„Jednak kapłani postanowili, że nie będą pobierali pieniędzy od ludu, zatem nie naprawiali uszkodzeń Przybytku.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Królów 12,9

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 5:42

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
5:1
A Jezus widząc ono zgromadzenie ludu, wstąpił na górę. A gdy siadł, przyszli do niego jego uczniowie.
5:2
Tedy otworzywszy usta swe, uczył je mówiąc.
5:3
Błogosławieni są ubodzy w Duchu, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
5:4
Błogosławieni są ci, którzy smętni są, abowiem pocieszeni będą.
5:5
Błogosławieni są ciszy, abowiem ziemię dziedzicznie osiędą.
5:6
Błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, abowiem oni nasyceni będą.
5:7
Błogosławieni są miłosierni, abowiem oni miłosierdzie otrzymają.
5:8
Błogosławieni są, którzy są serca czystego, abowiem oni Boga oglądają.
5:9
Błogosławieni są spokojni, abowiem oni będą nazywani synmi Bożymi.
5:10
Błogosławieni są ci, którzy cierpią przesladowanie dla sprawiedliwości, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
5:11
Błogosławieni będziecie, gdy was sromocić i przesladować będą, mówiąc wszelaką rzecz złą przeciwko wam kłamając dla mnie.
5:12
Radujcie się i weselcie, abowiem zapłata wasza wielka jest w niebie, gdyż tak przesladowali proroki, którzy przed wami byli.
5:13
Wy jesteście sól ziemie; a jeśli sól smak straci, czymże solić będą? Do niczego się już nie godzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi.
5:14
Wy jesteście światłością świata; nie może się miasto zataić na górze leżące.
5:15
Ani zapalają świecę i kładą jej pod korzec, ale w lichtarz i świeci wszytkim, którzy są w domu.
5:16
Także też niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby obaczyli wasze uczynki dobre i chwalili Ojca waszego, który jest na niebie.
5:17
Nie mniemajcie, abym przyszedł niszczyć zakonu, abo proroki; nie przyszedłem ja niszczyć zakonu, ale wypełnić.
5:18
Boć zaprawdę wam powiedam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna literka abo jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszytko wypełni.
5:19
Ktokolwiek tedy przestąpi jedno z tego to rozkazania namniejszego i tak ludzi nauczy, będzie zwan namniejszym w królestwie niebieskiem. Ale ktokolwiek je czynić będzie i nauczy, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskiem.
5:20
Abowiem powiedam wam: Jesli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż nauczycielów i faryzeuszów, nie wnidziecie do królestwa niebieskiego.
5:21
Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał; a ktokolwiek zabije, będzie winien sądu.
5:22
Ale ja wam powiedam, iż każdy, który się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu. A ktokolwiek rzecze bratu swemu: Racha! Będzie winien, aby był karan od rady. A ktokolwiek rzecze: Błaznie! Będzie winien męki ogniowej.
5:23
Przeto jesli dar twój przyniesiesz do ołtarza, a tam by wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie,
5:24
Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej się z bratem swem pojednaj, a potym przyszedszy, ofiaruj dar twój.
5:25
Bądź przyjacielem sprzeciwnikowi twemu rychło, pókiś z nim w drodze, by cię snadź kiedy sprzeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia ceklarzowi, a tak byś był wrzucon do ciemnice.
5:26
Zaprawdęć powiedam: Nie wynidziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kwartnik.
5:27
Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył.
5:28
Aleć ja powiedam: Iż każdy, który wejzry na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swoim.
5:29
Jesli tedy prawe oko twoje ciebie w grzech przywodzi, wyrwi je, a zarzuć od siebie; abowiemci pożyteczniej jest, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być podane wszytko ciało twe na męki.
5:30
Jesli cię też prawa ręka twoja w grzech przywodzi, odetni ją i zarzuć od siebie; abowiemci pożyteczniej jest, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być podane wszytko ciało na męki.
5:31
Ktemu powiedziano jest: Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodu.
5:32
Ale ja wam powiedam, iż kto by kolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży.
5:33
Słyszeliście zasię, iż jest powiedziano starym: Nie będziesz gwałcił przysięgi, ale oddasz Panu rzeczy przez przysięgę poslubione.
5:34
Ale ja wam powiedam, abyście żadnym obyczajem nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest stolica Boża.
5:35
Ani na ziemię, abowiem jest podnóżkiem nóg jego, ani na Jeruzalem, abowiem jest miasto wielkiego króla.
5:36
Ani na głowę twoję będziesz przysięgał, abowiem nie możesz uczynić jednego włosa białego abo czarnego.
5:37
Niechajże tedy mowa wasza będzie: Tak, tak; nie, nie; a coby nad to więcej było, to jest od złego.
5:38
Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.
5:39
Ale ja wam powiedam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, owszem kto by cię kolwiek uderzył w prawy policzek twój, obróć mu i drugiego.
5:40
I temu, który się chce z tobą prawem obchodzić, a żupicę twoję wziąć, puść mu i płaszcz.
5:41
A ktoby cię kolwiek gwałtem przymuszał na jednę milę, idź z nim dwie.
5:42
Temu, który cię prosi daj, ani odmawiaj temu, który chce u ciebie pożyczyć.
5:43
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego.
5:44
Ale ja wam powiedam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie ty, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, módlcie się za tymi, którzy się na was targają i przesladują was.
5:45
Abyście byli synmi Ojca waszego, który jest na niebie. Abowiem to sprawuje, iż wschodzi słońce jego na złe i na dobre i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe.
5:46
Abowiem jeslibyście miłowali ty, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? A zaż i celnicy tego nie czynią?
5:47
A jeslibyście tylko bracią waszę łaskawie przyjmowali, cóż więcej czynicie? A zaż i celnicy tak nie czynią?
5:48
Bądźcie wy tedy doskonali, jako Ociec wasz, który jest w niebie doskonałym jest.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sara jest jedyną kobietą w Biblii o której wiemy że umarła mając 127 lat (I Mojż 23:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić