„Jako mocarze biegać będą, jako mężowie waleczni wlazą na mur, mężowie drogami swemi pójdą, a nie ustąpią z szcieżek swoich.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Joela 2,7

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 4:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
4:1
Tedy Jezus był zawiedzion od Ducha na puszczą, aby był kuszon ode diabła.
4:2
A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potym łaknął.
4:3
I przystąpiwszy do niego ten, który kusi rzekł: Jesliżeś Syn Boży rzecz, aby to kamienie stało się chlebem.
4:4
Ale on odpowiedział i rzekł: Napisano jest: Nie samym tylko chlebem żyw będzie człowiek, ale wszelkiem słowem, które pochodzi z ust Bożych.
4:5
Tedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił go na wierzchu kościoła.
4:6
I rzekł k niemu: Jesliżeś syn Boży, spuść się na dół, abowiem napisano jest : Iż aniołom swoim przykaże o tobie i będą cię na ręku nosić, abyś kiedy nie otrącił nogi swej o kamień.
4:7
A Jezus mu rzekł: Zasię napisano jest: Nie będziesz kusił Pana Boga twego.
4:8
Powtóre wziął go diabeł na górę wysoką i ukazał mu wszytki królestwa świata i chwałę ich.
4:9
I rzekł mu: Wszytki ty rzeczy tobie dam, jesli upadszy chwalić mię będziesz.
4:10
Tedy mu Jezus powiedział: Pódź precz Szatanie! Abowiem jest napisano: Będziesz chwalił Pana Boga twego, a jemu samemu służyć będziesz.
4:11
I opuścił go diabeł, a oto aniołowie przychodzili i służyli jemu.
4:12
A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był w więzieniu, wrócił się do Galilejej.
4:13
I opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kapernaum, które jest nad morzem, w granicach Zabulon i Neftali.
4:14
Aby się wypełniło to, co jest rzeczono przez Ezajasza proroka temi słowy:
4:15
Ziemia Zabulon i ziemia Neftali przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea poganów.
4:16
Lud, który siedział w ciemnościach, widział wielką światłość i tym, którzy leżeli w krainie i w cieniu śmierci wzeszła światłość.
4:17
Od onego czasu Jezus począł przepowiedać i mówić: Upamiętajcie się, abowiem się przybliża królestwo niebieskie.
4:18
A gdy Jezus chodził nad Morzem Galilejskiem, ujzrał dwu braciej: Szymona, którego zową Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy rzucali sieci w morze, abowiem oni byli rybitwi.
4:19
I rzekł im: Pódźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi.
4:20
A oni natychmiast opuściwszy sieci szli za nim.
4:21
Tedy odszedszy stamtąd, ujzrał drugich dwu braciej, Jakuba, syna Zebedeowego, i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeem, ojcem ich, gdy oprawiali sieci swoje i wezwał ich.
4:22
A oni zarazem opuściwszy łódź i ojca swego, szli za nim.
4:23
I przeszedł Jezus wszytkę Galileą, ucząc w bożnicach ich i przepowiedając ewanjeliją królestwa, a uzdrawiając wszelaką chorobę i wszelaką niemoc miedzy ludem.
4:24
Na ten czas rozeszła się sława jego aż do wszytkiej Syryjej i ofiarowali mu wszytki, którzy się źle mieli, a byli zjęci rozmaitemi chorobami i dręczeniem, także opętane i lunatyki i powietrzem zarażone, które on uzdrowił.
4:25
I szło za nim barzo wiele ludu od Galilejej, Dekapoli i z Jeruzalem i z ziemie żydowskiej i z krain, które są za Jordanem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Efez 4:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Eden po Hebrajsku znaczy "rozkosz".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić