„Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary; dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować.”

Biblia Warszawska: List do Hebrajczyków 8,3

Biblia Brzeska
Księga Ezechiela 34:29

Tytuł oryginalny
Proroctwo Ezechiela proroka
O Przekładzie
34:1
Potym słowo Pańskie stało się do mnie w ten sposób:
34:2
Synu człowieczy, prorokuj przeciw pastyrzom izraelskim, prorokuj a mów do tych pastyrzów: Pan Bóg tak mówi: Biada pastyrzom izraelskim, którzy sami siebie pasą, pastyrze izali nie mają paść owiec?
34:3
Jadacie mleko a przyodziewacie się wełną, a zarzezujecie to, co jest tłustego, ale owiec moich nie pasiecie.
34:4
Nie potwierdzaliście niedołężnej, aniście uzdrowili niemocnej, złamanej nie zwięzowaliście, a obłędnej nie przyprowadziliście, ani tego, co było zginęło szukaliście, owszemeście im srodze a okrutnie panowali.
34:5
A to rozproszone są przeto, iż były bez pastyrza, a w onym rozproszeniu były podane wszytkim bestyjam polnym ku pożarciu.
34:6
Owce moje błądziły po wszytkich górach, a po wszech wysokich pagórkach i rozproszone są po wszytkiej ziemi, ani był który by ich szukał, a który by o nich miał pieczą.
34:7
A dlategoż pastyrze słuchajcie słowa Pańskiego.
34:8
Żywę ja, mówi Pan Bóg, przeto iż trzoda moja jest podana na łup, a owce moje ku pożarciu wszytkim zwierzętom polnym, oprócz pastyrza, gdyż pastyrze nie wywiadowali się o owcach mych, jedno się tylko sami pastyrze paśli nie pasąc owiec mych.
34:9
A przetoż pastyrze słuchajcie słowa Pańskiego.
34:10
Tak mówi Pan Bóg: Oto ja sam oborzę się na pastyrze, a szukać będę owiec moich z rąk ich i zawściągnę je, że nie będą paśli owiec mych, już się też więcej i sami pastyrze paść nie będą, bo wydrę owce moje z paszczęki ich, tak iż im pokarmem nie będą.
34:11
Abowiem tak mówi Pan Bóg: Oto ja sam szukać będę owiec swych, a będę je miał na pieczy.
34:12
Jako pasterz ma na pieczy trzodę swą w dzień kiedy jest wpośrzód trzód rozproszonych owiec swoich, tak mieć będę na pieczy trzodę swą, a wybawię je ze wszytkich miejsc kędy jedno są rozproszone w dzień ciemności a chmury.
34:13
Wywiodę je z narodów, a zgromadzę je z ziemi, wwiodę je do ziemie ich, a paść je będę na górach izraelskich przy strumienioch i na wszytkich miejscach ziemie.
34:14
Na dobrych pastwiskach paść je będę, a na górach wysokich izraelskich mieszkanie ich będzie, tam odpoczyną w oborach bezpiecznych, a obfitymi pastwiski wypasą się na górach izraelskich.
34:15
Ja sam paść będę owce moje, a ja sam je uspokoję, mówił Pan Bóg.
34:16
Zginionej szukać będę, a błędną przywrócę, złamaną zwiążę, niedołężną posilę, tłustą a mocną wytracę, paść je będę wedle sądu.
34:17
A tak ty trzodo moja, tak mówił Pan Bóg: Oto ja uczynię sąd miedzy owcą a owcą, miedzy barany a kozły.
34:18
Izali to wam mało, iż się pastwiski dobrymi pasiecie, że ostatki pastwisk waszych podeptujecie nogami swojemi? Głębokie wody pijecie, a ostatki mącicie nogami swemi?
34:19
Trzoda moja podeptaniem nóg waszych pasie się, a pomącenie nóg waszych pije.
34:20
A przetoż tak mówi do nich Pan Bóg: Oto ja sam sądzić będę miedzy owcą tłustą i owcą chudą.
34:21
Dlatego żeście wy je i bokiem i plecoma od siebie odrażali, a rogami swemi rozpądzaliście mdłe, ażeście je precz rozpłoszyli.
34:22
Zachowam ci ja owce moje, a już dalej łupem nie będą, bo ja sądzić będę miedzy owcą a owcą.
34:23
I wzbudzę nad nimi pastyrza jednego, a będzie je paść sługa mój Dawid, on iście je paść będzie, a on sam ich pastyrzem będzie.
34:24
A ja też Pan, będę Bogiem ich, a sługa mój Dawid, książęciem wpośrzód ich. Ja Pan mówiłem to.
34:25
I uczynię z nimi przymierze pokoju, a wygubię z ziemie zwierzęta szkodliwe, a będą mieszkać na puszczy bezpiecznie, a wyśpią się w lesiech.
34:26
Będę im błogosławił około pagórku mego, a wypuszczę im deszcz czasu swego; będą dżdże błogosławione.
34:27
Wyda drzewo polne owoce swe i ziemia urodzaj swój i będą na ziemi swej bezpieczne, a dowiedzą się, iżem ja jest Pan, gdy połamię związki jarzma ich, a wybawię je z rąk tych, którzy się srożą nad nimi.
34:28
I już dalej nie będą łupem poganom, a zwierzęta ziemie pożyrać ich nie będą, mieszkać będą bezpiecznie, a żaden nie będzie, co by je miał straszyć.
34:29
A wzbudzę im szczep zacnego imienia, a nigdy głodem zniszczeni nie będą, ani odniosą pohańbienia od poganów.
34:30
Dowiedzą się tedy, iżem ja jest Pan, Bóg ich, z nimi, a oni są ludem moim, dom izraelski, mówi Pan Bóg.
34:31
Wy tedy owce moje, owce pastwiska mego, wyście są ludzie, a ja Bóg wasz, mówił Pan Bóg.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienione są trzy rodzaje "Ark": Arka Noego (I Mojż 6:14-16), Arka Mojżesza (mały rodzaj koszyka w którym został umieszczony Mojżesz gdy był niemowlęciem II Mojż 2:3-6), Arka Przymierza (II Mojż 25:10-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić