„Wziął tedy Mojżesz połowicę krwie i wlał w czaszę, a drugą połowicę wylał na ołtarz.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Wyjścia 24,6

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 5:28

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
5:1
A Jezus widząc ono zgromadzenie ludu, wstąpił na górę. A gdy siadł, przyszli do niego jego uczniowie.
5:2
Tedy otworzywszy usta swe, uczył je mówiąc.
5:3
Błogosławieni są ubodzy w Duchu, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
5:4
Błogosławieni są ci, którzy smętni są, abowiem pocieszeni będą.
5:5
Błogosławieni są ciszy, abowiem ziemię dziedzicznie osiędą.
5:6
Błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, abowiem oni nasyceni będą.
5:7
Błogosławieni są miłosierni, abowiem oni miłosierdzie otrzymają.
5:8
Błogosławieni są, którzy są serca czystego, abowiem oni Boga oglądają.
5:9
Błogosławieni są spokojni, abowiem oni będą nazywani synmi Bożymi.
5:10
Błogosławieni są ci, którzy cierpią przesladowanie dla sprawiedliwości, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
5:11
Błogosławieni będziecie, gdy was sromocić i przesladować będą, mówiąc wszelaką rzecz złą przeciwko wam kłamając dla mnie.
5:12
Radujcie się i weselcie, abowiem zapłata wasza wielka jest w niebie, gdyż tak przesladowali proroki, którzy przed wami byli.
5:13
Wy jesteście sól ziemie; a jeśli sól smak straci, czymże solić będą? Do niczego się już nie godzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi.
5:14
Wy jesteście światłością świata; nie może się miasto zataić na górze leżące.
5:15
Ani zapalają świecę i kładą jej pod korzec, ale w lichtarz i świeci wszytkim, którzy są w domu.
5:16
Także też niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby obaczyli wasze uczynki dobre i chwalili Ojca waszego, który jest na niebie.
5:17
Nie mniemajcie, abym przyszedł niszczyć zakonu, abo proroki; nie przyszedłem ja niszczyć zakonu, ale wypełnić.
5:18
Boć zaprawdę wam powiedam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna literka abo jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszytko wypełni.
5:19
Ktokolwiek tedy przestąpi jedno z tego to rozkazania namniejszego i tak ludzi nauczy, będzie zwan namniejszym w królestwie niebieskiem. Ale ktokolwiek je czynić będzie i nauczy, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskiem.
5:20
Abowiem powiedam wam: Jesli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż nauczycielów i faryzeuszów, nie wnidziecie do królestwa niebieskiego.
5:21
Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał; a ktokolwiek zabije, będzie winien sądu.
5:22
Ale ja wam powiedam, iż każdy, który się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu. A ktokolwiek rzecze bratu swemu: Racha! Będzie winien, aby był karan od rady. A ktokolwiek rzecze: Błaznie! Będzie winien męki ogniowej.
5:23
Przeto jesli dar twój przyniesiesz do ołtarza, a tam by wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie,
5:24
Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej się z bratem swem pojednaj, a potym przyszedszy, ofiaruj dar twój.
5:25
Bądź przyjacielem sprzeciwnikowi twemu rychło, pókiś z nim w drodze, by cię snadź kiedy sprzeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia ceklarzowi, a tak byś był wrzucon do ciemnice.
5:26
Zaprawdęć powiedam: Nie wynidziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kwartnik.
5:27
Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył.
5:28
Aleć ja powiedam: Iż każdy, który wejzry na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swoim.
5:29
Jesli tedy prawe oko twoje ciebie w grzech przywodzi, wyrwi je, a zarzuć od siebie; abowiemci pożyteczniej jest, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być podane wszytko ciało twe na męki.
5:30
Jesli cię też prawa ręka twoja w grzech przywodzi, odetni ją i zarzuć od siebie; abowiemci pożyteczniej jest, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być podane wszytko ciało na męki.
5:31
Ktemu powiedziano jest: Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodu.
5:32
Ale ja wam powiedam, iż kto by kolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży.
5:33
Słyszeliście zasię, iż jest powiedziano starym: Nie będziesz gwałcił przysięgi, ale oddasz Panu rzeczy przez przysięgę poslubione.
5:34
Ale ja wam powiedam, abyście żadnym obyczajem nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest stolica Boża.
5:35
Ani na ziemię, abowiem jest podnóżkiem nóg jego, ani na Jeruzalem, abowiem jest miasto wielkiego króla.
5:36
Ani na głowę twoję będziesz przysięgał, abowiem nie możesz uczynić jednego włosa białego abo czarnego.
5:37
Niechajże tedy mowa wasza będzie: Tak, tak; nie, nie; a coby nad to więcej było, to jest od złego.
5:38
Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.
5:39
Ale ja wam powiedam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, owszem kto by cię kolwiek uderzył w prawy policzek twój, obróć mu i drugiego.
5:40
I temu, który się chce z tobą prawem obchodzić, a żupicę twoję wziąć, puść mu i płaszcz.
5:41
A ktoby cię kolwiek gwałtem przymuszał na jednę milę, idź z nim dwie.
5:42
Temu, który cię prosi daj, ani odmawiaj temu, który chce u ciebie pożyczyć.
5:43
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego.
5:44
Ale ja wam powiedam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie ty, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, módlcie się za tymi, którzy się na was targają i przesladują was.
5:45
Abyście byli synmi Ojca waszego, który jest na niebie. Abowiem to sprawuje, iż wschodzi słońce jego na złe i na dobre i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe.
5:46
Abowiem jeslibyście miłowali ty, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? A zaż i celnicy tego nie czynią?
5:47
A jeslibyście tylko bracią waszę łaskawie przyjmowali, cóż więcej czynicie? A zaż i celnicy tak nie czynią?
5:48
Bądźcie wy tedy doskonali, jako Ociec wasz, który jest w niebie doskonałym jest.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.
Mat 28:5

W Chrystusie

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
II Kor 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Królowie Zeba i Salmunna zabili braci Gedeona. Kiedy Gedeon schwytał ich podczas bitwy rozkazał swojemu pierworodnemu synowi (prawdopodobnie nastoletniemu) aby ich zabił, ten jednak bał się to uczynić więc Gedeon zabił ich sam (Sdz 8:18-21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić