„A gdy się okaże ono książę pasterzów, odniesiecie koronę chwały, która nie więdnieje.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Piotra 5,4

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 27:12

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
27:1
A gdy było rano, weszli w radę wszyscy przedniejszy kapłani i starszy ludu przeciwko Jezusowi, aby go zamordowali.
27:2
I związawszy go, odwiedli i podali go Poncjuszowi Piłatowi, staroście.
27:3
Tedy ujzrawszy Judasz, który go był wydał, iż był osądzon, żałując, wrócił trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym.
27:4
Mówiąc: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Ale oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty ujzrysz.
27:5
A porzuciwszy srebniki w kościele, odszedł na stronę i poszedszy zadawił się.
27:6
A przedniejszy kapłani wziąwszy ony srebrniki mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbu, abowiem jest zapłata krwie.
27:7
I wszedszy w radę, kupili za nie rolą zduna na pogrzeb gości.
27:8
Dla tego ona rola nazwana jest rolą krwie, aż do dnia dzisiejszego.
27:9
Tedy się wypełniło to, co jest powiedziano przez Jeremiasza proroka, gdzie mówi: I wzięli trzydzieści srebrników za zapłatę oszacowanego, który był oszacowan od synów izraelskich.
27:10
I dali je na rolą zdunową, jako mi postanowił Pan.
27:11
A Jezus stał przed starostą i pytał go starosta mówiąc: Izaś ty jest on król żydowski? A Jezus rzekł jemu: Ty powiedasz.
27:12
I gdy nań skarżyli przedniejszy kapłani i starszy, nic nie odpowiedział.
27:13
Tedy mu rzekł Piłat: Nie słyszysz jako wiele przeciw tobie świadczą?
27:14
I nie odpowiedział jemu na żadne słowo, tak iż się barzo dziwował starosta.
27:15
A w święto zwykł był starosta wypuszczać pospolitemu ludowi jednego więźnia, którego by chcieli.
27:16
I mieli na ten czas więźnia znacznego, którego zwano Barabasz.
27:17
A gdy się byli zebrali rzekł im Piłat: Którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza, czyli Jezusa, który jest rzeczon Krystus?
27:18
Bo wiedział, iż go przez zazdrość byli wydali.
27:19
A gdy on siedział na stolicy sądowej, posłała ku niemu żona jego mówiąc: Nie miej żadnej sprawy z onym sprawiedliwym, abowiem wielem cierpiała dziś we śnie dla niego.
27:20
A przedniejszy kapłani i starszy na to pospólstwo przywiedli, aby prosili o Barabasza, a Krystusa, aby stracili.
27:21
I odpowiedając starosta rzekł im: Którego chcecie, abym wam wypuścił z tych dwu? A oni powiedzieli: Barabasza.
27:22
Rzekł im Piłat: Cóż tedy uczynię Jezusowi, który jest rzeczon Krystus? Rzekli mu wszyscy: Niech będzie ukrzyżowan.
27:23
A starosta rzekł: Cóż wżdy złego uczynił? A oni tym więcej wołali mówiąc: Niech będzie ukrzyżowan!
27:24
I widząc Piłat, iż to nic nie pomogło, owszem więcej się zamieszanie mnożyło, wziąwszy wodę, umył ręce przed zebraniem ludzi mówiąc: Jam jest nie winien krwie tego sprawiedliwego, wy się w tym czujcie.
27:25
A odpowiedając wszytek lud rzekł: Krew jego niech będzie na nas i na syny nasze.
27:26
Tedy im wypuścił Barabasza, a ubiczowawszy Jezusa, podał go na ukrzyżowanie.
27:27
Tedy żołnierze starościni wziąwszy Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszytkę rotę.
27:28
A gdy go zewlekli, oblekli go w szatę szarłatową.
27:29
I uplotszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i trzcinę w prawicę jego, a kłaniając się przed nim, nagrawali go mówiąc: Bądź pozdrowion, królu żydowski!
27:30
A gdy nań plwali, wzięli trzcinę i bili go w głowę jego.
27:31
A gdy go nagrali, zwlekli go z onej szaty i ubrali go w odzienie jego i wiedli go na ukrzyżowanie.
27:32
A wychodząc, naleźli niektórego Cyrenejczyka imieniem Szymona, tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
27:33
I przyszedszy na miejsce rzeczone Golgota, które jest miejscem trupich głów.
27:34
Dali mu pić ocet zmieszany z żółcią; a skosztowawszy, nie chciał pić.
27:35
Po tym ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego rzuciwszy los, aby się wypełniło to, co jest rzeczono przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje i na odzienie moje los miotali.
27:36
A siedząc, strzegli go tam.
27:37
I włożyli nad głowę winę jego opisaną: Ten ci jest Jezus, on król żydowski.
27:38
Tedy byli ukrzyżowani z nim dwa zbójce, jeden na prawej, a drugi na lewej ręce.
27:39
A ci, którzy przechodzili tamtędy, bluźnili go, kiwając głowami swemi.
27:40
I mówiąc: Tyś on, który borzysz kościół, a przez trzy dni zbudujesz ji, zachowaj sam siebie; jesliś Syn Boży, zstąp z krzyża.
27:41
Także przedniejszy kapłani z doktormi i z starszymi nagrawając mówili:
27:42
Insze zachował, a sam siebie zachować nie może; jesli jest król izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy jemu.
27:43
Dufa w Bogu, niech go teraz wybawi, jesli się w nim kocha; boć powiedział: Jestem Synem Bożym.
27:44
Toż też i zbójce, którzy byli z nim ukrzyżowani, wyrzucali mu na oczy.
27:45
A od szóstej godziny stała się ciemność po wszej ziemi aż do dziewiątej godziny.
27:46
A około dziewiątej godziny zawołał Jezus wielkim głosem rzekąc: Eli, Eli, lama sabachtani? To jest: Boże mój! Boże mój! Czemuś mię opuścił?
27:47
Tedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to rzekli: Eliasza ten woła.
27:48
A natychmiast bieżawszy jeden z nich i wziąwszy gębkę, napełnił ją octem i włożywszy na trzcinę, podał mu, aby pił.
27:49
A drudzy mówili: Zaniechaj; patrzajmy, jesli przyjdzie Eliasz, aby go wybawił.
27:50
I gdy powtóre Jezus wołał wielkim głosem, wypuścił ducha.
27:51
A oto zasłona kościelna przepadła się na dwoje, od wierzchu aż do dołu i zadrżała ziemia, a skały się padały.
27:52
Groby też otworzyły się i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
27:53
I wyszedszy z grobów po zmartwychwstaniu jego, weszły do miasta świętego i wielam się ich okazały.
27:54
A setnik i ci, który z nim byli strzegąc Jezusa, ujzrawszy trzęsienie ziemi i to, co się było stało, zlękli się barzo mówiąc: Zaisteć ten był Synem Bożym.
27:55
I było tam wiele niewiast z daleka patrzących, które były szły za Jezusem od Galilejej posługując mu.
27:56
Miedzy którymi była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
27:57
A gdy był wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatyjej, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym.
27:58
Ten szedł do Piłata i prosił go o ciało Krystusowe. Tedy Piłat kazał oddać ciało.
27:59
A Józef wziąwszy ciało, uwinął je w czyste prześcieradło.
27:60
I położył je w nowym grobie swoim, który był w skale wykował i tamże przywaliwszy ku drzwiam grobu kamień wielki, odszedł.
27:61
A była tam Maria Magdalena i druga Maria siedząc przeciwko grobowi.
27:62
Nazajutrz, który jest dzień po dniu przygotowania, zebrali się przedniejszy kapłani i faryzeuszowie do Piłata.
27:63
Mówiąc: Panie! Rozpomnieliśmy, iż on zwodziciel powiedział jeszcze będąc żyw: Po trzech dni powstanę.
27:64
Rozkaż tedy obwarować grób aż do dnia trzeciego, by snadź przyszedszy uczniowie jego nocą, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, iż powstał z martwych i będzie ostateczny błąd gorszy niż pierwszy.
27:65
Powiedział im Piłat: Macie straż, idźcie obwarujcie, jako umiecie.
27:66
A oni szedszy, obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień i z strażą.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!
Iz 43:1

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gedeon był piątym sędzią w Izraelu. Jego imię oznacza "wojownik".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić