„Wtedy odpowiedział mi: Oto słowo PANA do Zorobabela: Nie wojskiem ani siłą, ale moim Duchem, mówi PAN zastępów.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Zachariasza 4,6

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Ezdrasza 1:6

Tytuł oryginalny
Księgi Ezdrasza proroka
O Przekładzie
1:1
Roku pierwszego za Cyrusa, króla perskiego, aby się dosyć stało słowu Pańskiemu opowiedzianemu przez Jeremiasza, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, iż jawnie dał wywołać po wszytkim królestwie swoim tak ustnie jako i przez listy w ty słowa:
1:2
Tak się opowieda Cyrus, król perski. Wszytki królestwa ziemie dał mi Pan, Bóg niebieski, a on mi sam rozkazał, abych mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Judzie.
1:3
Któżkolwiek tedy jest miedzy wami ze wszytkiego ludu jego, z którym by był Bóg jego, niechajże idzie do Jeruzalem, które jest w Judzie, niechaj buduje dom Panu, Bogu izraelskiemu, który jest w Jeruzalem. Bo on jest Bóg.
1:4
A kto by jedno został, na którymże kolwiek miejscu, gdzieżby mieszkał, niechaj go założą sąsiedzi jego srebrem i złotem, majętnością i bydłem z dobrowolną ofiarą domowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.
1:5
Tedy się ruszyli książęta z domów Judy i Beniamina; k temu kapłani i Lewitowie wszytcy, których jedno Bóg wzbudził ducha ku budowaniu domu Pańskiego, który jest w Jeruzalem.
1:6
Nadto wszytcy, którzy byli w okolicy ich, zapomogli je statki srebrnemi i złotemi, majętnościami, bydły i rzeczami kosztownemi, oprócz wszytkiego, co dobrowolnie jest ofiarowano.
1:7
K temu król Cyrus zniósł naczynia domu Pańskiego, które był przeniósł Nabuchodonozor z Jeruzalem, a postawił w domu boga swego.
1:8
Rozkazał je król Cyrus wynieść Mitrydatesowi, podskarbiemu, który je odliczywszy, oddał Sesbazarowi, książęciu judzkiemu.
1:9
A tać była ich liczba: Miednic złotych trzydzieści, a srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia i dziewięć.
1:10
Czasz złotych trzydzieści, a srebrnych inakszych czterysta i dziesięć. A tysiąc inego naczynia.
1:11
Owa wszytkiego naczynia złotego i srebrnego było pięć tysięcy i cztery sta, co wszytko z sobą wyniósł Sesbazar, gdy wyszedł z onego więzienia babilońskiego do Jeruzalem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jest około 34 fałszywych bogów wymienionych w Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mat 5:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić