„A wszyscy przełożeni dzielnic, satrapi, namiestnicy oraz ci, co zarządzali sprawami króla - popierali Judejczyków, gdyż padł na nich strach przed Mardechajem.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Estery 9,3

Biblia Brzeska
Księga Izajasza 25:9

Tytuł oryginalny
Poczyna się proroctwo Ezajasza proroka
O Przekładzie
25:1
Panie! Tyś jest Bóg mój, wywyższać cię będę a wyznam imię twoje, abowiemeś dziwne rzeczy uczynił, a radę z dawna postanowioną uczyniłeś pewną.
25:2
Uczyniłeś z miasta kupę kamienia, a z miasta mocnego rozwalenie; a mieszkanie cudzoziemców, aby już dalej miastem nie było, a na wieki nie było zbudowane.
25:3
Dlatego lud możny ciebie wielbić będzie, miasto narodów srogich ciebie się bać będzie.
25:4
Abowiemeś ty jest moc nędznika, a podpora ubogiego w utrapieniu jego; ucieczka przed wichrem, zasłona od upalenia, gdyż popędliwość okrutników jest jako niepogoda bijąca w ścianę.
25:5
Uśmierzysz niesnaski niepobożnych, jako gorącość na miejscu suchem, a poniżysz potomstwo okrutników, jako upalenie cieniem obłokowem.
25:6
A Pan zastępów uczyni na wszytki narody ucztę z rzeczy tłustych na tej górze i będzie je częstował wystałem winem i szpikiem z kości, a wybornym piciem.
25:7
Na górze tej odejmę zasłonę, którą zakryte są twarzy wszech narodów i przykrycie, którem są przykryci wszyscy pogani.
25:8
Zepsuje śmierć na wieki, a otrze Pan Bóg łzę ze wszelakiej twarzy i zdejmie pohańbienie ludu swego ze wszytkiej ziemie, abowiem to powiedział Pan.
25:9
Dnia onego powiedzą: Oto Bóg nasz, oczekawalichmy go i zbawi nas. Tenci jest Pan, w którymechmy dufali, a będziemy się weselić i rozradujemy się w zbawieniu jego.
25:10
Abowiem ręka Pańska odpoczynie na tej górze, a Moab będzie start pod nią jako zgoniny podeptane w gnoju.
25:11
I wyciągnie ręce swoje w pośród jego, jako ten, który je pływając wyciąga, a złoży pychę jego mocą rąk swoich.
25:12
Obronę też wysoką murów twych rozrzuci, a położy ją równo z ziemią, tak iż się w proch obróci.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Betlejem znaczy "Dom chleba".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.
Obj 2:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić