„Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.”

Biblia Warszawska: 2 List św. Jana 1,10

Biblia Brzeska
Księga Ezechiela 47:13

Tytuł oryginalny
Proroctwo Ezechiela proroka
O Przekładzie
47:1
Potym mię przywiódł ku drzwiam domu, a oto wody płynęły spod progu domu na wschód słońca, gdyż przodek domu był ku wschodowi słońca, a wody jego wychodziły spodkiem z prawej strony domu od południa ku ołtarzowi.
47:2
I wywiódł mię drogą od północnej brany i w koło mię prowadził drogą przez branę, która szła od wschodu słońca, a oto wody wychodziły z strony prawej.
47:3
A gdy mąż on wychodził ku wschodu słońca miał w ręce swojej sznur pomiarowy i wymierzył tysiąc łokiet, a przywiódł mię przez wodę, która mi była po kostki.
47:4
Potym też wymierzył drugi tysiąc a przewiódł mię przez wodę, która mi była aż do kolan. I potym zasię odmierzył trzeci tysiąc i przywiódł mię przez wodę, która mi była aż do biódr.
47:5
Zasię potym wymierzył tysiąc łokiet, a oto potok przez którym prześć nie mógł, abowiem wezbrały wody tak, iżbych był pływać musiał, bo potok był, którego nie możono przebrnąć.
47:6
Rzekł tedy do mnie: Synu człowieczy, widziałeś? A potym mię wiódł i obrócił mię ku brzegu rzeki.
47:7
A gdym się obejźrzał, oto na brzegu potoka onego było wielkie mnóstwo drzew zewsząd.
47:8
Rzekł tedy ku mnie: Wody ty, które idą ku stronie wschodu słońca i wychodzą w równie, a wpadają w morze, a wchodząc w morze, bywają zdrowemi wodami.
47:9
A każda dusza żywiąca, która się po ziemi płaza, gdziekolwiek przyjdą ty dwa potoki, żyć z nich będzie i będzie wielkie mnóstwo ryb, przeto iż tamtędy płynęły ty wody, które są zdrowe, stąd żyć będzie wszytko, co by jedno przyszło, gdzie ta rzeka będzie.
47:10
I będą rybitwi tam przy niej mieszkać, od Engaddy aż do Eneglaim będą rozciągać sieci swe i będzie tak wielkie mnóstwo ryb wszelakich, jako na morzu wielkim bywa.
47:11
Ale kałuże jego i błota nie będą uzdrowione, abowiem się obrócą w wody słone.
47:12
I zrostą na brzegu rzeki i tam i sam drzewa owoc ku jedzeniu podające, których list nie zwiędnie, ani ustanie owoc ich; w miesiącach swych podadzą nowe owoce, abowiem wody ich wychodzą z miejsca świętego, a będzie owoc ich za pokarm, a listy ich za lekarstwo.
47:13
Pan Bóg tak mówi: Tać jest granica, według której posiędziecie w dziedzictwo ziemię według dwojganaście pokolenia izraelskiego. Józefów naród będzie miał dwie części.
47:14
A posiędziecie ją jednakiem działem, jeden jako drugi, tak jakom na to dał rękę swą, obiecując ją dać ojcom waszym, a przypadnie wam tak ziemia ta w dziedzictwo.
47:15
Oto granica ziemie ta jest ku stronie północnej, od morza wielkiego, drogą Hellon, gdzie przechodzą do Sedat.
47:16
Hamat, Berota, Sybraim, które są przy granicach Damaszku i przy granicach Hemat i Asserhatikon, która jest przy granicach Hawran.
47:17
I będzie granica od morza Asarenon, granica Damaszku, a granica północna, granica Hamat, a tać będzie kraina północna.
47:18
Rozmierzycie też stronę od wschodu słońca miedzy Hawran i Damaszkiem, miedzy Galaad i miedzy ziemią izraelską nad Jordanem, od granice aż do morza, które leży ku wschodu słońca, a tać będzie strona od wschodu słońca.
47:19
Potym kraina południejsza ku Teman, od Tamar aż do wód poswarku w Kades i od potoku aż do morza wielkiego, a tać kraina będzie od południa.
47:20
A zachodnia strona będzie morze wielkie, od tej granice aż prawie przeciw weściu w Hamat, tać będzie kraina morska.
47:21
Rozdzielicie tedy tak ziemię tę według pokolenia izraelskiego.
47:22
A w dziedzictwo tak ją miedzy się rozmierzycie. Także i przychodniom do was przychodzącym, którzy by rozrodzili syny wpośród was, a będą miedzy wami jako waszy sąsiedzi z narodu synów izraelskich, oni będą mieć dział z wami wpośród pokolenia izraelskiego.
47:23
A w tym pokoleniu, gdzie który cudzoziemiec mieszkać będzie, tam mu wydzielicie dziedzictwo jego, mówi Pan Bóg.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.
Filemon 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prawo spisane przez Mojżesza musiało być czytane co 7 lat podczas Święta Szałasów (V Mojż 31:9-13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.
Ps 100:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić