„Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Zbluźnił! Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Mateusza 26,65

Biblia Brzeska
Księga Ezechiela 14:6

Tytuł oryginalny
Proroctwo Ezechiela proroka
O Przekładzie
14:1
A niektórzy mężowie z starszych Izraelitów przyszli do mnie, a siedli przede mną.
14:2
Tedy słowo Pańskie stało się do mnie w ten sposób:
14:3
Synu człowieczy: Mężowie oto ci zawisnęli w sercach swych na bałwaniech swoich, a położyli zgorszenie złości swej przed obliczem swoim. Izali ja mam im odpowiedać, gdyby mię pytali?
14:4
A dlatego umawiaj się z nimi, a powiedz im: Pan Bóg tak mówi: Którykolwiek z domu izraelskiego przyłoży serce swoje do bałwanów swoich, a położy zgorszenie złości swej przed obliczem swoim i przyjdzie do proroka, Ja, który jestem Pan, temu, który przyjdzie, odpowiem według wielkości bałwanów jego.
14:5
Abych okazał domowi izraelskiemu w sercu ich, że się wszytcy odłączyli ode mnie dla wszytkich bałwanów swoich.
14:6
A przetoż rzeczesz domowi izraelskiemu: Pan Bóg tak mówi: Nawróćcie się, a cofnicie się od bałwanów waszych i odwróćcie oblicza wasze od wszech obrzydliwości waszych.
14:7
Abowiem któżkolwiek z domu izraelskiego, abo z gości, którzy mieszkają w Izraelu, odłączyłby się ode mnie, a przyłączyłby serce swe do bałwanów swoich, a położyłby przed swem obliczem zgorszenie złości swojej i przyszedłby do proroka, aby przezeń szukał rady ode mnie, Ja, który jestem Pan, odpowiem onemu sam dla siebie.
14:8
I postawię oblicze moje przeciw mężowi takiemu, a podam go na podziw i na przysłowie, a wykorzenię go z pośrodku ludu mojego i dowiecie się, iżem ja jest Pan.
14:9
A gdy prorok byłby zwiedzion, a mówiłby słowa niektóre, Ja, który jestem Pan, zwiodłem proroka onego i wyciągnę nad nim rękę swą, a wygładzę go z pośrodku ludu mego izraelskiego.
14:10
I poniosą karanie za złości swoje, a złość prorokowa będzie jako onego, który go wypytawa.
14:11
Aby tak dom izraelski już dalej nie obłądzał się ode mnie, a iżby się więcej nie oszpecił we wszytkich przewrotnościach swoich, ale owszem, aby mi był ludem, a ja żebych był Bogiem jego, mówi Pan Bóg.
14:12
Jeszcze też słowo Pańskie jest do mnie podane w ten sposób:
14:13
Synu człowieczy, kiedy by ziemia zgrzeszyła ku mnie swoimi przewrotnościami, wyciągnę nad nią rękę moję, a potrę moc chleba jej i puszczę głód na nię, a wykorzenię z niej człowieka i dobytek.
14:14
A chociażby też ci trzej mężowie w pośrodku jej byli, to jest, Noe, Daniel, a Job, oni oswobodzą zdrowie swe sprawiedliwością swą. Mówi Pan Bóg.
14:15
A także jeslibych puścił na ziemię jakie srogie zwierzęta, a ony by ją spustoszyły, tak iżby pustynią była, gdzie by więc żaden przebyć nie mógł dla zwierząt onych.
14:16
Tedy choćby ci trzej mężowie byli wpośród jej, żywę ja! Mówi Pan, iż oni nie wybawią ani synów, ani córek, jedno tylko oni sami wybawieni będą, a ziemia spustoszona będzie.
14:17
Abo jeslibych też posłał miecz do ziemie onej, a rzekłbych: Niech przejdzie miecz przez nię, i wyniszczyłbych z niej człowieka i dobytki.
14:18
A byliby ci trzej mężowie wpośród niej, żywę ja! Mówi Pan Bóg, nie wybawią ani synów, ani córek, jedno tylko wybawią sami siebie.
14:19
A także puszczę-li mór w ziemię onę a wyleję gniew mój ku pomordowaniu jej, tak iżbych z niej wyniszczył człowieka i dobytek.
14:20
A Noe, Daniel i Job, byliby wpośród jej, żywę ja! Mówi Pan Bóg, iż oni ani synów, ani córek nie wybawią, jedno tylko oni sami wybawią zdrowie swe sprawiedliwością swą.
14:21
Abowiem tak mówi Pan Bóg: Daleko to więcej będzie, gdy przepuszczę na Jeruzalem cztery ciężkie plagi moje to jest: miecz, głód, srogie zwierzęta i mór, ku wygładzeniu z niej człowieka i dobytków.
14:22
A oto jednak zostanie w niem nieco ostatków, z tych, którzy ujdą, synowie i córki. A oto oni wynidą do was; oglądacie drogi ich i sprawy ich, a ucieszą was nad tym nieszczęściem, którem przywiódł na Jeruzalem, ze wszytkimi inymi rzeczami którem kolwiek dopuścił na nie.
14:23
I będą was cieszyć, gdy ujzrycie drogi i sprawy ich, a rozumiejcie, żem nie bez przyczyny to wszytko czynił, com nad niem uczynił. Mówi Pan Bóg.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
I Jan 4:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł pracował przy szyciu namiotów (Dz 18:1-3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić