„Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 10,32

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 24:11

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
24:1
A wyszedszy Jezus z kościoła szedł precz i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowania kościelne.
24:2
I rzekł im Jezus: A zaż nie widzicie tych wszytkich rzeczy? Zaprawdę powiedam wam, że tu nie będzie zostawion kamień na kamieniu, który by nie był rozwalon.
24:3
A gdy on siedział na Górze Oliwnej, przystąpili k niemu osobno uczniowie jego rzekąc: Powiedz nam, kiedy ty rzeczy będą i co za znak przyścia twego i dokonania świata?
24:4
I odpowiedając Jezus rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zawiódł w błąd.
24:5
Abowiem wiele ich przyjdzie w imię moję rzekąc: Jam jest Krystus i wiele ich w błąd zawiodą.
24:6
I usłyszycie walki i wieści o walkach; patrzcie, abyście sobą nie trwożyli; abowiem muszą się stać ty wszytki rzeczy, ale jeszcze nie jest koniec.
24:7
Abowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą mory, głody i drżenia ziemie po wielu miejscach.
24:8
A ty wszytki rzeczy są początkiem boleści.
24:9
Tedy podadzą was w udręczenie i zabiją was i będziecie nienawidzeni od wszech narodów dla imienia mego.
24:10
A tedy wiele się ich obrazi, a jeden drugiego wyda i będą się mieć w nienawiści społu.
24:11
I wiele fałszywych proroków powstanie i wiele ich w błąd zawiodą.
24:12
A dla tego, iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wiela ich.
24:13
A kto wytrwa do końca, ten będzie zachowan.
24:14
I będzie przepowiedana ta ewanjelija królestwa po wszytkiej ziemi, na świadectwo wszytkim narodom. A tedyć przyjdzie koniec.
24:15
Gdy tedy ujzrycie brzydliwe spustoszenie, które jest przepowiedziane przez Daniela proroka, stojące na miejscu świętym (kto czyta niechaj rozumie).
24:16
Tedy, którzy by w ziemi żydowskiej byli, niech uciekają na góry.
24:17
A kto by był na domie, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego.
24:18
A kto by był na roli, niech się nazad nie wraca brać szat swoich.
24:19
I biada będzie brzemiennym i piersiami karmiącym w ony dni.
24:20
A proście, aby uciekanie wasze nie było zimie ani w sobotę.
24:21
Abowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż do tego czasu, ani będzie.
24:22
A gdyby nie były skrócone ony dni, żadne ciało nie byłoby zachowane, ale dla wybranych będą skrócone dni ony.
24:23
Tedy jesliby wam kto rzekł: Oto tu Krystus, abo ówdzie, nie wierzcie.
24:24
Abowiem powstaną fałszywi Krystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by mogło być) i same wybrane.
24:25
Otomci wam opowiedział.
24:26
Jesliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie; oto w miejscach skrytych jest, nie wierzcie.
24:27
Abowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyście Syna człowieczego.
24:28
Bo gdzieby był ścierw, tam się orłowie zgromadzą.
24:29
A natychmiast po utrapieniu onych dni słońce zaćmi się i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy upadną z nieba i mocy niebieskie poruszone będą.
24:30
Tedy się ukaże znak Syna człowieczego na niebie i tedy też będą narzekać wszytki pokolenia ziemie i ujzrą Syna człowieczego, gdy przyjdzie po obłokach niebieskich z mocą i chwałą wielką.
24:31
I posle anioły swoje z trąbą z wielkim głosem i zgromadzą wybrane jego ze czterech wiatrów, od jednego kraju nieba aż do drugiego.
24:32
A od figi uczcie się podobieństwa, gdy już gałąź jej odmładza się i liście wypuszcza, znacie, iż blisko jest lato.
24:33
Także i wy, gdy ujzrycie ty wszytki rzeczy, poznacie, iż blisko jest u drzwi.
24:34
Zaprawdę powiedam wam, nie przeminieć ten wiek, ażby się stały ty wszytki rzeczy.
24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
24:36
A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, jedno sam Ociec mój.
24:37
Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyście Syna człowieczego.
24:38
Abowiem jako za czasów, które były przed potopem, jedli i pili i ożeniali się i za mąż dawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do arki.
24:39
I nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszytki. Tak też będzie przyście Syna człowieczego.
24:40
Tedy będą dwa na roli, z których jeden bywa wzięt, a drugi zostawion.
24:41
Dwie będą mleć we młynie, jedna bywa wzięta, a druga zostawiona.
24:42
Czujcie tedy, abowiem nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie.
24:43
A wiedzcie to, że gospodarz by był wiedział, której godziny złodziej miał przyść, czułby był, aniby domu swego podkopać dopuścił.
24:44
Przeto i wy bądźcie gotowi, bo której godziny nie mniemacie, Syn człowieczy przydzie.
24:45
I któryż jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dał pokarm w czas?
24:46
Szczęsliwy sługa on, którego, przyszedszy pan jego, najdzie, a on tak czyni.
24:47
Zaprawdę powiedam wam, że go postawi nad wszytkimi majętnościami swemi.
24:48
A jesliby rzekł sługa w sercu swoim: Odwłacza pan mój przyście swoje.
24:49
I począłby bić towarzysze swoje, a ktemu jeść i pić z pijanicami.
24:50
Przyjdzie pan sługi onego dnia, którego on nie oczekawa i w godzinę, której nie wie i odłączy go, a część jego położy z obłudnymi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Goliat miał około 6 łokci i 1 piędź wzrostu (I Sam 17:4).
Goliat

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.
Iz 54:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić