„A która prawdziwie wdowa jest i osirociała, ma nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i w modlitwach w nocy i we dnie.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5,5

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Estery 1:13

Tytuł oryginalny
Księgi Ester
O Przekładzie
1:1
Stało się za czasów Aswerusa, który panował od Indjej aż do Etiopjej nad stem dwiemadzięsty i siedmią ziemie.
1:2
Za tegoż czasu, gdy król Aswerus siedział na stolicy królestwa swego, która była w Susan mieścić głównem.
1:3
Roku trzeciego za królestwa swego, zgotował wielkie gody prze wszytki książęta swe i służebniki swoje, kędy przy nim byli co naprzedniejszy Persowie, Medowie, starostowie i książęta z onych krain.
1:4
A on im ukazywał bogactwa i chwałę królestwa swego i zacność wielmożności swojej, a to przez niemały czas, to jest przez sto i osiemdziesiąt dni.
1:5
A gdy się dni ony dokończyły, tedy król rozkazał nagotować prze wszytek lud pospolity, który jedno był w Susan mieście głównym, tak prze małego jako i wielkiego, gody przez siedm dni na sali przed ogrody pałacu królewskiego.
1:6
Kędy tam były opony białe, karmazynowe i hiacyntowe zawieszone na sznurzech ze lnu subtylnego i jedwabiu czerwonego na śrebrnych kolcach, które było przybito na słupiech marmurowych. Były też łoża złote i śrebrne na pawimencie, który był położon z kamienia marmurowego i z alabastru barw rozmaitych.
1:7
Pili też i z naczynia złotego, a odmieniano je jedny po drugich, a królewskich win hojnie nalewano na rozkazanie jego.
1:8
Była też ustawa około picia, aby żadnego nie przymuszono, abowiem tak to był rozkazał król wszytkim sprawcom domu swego, aby każdemu czynili na wolą.
1:9
Wasty też, królowa, sprawiła gody prze wszytki niewiasty w domu królewskim, który był króla Aswerusa.
1:10
A dnia siódmego, gdy król podpiwszy sobie był dobrej myśli, rzekł do Maumana, Bazata, Harbona, Bagata, Abgata, Zetara i Charchasa, siedmi komorników, którzy służyli przed królem Aswerusem.
1:11
Aby Wasty królową przywiedli przed króla w koronie królewskiej, chcąc okazać ludowi pospolitemu i książętom cudność jej, abowiem barzo nadobna była.
1:12
Ale królowa Wasty nie chciała przyjdź na rozkazanie królewskie, jako był rozkazał przez komorniki, skąd się król barzo rozgniewał, a zapalił się w popędliwości swojej.
1:13
Tedy rzekł król mędrcom, którzy pamiętali starodawne dzieje (abowiem ten zwyczaj był królewski radzić się wszytkich, którzy byli umiejętni w prawiech i około sądów.
1:14
A na ten czas blisko niego byli Charsena, Setar, Admata, Tarsis, Mares, Marsana, Mamuchan, siedmioro książąt Persjej i z Medjej, którzy zawżdy bywali przy królu, a trzymali pierwsze miejsca w królestwie).
1:15
Podług prawa, co by czynić z Wasty królową, iż nie chciała dosyć uczynić rozkazaniu króla Aswerusa, które wskazał przez komorniki?
1:16
Tedy Mamuchan odpowiedział przed królem i przed książęty: Królowa Wasty nie tylkoć przeciwko królowi wystąpiła, ale i przeciwko wszytkim książętom i przeciwko wszytkiemu ludowi, który jest po wszech ziemiach króla Aswerusa.
1:17
Abowiem dojdzie ten uczynek królowej do wszytkich niewiast, a tak wzgardzą męże swe i będą mówić: Król Aswerus rozkazał przywieść królową Wasty przed się, ale ona nie przyszła.
1:18
A oto i dziś żony książąt perskich i medzkich, które słyszały uczynek królowej, będą toż przypominać książętom wszytkim królewskim, a będzie dosyć wzgardy i waśni.
1:19
A przetoż jeslić się to widzi królu, niechajżeć wynidzie dekret od ciebie, a niechaj będzie napisan miedzy prawa perskie i medzkie, których się przestępować nie godzi: Aby Wasty nie przychodziła przed obliczność królewską, a k temu, żeby jej dostojeństwo królewskie, które miała, oddał król towarzyszce jej, lepszej niż ona jest.
1:20
A gdy ten wyrok królewski usłyszą, który wydasz po wszem królestwie swoim (które jest wielkie), tedy wszytki niewiasty będą mieć w powadze męże swe, tak zacniejsze jako i ty, co są niższego stanu.
1:21
I podobały się ty słowa, tak królowi jako i książętom, a uczynił król według powieści Mamuchanowej.
1:22
I rozesłał listy po wszech ziemiach królewskich i do każdej krainy tym pismem jakiego używali, a do wszytkich narodów językiem ich, aby każdy mąż rozkazował w domu swoim. A tak dał to obwołać językiem każdego narodu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Fil 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Laban był bratem Rebeki (I Mojż 24:29). Rebeka została żoną Izaaka (I Mojż 24:67). Syn Izaaka i Rebeki, Jakub poślubił później dwie córki Labana: Leę i Rachelę (I Mojż 29:15-30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić