„Ale chociaż mielibyście cierpieć dla sprawiedliwości, jesteście szczęśliwi; nie lękajcie się ich gróźb i nie trwóżcie się,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 3,14

Biblia Brzeska
Księga Ezechiela 1:1

Tytuł oryginalny
Proroctwo Ezechiela proroka
O Przekładzie
1:1
Stało się roku trzydziestego, miesiąca czwartego, a dnia piątego tegoż miesiąca, gdym był w pośrodku zawiedzienia, nad rzeką Chobar, otworzyły się niebiosa i widziałem widzenia Boże.
1:2
Piątego dnia miesiąca, roku piątego po zawiedzieniu króla Joachina.
1:3
Słowo Pańskie stało się do Ezechiela kapłana, syna Buzego w ziemi kaldejskiej nad rzeką Chobar i była tam nad nim ręka Pańska.
1:4
Wejzrałem, a oto wicher gwałtowny przychodził od północy i obłok wielki zmieszany z ogniem, mając około siebie jasność, z pośrodku którego, to jest, spośród ognia, wychodziła jakoby osoba Hasmal.
1:5
Jeszcze też z pośrodku niego wychodziło podobieństwo czworga zwierząt, a kształt ich był takowy, jakie jest podobieństwo człowieka.
1:6
I miało każde czterzy twarzy i czterzy skrzydła.
1:7
Nogi ich były nogi proste, a stopy ich były jako stopy nóg cielców i błyskały się by miedź polerowana.
1:8
A ręce człowiecze wychodziły ze spodku skrzydł ich ze czterech stron ich. A ono czworo miały swe czterzy twarzy i czterzy skrzydła.
1:9
A były spojone skrzydły swemi jedno ku drugiemu, gdy chodziły, nie obracały się, ale każde chodziło prosto obliczem swoim.
1:10
Podobieństwo oblicza ich było jako oblicze człowiecze i oblicze lwie, po prawej stronie onych czterzech, a jako oblicze cielca i oblicze orła po lewej stronie onych czterech.
1:11
Takoweć były oblicza ich, ale skrzydła ich były podniesione ku górze, dwie skrzydle spajały się w jedno z drugiem, a dwie okrywały ciała ich.
1:12
Każde z nich chodziło prosto obliczem swoim i chodziły tam, gdzie była wola ich, a nie obracały się, gdy chodziły.
1:13
A podobieństwo zwierząt i wejźrenie ich, jako węgle w ogniu rozpalone i jako wejźrenie kagańców, abowiem on ogień był mieszający się miedzy niemi, a blask był w ogniu i światłość wychodziła z ognia.
1:14
Biegały zwierzęta i wracały się jako błyskawica.
1:15
A gdym się przypatrował zwierzętom onym, oto się ukazało nad ziemią przy zwierzętach koło mające czterzy twarzy.
1:16
Wejźrenie kół a robota ich była jakoby kamienia z Tarsys, podobieństwo było jednakie onych czterzech i wejźrenie ich i robota ich była jakoby koło w pośrodku koła.
1:17
Idąc chodziły po czterzech swych stronach, a chodząc, nie obracały się.
1:18
Dzwona ich wysokie i straszne były, a na obłąkoch tych czterzech było oczu pełno wszędy w około.
1:19
Gdy chodziły zwierzęta, chodziły przy nich i koła, a gdy się podnosiły zwierzęta od ziemie i koła się też społu podnosiły.
1:20
Chodziły kędykolwiek chciały i kędy je duch niósł, a koła podniosły się przed niemi; bo duch zwierząt był w kołach.
1:21
Abowiem gdy ony szły, tedy też i koła szły, a gdy ony stanęły, stanęły też i koła, gdy się ony podnosiły od ziemie, też się i koła społu z niemi podnosiły; abowiem duch zwierząt był w kołach.
1:22
A podobieństwo nieba było nad głowami zwierząt, jako wejzrenie kryształu barzo przezroczyste, które się rozciągało nad głowami ich.
1:23
Pod onym niebem były prosto spojone jedno z drugim skrzydła ich, a dwiema każde z nich okrywały ciała swoje.
1:24
I słyszałem szum skrzydeł jako wody wielkiej, a jako szum wszechmocnego, gdy chodziły. Huk głosu ich jako huk wojska, a gdy się zastanawiały, opuszczały skrzydła swoje.
1:25
Głos słyszan był od nieba onego, co było nad głowami ich, a gdy stanęły, opuszczały skrzydła swe.
1:26
Nad onym niebem, które stało nad głowami ich, było podobieństwo stolice jako piękność szafiru, a na podobieństwie stolice, było na wierzchu podobieństwo człowieka.
1:27
I widziałem jako osobę Hasmal, jako kształt ognia wewnątrz i wokół, od biódr aż ku górze i od biódr jego aż na dół, widziałem jako kształt ognia i był blask około niego.
1:28
Jakoby tęcza, która bywa sprawiona na obłoku czasu dżdżowego, takowe było wejźrenie jasności jego wszędy około. Toć jest widzenie podobieństwa chwały Pańskiej, które widząc upadłem na oblicze swoje, a słyszałem głos mówiącego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
II Kor 5:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub miał 12 synów i córkę o imieniu Dina (I Mojż 34,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!
Ps 149:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić