„Oto imiona mężów, którzy rozdzielą wam ziemię: Kapłan Elazar i Jezus, syn Nuna.”

Nowa Biblia Gdańska: IV Księga Mojżesza 34,17

Biblia Brzeska
Księga Hioba 38:13

Tytuł oryginalny
Księgi Hiobowe
O Przekładzie
38:1
Tedy Pan odpowiedział Jobowi z wiatru, a rzekł k niemu:
38:2
I któż jest, co zacimia radę powieściami nieroztropnemi?
38:3
Podpaszże teraz biodra swoje jako mąż, będę cię pytał, a ty mi daj sprawę.
38:4
Gdzieżeś był, kiedym ja zakładał grunty ziemie? Okaż mi, jesli masz rozum.
38:5
Któż je rozmierzył jesliże wiesz? Abo kto nad nimi sznur rozciągnął?
38:6
Na czym są postawione słupy jej? Abo kto założył kamień węgielny u niej?
38:7
Gdy wszytki gwiazdy poranniejsze społu chwałę dawały, a weselili się synowie Boży,
38:8
Kto zamknął morze jako drzwiami? Gdy ono wyszło prawie jako z żywota?
38:9
Gdym je okrył obłokiem, jako szatą jego, a ciemnością jako pieluchą jego?
38:10
I założyłem nad nim dekret mój, przyłożywszy ku niemu zatwory i drzwi?
38:11
A rzekłem: Aż dotąd pójdziesz, a nie miniesz dalej, a tu zostawisz podniesienie nawałności twych.
38:12
Izażeś za swoich czasów rozkazował zaraniu? A zorzy ukazał miejsce jej?
38:13
Aby ogarnęła kąty ziemie, a iżby złośnicy byli z niej wyrzuceni.
38:14
Którzy się odmieniają jako glina, na której co wyształtują i odmieniają się jako szata.
38:15
Będzie wydarta od złośników światłość ich, a ramię podniosłe będzie pokruszone.
38:16
Izażeś ty wszedł w głębokości morskie? A zbrodziłeś dno przepaści?
38:17
Izalić są otworzone brany śmierci? A widziałeś drzwi cienia śmierci?
38:18
I wypatrzyłżeś przestrzeństwo ziemie? Powiedz mi, jesliże to wszytko wiesz?
38:19
Gdzież jest ta droga, kędy mieszka światłość? Gdzie jest miejsce ciemności?
38:20
Iżbyś ją odprowadził do jej granic, a wiesz-li drogę do domu jej.
38:21
Znasz-li ją dlatego, iżeś się w ten czas urodził, a iż jest wielka liczba dni twoich?
38:22
Widział-liś skarby śniegu i skarby gradu?
38:23
Który ja zatrzymawam do czasu uciśnienia, a do dnia walki i bitwy.
38:24
Z którejże strony wychodzi światłość? A skąd się wyrywa wiatr od wschodni na ziemię?
38:25
Któż rozdzielił przekopy dżdżom? A drogę łyskawicy gromów?
38:26
Aby szedł deszcz na ziemię, w której nikt nie mieszka i na puszczą, na której nikt nie postał.
38:27
Iż nasyci ziemię pustą i niepłodną, a wywiedzie z niej rodzaje trawy.
38:28
Któż jest ojcem dżdżowi, a kto rodzi krople rosy?
38:29
Z czyjegoż żywota wychodzi mróz? A kto rodzi szędziznę?
38:30
Wody się przykrywają jako kamieniem, a głębokości zamarzają.
38:31
Możesz li zawściągnąć wdzięczności gwiazd, które zową Plejades? Abo możesz-li przekazić gwiazd złączenie, które zową Orion?
38:32
Izali wywiedziesz Mazarot czasu swego? Także Arkturum z inemi gwiazdami jego?
38:33
I znasz że porządek niebieski? A możesz li postanowić panowanie jego nad ziemią?
38:34
Izali głos twój podniesiesz ku obłokowi, a okryje cię wielkość wód?
38:35
Izali wpuścisz łyskawice, aby przyszły i rzekły: Otochmy są!
38:36
Któż postanowił we wnętrznościach ludzkich mądrość, a kto dał sercu zrozumienie?
38:37
Któż obrachował niebiosa w mądrości, a kto zawściągnął tych rzeczy, które zstępują z nieba?
38:38
Gdy się spiecze proch w twardość, a bryły społu się zelną.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 6:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze (Ez 24:23) Biblia KJV mówi że dom Izraela będzie nosił "nakrycie" na swoich głowach. Nowoczesne tłumaczenia przetłumaczyły to słowo jako "turban".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić