„WIEKUISTY, nasz Bóg, oświadczył nam na Chorebie, powiadając: Wystarczy wam przebywać przy tej górze.”

Nowa Biblia Gdańska: V Księga Mojżesza 1,6

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 25:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
25:1
Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesiąci pannam, które wziąwszy kagańce swoje, wyszły przeciw oblubieńcowi.
25:2
A pięć z nich było mądrych, a pięć głupich.
25:3
Które były głupie, wziąwszy kagańce swoje, nie wzięły oleju z sobą.
25:4
Ale mądre wzięły były oleju w naczynia swoje z kagańcami swemi.
25:5
A gdy oblubieniec omieszkawał, zdrzymały się wszytki i posnęły.
25:6
I stał się o północy krzyk: Oto oblubieniec idzie, wynidźcie przeciwko jemu.
25:7
Tedy wstały ony wszytki panny i nagotowały kagańce swoje.
25:8
A głupie rzekły mądrym: Dajcie nam z oleju waszego, boć kagańce nasze gasną.
25:9
I odpowiedziały one mądre mówiąc: Obawamy się, żeby i nam i wam nie dostało; ale idźcie raczej do tych, co przedają i kupcie sobie.
25:10
A gdy ony szły kupować, przyszedł oblubieniec. A one, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknione są drzwi.
25:11
Potym przyszły i drugie panny mówiąc: Panie, panie otwórz nam!
25:12
A on odpowiedając rzekł: Zaprawdę powiedam wam, nie znam was.
25:13
Czujcie tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn człowieczy przyjdzie.
25:14
Abowiem takie jest królestwo Boże, jako gdy kto w drogę jadąc, wezwał służebników swoich i poruczył im majętności swoje.
25:15
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu wedle godności jego i wnet odjechał precz.
25:16
Potym szedszy on, który był wziął pięć talentów, robił imi i zyskał drugie pięć talentów.
25:17
Także i ten, który był wziął dwa, zyskał też i on drugie dwa.
25:18
A ten, który był wziął jeden, szedszy zakopał ji w ziemię i skrył srebro pana swego.
25:19
A po niemałym czasie przyszedł pan onych służebników i uczynił liczbę z nimi.
25:20
Tedy przystąpiwszy ten, który był wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów mówiąc: Panie! Poruczyłeś mi pięć talentów, otom drugie pięć talentów zyskał imi.
25:21
I rzekł pan jego: Dobrzeć sługo dobry i wierny, nad małym wiernymeś był, nad wielem cię postanowię. Wnidź do radości pana twojego.
25:22
A przystąpiwszy ten, który był dwa talenty wziął rzekł: Panie! Poruczyłeś mi dwa talenty, otom drugie dwa imi zyskał.
25:23
Rzekł mu pan jego: Dobrzeć sługo dobry i wierny, nad małymeś wierny był, nad wielem cię postanowię. Wnidź do radości pana twego.
25:24
A przystąpiwszy i ten, który był jeden talent wziął rzekł: Panie! Znałem cię, iż jesteś człowiek srogi, który żniesz gdzieś nie siał i zbierasz stąd, gdzieś nie rozproszył.
25:25
Przeto bojąc się, szedłem i skryłem talent twój w ziemię. Oto masz, co jest twego.
25:26
A odpowiedając pan jego rzekł mu: Sługo zły i niedbały! Wiedziałeś, iż żnę, gdziem nie siał i stąd zgromadzam, gdziem nie rozproszył.
25:27
Miałeś tedy pieniądze moje poruczyć kupcom, a ja przyszedszy, wziąłbym był, co mojego jest z lichwą.
25:28
A przeto weźmicie od niego talent, a dajcie ji temu, który ma dziesięć talentów.
25:29
Abowiem wszelkiemu, który ma, będzie dano i obfitować będzie; a który nie ma, i to, co ma będzie wzięto od niego.
25:30
A niepożytecznego sługę wrzućcie w ciemność nadalszą. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
25:31
Gdy tedy przyjdzie Syn człowieczy w chwale swej i wszyscy święci aniołowie z nim, tedy siędzie na stolicy chwały swej.
25:32
I będą zgromadzone przedeń wszytki narody i odłączy jedny od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów.
25:33
A postawi owce po prawej ręce swojej, a kozły po lewej.
25:34
Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pódźcie błogosławieni ojca mego! Posiądźcie dziedzicznie królestwo wam zgotowane od założenia świata.
25:35
Abowiem łaknąłem, a wyście mi dali jeść; pragnąłem i daliście mi pić; byłem gościem i przyjęliście mię.
25:36
Byłem nagim, a wyście mię przyodziali; byłem niemocnym, a wyście mię nawiedzili; byłem w więzieniu, a wyście do mnie przyszli.
25:37
Tedy mu odpowiedzą sprawiedliwi mówiąc: Panie! Kiedyśmy cię widzieli łaknącym i nakarmiliśmy cię, abo pragnącym i daliśmy tobie pić?
25:38
I kiedyśmy cię widzieli gościem i przyjęliśmy cię, abo nagim i przyodzialiśmy?
25:39
Abo kiedyśmy cię widzieli niemocnym, abo w więzieniu i przyszlichmy do ciebie?
25:40
A odpowiedając król rzecze im: Zaprawdę powiedam wam: Ileście uczynili jednemu z tych braciej mojej namniejszych, mnieście uczynili.
25:41
Tedy rzecze i tym, którzy po lewicy będą: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego.
25:42
Abowiemem łaknął i nie daliście mi jeść; pragnąłem i nie daliście mi pić.
25:43
Byłem gościem, a nie przyjęliście mię; byłem nagim, a nie przyodzialiście mię; byłem niemocnym i w więzieniu, a nie nawiedziliście mię.
25:44
Tedy mu odpowiedzą i oni mówiąc: Panie! Kiedyżeśmy cię widzieli łaknącym, abo pragnącym, abo gościem, abo nagim, abo niemocnym, abo w więzieniu, a nie służyliśmy tobie?
25:45
Tedy im odpowie mówiąc: Zaprawdę powiedam wam: Ileście nie czynili jednemu z tych namniejszych, aniście mnie uczynili.
25:46
I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
Efez 2:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jan Chrzciciel nosił ubrania zrobione z sierści wielbłąda - Mat 3:4.
Jan Chrzciciel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,
I Piotr 1:2-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić