„Aleksander, który obrabia metal, wiele mi złego okazał; odda mu Pan według jego uczynków.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tymoteusza 4,14

Biblia Brzeska
Księga Hioba 1:1

Tytuł oryginalny
Księgi Hiobowe
O Przekładzie
1:1
Był w ziemi Uz mąż niektóry, imieniem Job, a człowiek ten był uprzejmy, dobry i pobożny, a chroniący się złości.
1:2
I urodziło mu się siedm synów, a trzy córki.
1:3
A majętność dobytku jego była siedm tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset par wołów i pięćset oślic i barzo wiele czeladzi, tak iż on człowiek nadostateczniejszym był miedzy wszytkiemi ludźmi na wschód słońca.
1:4
Synowie też jego mieli ten zwyczaj, iż sprawowali biesiady, każdy w swym domu swojego dnia. I słali prosząc trzech sióstr, aby z nimi jadały i piły.
1:5
A gdy się obeszli porząd z onymi biesiadami, tedy je Job obsyłał, aby się przygotowali ku służbie Bożej, a wstając rano sprawował tak wiele palonych ofiar, jako ich wiele było wszytkich, abowiem tak myślił sam w sobie: Snadź zgrzeszyli synowie moi, a myślili co złego Bogu. A także czynił po wszytki dni.
1:6
I przydało się dnia niektórego, iż synowie Boży przychodzili przed Pana, miedzy któremi też przyszedł Szatan.
1:7
Tedy Pan rzekł ku Szatanowi: skądże idziesz? A Szatan odpowiedział Panu tymi słowy: Przechadzałem się, a skrążyłem ziemię.
1:8
A Pan mu rzekł: Baczyłżeś Joba, służebnika mego, któremu nie masz równego na ziemi, człowieka uprzejmego, dobrego i pobożnego i który się chroni złego?
1:9
I odpowiedział Szatan mówiąc: I darmoż ciebie Job chwali?
1:10
Gdyżeś do ty ogrodził zewsząd i dom jego ze wszytką majętnością? Izaż nie szczęścisz wszytkiego, cokolwiek on sprawuje, tak iż majętność jego rozmnożyła się na ziemi?
1:11
Ale ściągni jedno rękę twą, a tkni w to, cokolwiek ma, wszak ujźrzysz jako cię będzie dobrorzeczył.
1:12
A tak Pan rzekł do Szatana: Oto dawam pod moc twoję majętność jego, jedno się tylko na samego nie targaj. I odszedł Szatan od Pana.
1:13
Stało się tedy dnia niektórego, iż synowie i córki jego jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego.
1:14
Zatym przyszedł poseł do Joba i powiedział: Gdy wołmi orano, a oślice pasiono na paszach ich.
1:15
Wtargnęli Sabejczycy i zabrali je, a służebniki pomordowali, jedno żem ja sam uszedł, abych ci oznajmił.
1:16
A niżli ten domówił, przyszedł drugi oznajmując: Ogień Boży spadł z nieba, a spalił owce i służebniki, chybam ja sam uszedł, abychci oznajmił.
1:17
A gdy ten jeszcze domawiał, przyszedł drugi opowiedając: Kaldejczycy rozdzieliwszy się na trzy hufce, najechali i zabrali wielbłądy, a pomordowali służebniki, jednom ja sam uciekł, abymci o tym dał znać.
1:18
A niżli ten jeszcze domówił, przybieżał drugi oznajmując: Synowie twoi i córki jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego,
1:19
A oto przyszedszy wiatr gwałtowny od puszczej, zatrząsnął cztermi węgły domu, który upadł na dzieci, a także pomarli, jednom ja sam uszedł, abychci to oznajmił.
1:20
Tedy Job wstawszy rozdarł płaszcz swój i dał ogolić głowę swą, a upadszy na ziemię, chwalił Pana
1:21
Mówiąc tymi słowy: Nagom wyszedł z żywota matki mojej i nago się tamże wrócę. Pan był dał i Pan pobrał. Niechajże będzie błogosławione imię Pańskie.
1:22
Owa Job tym wszytkim by namniej nie zgrzeszył, ani przywłaszczył Panu nic nieprzystojnego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Rzym 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie "Adam" wymieniony jest po imieniu 21 razy. Jednakże imię "adam" (z małej litery) jest także użyte w Starym Testamencie 408 razy na określenie "człowieka" i 121 razy na określenie "mężczyzny".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie,
Hebr 8:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić