etiopczyków i Sabejczyków, którzy są mężowie wzrostu wysokiego, do ciebie przyjdą i będą twoi; za tobą chodzić będą, pójdą okowani w pęciech, a kłaniać ci się będą, a będą cię prosić. Zaprawdę Bóg tylkoż w tobie jest, a nie jest iny nad Boga.
45:15
Zaprawdę ty jesteś Bóg skryty, Bóg, zbawiciel izraelski.
45:16
Wszyscy oni zawstydzą się a pohańbieni będą, robotnicy bałwanów społu odstąpią ze wstydem.
45:17
Ale Izrael zachowan jest od Pana w zbawieniu wiecznym, nie będziecie pohańbieni ani się zawstydzicie odtąd aż na wieki.
45:18
Abowiem tak mówi Pan, stworzyciel niebios, Bóg, który sprawił ziemię i uczynił ją, on sam rozrządził ją, nie stworzył-ci jej po próżnicy, ale ją sprawił ku mieszkaniu. Ja jestem Pan a nie jest iny.
45:19
Nie mówiłem nic potajemnie, ani na miejscach pokątnych w ziemi, nie mówiłem na próżno nasieniu Jakubowemu: Szukajcie mię. Jaciem jest Pan, który opowiedam sprawiedliwość, a oznajmuję prawości.
45:20
Zgromadźcie się społu, a przyjdźcie, przybliżcie się wy wzgardzeni z poganów. Nic nie poznali ci, którzy dźwigają drewniane bałwany swoje, a którzy się modlą bogu, który wybawić nie może.
45:21
Oznajmujcie a przystąpcie, a wnidźcie społu w radę. Któż to powiedział od początku? Któż to z dawna oznajmił. Izali nie ja, Pan, nad którego nie masz inego Boga? Żaden-ci nie jest Bóg sprawiedliwy ani zbawiciel oprócz mnie.
45:22
Wy wszytki kończyny ziemie wejzrycie na mię, a będziecie zachowane, abowiem ja jestem Bóg, a oprócz mnie nie masz inego.
45:23
Zaprzysiągłem sam przez się, a sprawiedliwe słowo wyszło z ust moich, które już się wstecz nie wróci, każde kolano uklęknie przede mną i każdy język mnie przysięgać będzie.
45:24
Tedy rzecze człowiek: Zaiste mam sprawiedliwość i moc w Panu i przyjdzie aż do niego, a wszyscy zasrumani będą, którzy się sprzeciwiają jemu.
45:25
Wszytko nasienie izraelskie będzie usprawiedliwione i uwielbione w Panu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
NBG II Tym 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) Bóg nadal troszczy się o potomków Ezawa (V Mojż 2:4-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić