„Jej podstawy kazał zrobić ze srebra, jej oparcie ze złota, jej siedzenie z purpury, jej wnętrze wyścielone miłością córek jeruzalemskich.”

Biblia Warszawska: Pieśń nad Pieśniami 3,10

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 23:5

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
23:1
Tedy Jezus mówił onemu zgromadzeniu ludu i uczniom swoim
23:2
Rzekąc: Na stolcu Mojżeszowym siedzą doktorowie i faryzeuszowie.
23:3
Wszytki tedy rzeczy, które by wam powiedali, abyście zachowali, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem powiedają, a nie czynią.
23:4
Bo wiążą brzemiona ciężkie i trudne ku noszeniu i kładą je na ramiona ludzkie, a palcem swym nie chcą ich ruszyć.
23:5
Owszem wszytki sprawy swe czynią, aby byli widzeni od ludzi, abowiem rozszerzają bramy swe popisane i przedłużają podołki płaszczów swoich.
23:6
Ktemu miłują pierwsze siedzenia na wieczerzach i pierwsze stolice w bożnicach.
23:7
A w rynkach pozdrawiania, a iżby je ludzie zwali mistrzami.
23:8
Ale wy nie dajcie się zwać mistrzami, abowiem jeden jest nauczyciel wasz, to jest Krystus, a wy wszyscy jesteście bracia.
23:9
A nikogo nie zowcie ojcem waszym na ziemi, abowiem jeden jest Ociec wasz, który jest na niebie.
23:10
Nie zowcie się nauczycielami, gdyż jeden jest nauczyciel wasz, to jest Krystus.
23:11
Ale ten, który jest nawięczszy z was, niechaj będzie sługą waszym.
23:12
Abowiem kto się wywyższa, będzie uniżon, a kto by się uniżył, będzie wywyższon.
23:13
A biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, abowiem zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, gdyż wy sami nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wnić.
23:14
Biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, iż do końca pożyracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dla tego odniesiecie cięższe karanie.
23:15
Biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, iż krążycie morze i ziemie, abyście uczynili jednego nowego Żydowina, a gdy zostanie, czynicie go synem potępienia, dwakroć więcej niż wy sami jesteście.
23:16
Biada wam, wodzowie ślepi, którzy powiedacie: Kto by przysiągł na kościół, nic nie jest. A kto by przysiągł na złoto kościelne, jest winien.
23:17
Głupi a ślepi, abowiem cóż więczszego jest, złoto, czy kościół, który poświąca złoto?
23:18
A kto by przysiągł na ołtarz, nic nie jest; ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest.
23:19
Głupi a ślepi! Abowiem cóż więczszego jest? Dar, czyli ołtarz, który poświąca dar?
23:20
Kto by przysiągł na ołtarz, przysięgać nań i na wszytko, co na nim jest.
23:21
A kto by kolwiek przysiągł na kościół, przysięgać nań i na tego, który w nim mieszka.
23:22
I kto by przysiągł na niebo, przysięgać na stolicę Bożą i na tego, który na niej siedzi.
23:23
Biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy zakonne, to jest: sąd, miłosierdzie i wiarę. Tyć rzeczy było czynić, a onych nie opuszczać.
23:24
Wodzowie ślepi przecadzacie komara, a wielbłąda pożeracie.
23:25
Biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, iż oczyściacie kubek i misę z wierzchu, a wewnątrz pełne są drapiestwa i zbytku.
23:26
Faryzeuszu ślepy! Oczyść pierwej, co jest wewnątrz kubka i misy, aby i to, co zewnątrz jest, czystem się stało.
23:27
Biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, iż jesteście podobni grobom pobielanym, które z wierzchu zdadzą się być cudne, a wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości.
23:28
Także i wy z wierzchu zdacie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz pełni jesteście obłudności i nieprawości.
23:29
Biada wam, doktorowie i faryzeuszowie pokryci, iż budujecie groby proroków i przyochędożacie pamiątkę sprawiedliwych.
23:30
I powiedacie: Byśmy my byli za ojców naszych, nie bylibyśmy towarzyszmi ich we krwi proroków.
23:31
A tak świadczycie sami sobie, iż jesteście synowie tych, którzy proroki zamordowali.
23:32
Wy też wypełńcie miarkę ojców waszych.
23:33
Wężowie i rodzaje żmijów! Jakoż możecie ujść przed sądem potępienia?
23:34
Przeto oto ja posyłam do was proroki i mędrce i nauczyciele, a z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, i z nich niektóre ubiczujecie w bożnicach waszych, i będziecie przesladować od miasta do miasta.
23:35
Aby przyszła na was wszytka krew sprawiedliwa rozlana na ziemi, ode krwie Abla sprawiedliwego, aż do krwie Zachariasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili miedzy kościołem i ołtarzem.
23:36
Zaprawdę powiedam wam, przyjdą ty wszytki rzeczy na naród ten.
23:37
Jeruzalem, Jeruzalem! Które zabijasz proroki i kamienujesz ty, którzy do ciebie są posłani, jakożem ja chciał wielekroć zgromadzić syny twoje, jako kokosz kurczęta swoje pod skrzydła zgromadza, a nie chcieliście!
23:38
Oto wam zostaje dom wasz pusty.
23:39
Abowiem powiedam wam, nie ujzrycie mię od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wygląda na to że Metuszelach który żył najdłużej ze wszystkich ludzi w historii (żył aż 969 lat: I Mojż 5:27) umarł w roku potopu (może podczas potopu?) (dodaj liczby z Gen I Mojż 5:26-28 i I Mojż 7:6). Co ciekawe Henoch przeżył swojego syna Lamecha który umarł na 5 lat przed potopem w wieku 595 lat (zobacz: I Mojż 5:28, I Mojż 5:30 i I Mojż 5:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
Iz 26:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić