„Tak mówi Pan zastępów: Zapaliłem się nad Syonem gorliwością wielką, owszem, rozgniewaniem wielkiem zapaliłem się.”

Biblia Gdańska: Zacharyjasz 8,2

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Aggeusza 2:2

Tytuł oryginalny
Proroctwo Aggeusza proroka
O Przekładzie
2:1
Dnia dwudziestego czwartego, miesiąca szóstego, a wtórego roku, za królestwa Dariuszowego.
2:2
Siódmego miesiąca, a dnia dwudziestego pirwszego tegoż miesiąca, słowo Pańskie podane jest przez ręce Aggeusza proroka tym sposobem:
2:3
Mów teraz do Zorobabela, syna Salatielowego, książęcia judzkiego, i do Jozuego, syna Jozedekowego, nawyższego kapłana, i do wszytkiego inego ludu tymi słowy:
2:4
I któż miedzy wami został, który by widział dom ten w pierwszej jego chwale i jaki wy oto teraz widzicie? Izali nie jest tak jakoby nic prawie nie było przed oczyma waszemi?
2:5
A teraz już bądź dobrej mysli, o Zorobabelu! Mówi Pan, i ty Jozue, synu Jozedeków, któryś jest nawyższym kapłanem, bądź serca dobrego i wy wszyscy ludzie co was kolwiek jest, bądźcie lepszej mysli, a zmocnicie się ku budowaniu, abowiem ja jestem z wami, mówi Pan zastępów.
2:6
Uczynię wszystko wedle słowa swego, którem wam przyrzekł na on czas, gdyście wychodzili z Egiptu, bo i Duch mój stać będzie wpośrzód was, a przetoż się nie bójcie.
2:7
Abowiem Pan zastępów tak mówi: Jeszcze po maluczkim czasie, a ja wzruszę niebo i ziemię, morze i suszą.
2:8
A poruszę wszytki pogany i przyjdą wszyscy narodowie z rzeczami kosztownemi, a ja napełnię dom ten chwałą, mówi Pan zastępów.
2:9
Śrebro moje jest i złoto jest moje, mówi Pan zastępów.
2:10
Chwała posledniejsza domu tego, będzie większa a niż pierwszego, mówi Pan zastępów. A na miejscu tym sprawię pokój, mówi Pan zastępów.
2:11
Dnia dwudziestego czwartego, miesiąca dziewiątego, roku wtórego za Dariusza, słowo Pańskie jest podane do Aggeusza proroka tym sposobem.
2:12
Tak mówi Pan zastępów: Pytaj się teraz kapłanów o zakonie mówiąc:
2:13
Jesliżby który wziął mięsa poświęconego w podołek odzienia swego, a podołek jego dotknąłby się chleba, abo jakiej potrawy, abo wina, abo oleju, abo jakiego inego pokarmu, izali się poświęci? Tedy kapłani odpowiedziawszy rzekli: Nie.
2:14
Rzekł tedy Aggeusz: Jesli ten, który się pomazał trupem, dotknie się czego z tych rzeczy, izali to będzie nieczystym? Tedy rzekli kapłani mówiąc: Nieczystym jest.
2:15
I odpowiedział Aggeusz mówiąc: Takci lud ten i naród ten jest przede mną, mówi Pan i taka jest każda sprawa rąk ich, iż wszytko to, co tu ofiarują jest nieczyste.
2:16
Starajcież się tedy, a obaczcie od tego dnia i potym, iż pierwej niż będzie włożon kamień na kamień w domu Pańskim.
2:17
Gdy przychodzili do kupy zboża, w której było dwadzieścia korcy, tedy ledwie dziesięć znaleźli. A gdy do prasy przychodzili, aby naczerpali pięćdziesiąt wiader wina, tedy ledwie dwadzieścia nabrali.
2:18
Dopuściłem na was suszą, deszcz i grad, także i na wszytki roboty rąk waszych, a wszakoż nie nawróciliście się ku mnie, mówi Pan.
2:19
Obaczcież pilnie od tego dnia i potym, od dnia dwudziestego czwartego, miesiąca dziewiątego, od dnia, w który jest założon kościół Pański, baczcież pilnie.
2:20
Izali jeszcze jest nasienie w gumnie? A nadto jeszcze macica i figa i pomagranaty i oliwa nie wydała owocu. Ale od dnia tego już wam błogosławić będę.
2:21
Potym powtóre słowo Pańskie podane było do Aggeusza, dnia dwudziestego i czwartego miesiąca tegoż:
2:22
Mów do Zorobabela książęcia judzkiego: Ja poruszę niebo i ziemię.
2:23
Podwrócę stolicę królestwa, a rozproszę moc królestw pogańskich, sprzewracam wozy i ty co siedzą na nich, a pospadają jezdni społu z końmi, jedni do drugich przez miecz.
2:24
Czasu onego, mówi Pan zastępów, wezmę cię, o Zorobabelu, synu Salatielów sługo mój, mówi Pan, a postawię cię jako pieczęć, abowiem wybrałem cię, mówi Pan zastępów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia wymienia aż 14 mężczyzna o imieniu Jonatan.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić