„Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tesaloniczan 2,13

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 21:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
21:1
A gdy się przybliżali ku Jeruzalem i przyszli do Betfage nad Górę Oliwną, tedy Jezus posłał dwu uczniów,
21:2
Mówiąc k nim: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a natychmiast najdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiązawszy, przywiedźcie mi je.
21:3
A jesliby wam co kto rzekł, powiedzcie, iż Pan tych rzeczy potrzebuje, abowiem zarazem posle je.
21:4
A to się wszytko stało, aby się wypełniło, co jest powiedziano przez proroka mówiącego:
21:5
Powiedzcie córce syjońskiej: Oto król twój idzie do ciebie cichy, siedząc na oślicy i na oślęciu tej, która jest pod jarzmem.
21:6
Szedszy tedy uczniowie, tak uczynili, jako im był rozkazał Jezus.
21:7
I przywiedli oślicę i oślę, a włożywszy na nie szaty swoje, wsadzili go na nie.
21:8
A barzo wielkie zebranie ludu słali szaty swoje na drodze, a drudzy rąbali gałązki z drzew i na drodze słali.
21:9
Zebranie też ludzi, które wprzód szło i za nim, krzyknęło mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony ten, który idzie w imię Pańskie! Hosanna, któryś jest w niebie najwyższym!
21:10
A gdy wjechał do Jeruzalem, wzruszyło się wszytko miasto mówiąc: Któż to jest?
21:11
A pospolity lud mówił: Ten ci jest Jezus, on prorok z Nazaret Galilejskiego.
21:12
Tedy Jezus wszedł do kościoła Bożego i wygnał wszytki, którzy przedawali i kupowali w kościele, a stoły bankierzów i stolice tych, którzy przedawali gołębie spodwracał.
21:13
I rzekł im: Napisano jest: Dom mój, dom modlitwy nazwan będzie, a wyście ji uczynili jaskinią zbójców.
21:14
Tedy przystąpili k niemu ślepi i chromi w kościele, a uzdrowił je.
21:15
A obaczywszy książęta kapłańskie i nauczycielowie dziwy, które był uczynił i dzieci, które wołały w kościele i mówiły: Hosanna Synowi Dawidowemu, rozgniewali się.
21:16
I rzekli mu: Słyszyszże, co ci mówią? A Jezus rzekł im: Słyszę. Nie czytaliście nigdy, iż z ust niemowiątek i tych, którzy ssą piersi wykonałeś chwałę?
21:17
A opuściwszy je, wyszedł precz z miasta do Betanijej i tamże nocował.
21:18
Tedy rano, gdy się wrócił do miasta, łaknął.
21:19
I ujzrawszy niektóre figowe drzewo na drodze, przystąpił k niemu i nie nalazł nic na nim, jedno liście samo i rzekł: Niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zarazem figowe drzewo.
21:20
To tedy uzrawszy uczniowie, dziwowali się mówiąc: Jakoż natychmiast uschło figowe drzewo?
21:21
A odpowiedając Jezus rzekł im: Zaprawdę powiedam wam, jeslibyście mieli wiarę, a nie wątpili, nie tylko to, co się stało z figowym drzewem uczynicie, ale też, gdybyście tej górze rzekli: Podnieś się, a rzuć się w morze, zstanie się.
21:22
I wszytki rzeczy, o które prosić będziecie w modlitwie wierząc, weźmiecie.
21:23
A gdy on przyszedł do kościoła, książęta kapłańskie i starszy z ludu, przystąpili k niemu, gdy uczył i mówili: Którą mocą to czynisz? A ktoć dał tę zwierzchność?
21:24
A Jezus odpowiedając rzekł im: Spytam ja też was o jednę rzecz, którą jesli mi powiecie, ja też wam powiem, którą mocą to czynię.
21:25
Krzest Janów skąd był, z nieba czyli z ludzi? A oni myslili sami w sobie mówiąc: Jesli powiemy z nieba, rzecze nam: Czemużeście tedy nie uwierzyli jemu?
21:26
Jesli zaś powiemy, z ludzi, boimy się zgromadzenia ludzi, bo wszyscy mają Jana za proroka.
21:27
I odpowiedając Jezusowi rzekli: Nie wiemy. Rzekł im też i on: Ani ja też wam powiedam, którą mocą to czynię.
21:28
I cóż się wam zda? Niektóry miał dwu synu i przyszedszy do pierwszego rzekł: Synu, idź, rób dziś w winnicy mojej.
21:29
A on odpowiedając rzekł: Nie chcę. Ale potym obaczywszy się, szedł.
21:30
Przyszedszy po tym do drugiego rzekł mu takież. A on odpowiedając rzekł: Idę ja panie, a nie szedł.
21:31
Który z tych dwu uczynił wolą ojcowską? Rzekli mu: Pierwszy. Powiedział im Jezus: Zaprawdę powiedam wam, iż celnicy i wszetecznice uprzedzają was do królestwa Bożego.
21:32
Abowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu, celnicy zaś i wszetecznice uwierzyli mu; ale wy chociaście to widzieli, nie upamiętaliście się, abyście mu uwierzyli.
21:33
Drugiego podobieństwa słuchajcie. Był niektóry gospodarz, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wkopał w niej prasę, a zbudował wieżę i najął ją robotnikom i pojechał precz.
21:34
A gdy się przybliżył czas owoców, posłał sługi swoje do onych robotników, aby odebrali pożytki jego.
21:35
A robotnicy pojmawszy sługi jego, jednego ubili, drugiego zamordowali, drugiego zaś ukamionowali.
21:36
Powtóre posłał insze sługi, których więcej było niż pierwszych, a oni także im uczynili.
21:37
Na ostatek posłał do nich syna swego mówiąc: Będą się wstydać syna mego.
21:38
Ale robotnicy ujzrawszy syna, rzekli sami w sobie: Ten ci jest dziedzic, pódźcie, zabijmy go i posiądźmy dziedzictwo jego.
21:39
Tedy pojmawszy go, wyrzucili precz z winnice i zamordowali.
21:40
Gdy tedy przyjdzie pan winnice, co uczyni robotnikom onym?
21:41
I rzekli mu: Ony złe. Złe potraci, a winnicę swoję najmie inszym robotnikom, którzy oddadzą mu owoc czasu swego.
21:42
Rzekł im Jezus: Nie czytaliście nigdy w Piśmiech: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową u węgła, od Pana to jest uczyniono i dziwno jest przed oczyma naszymi.
21:43
A przetoż powiedam wam, iż będzie odjęte od was królestwo Boże i będzie dane narodowi, który by podał owoc jego.
21:44
A kto padnie na ten kamień, będzie skruszon, a na kogoby zaś on upadł, zetrze go.
21:45
I usłyszawszy książęta kapłańskie i faryzeuszowie podobieństwa jego, poznali, iż o nich mówił.
21:46
A szukając jakoby go pojmali, bali się pospólstwa, abowiem go jako proroka mieli.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mrówki wymienione są dwukrotnie w Biblii: (Przyp 6:6) "Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał" i (Przyp 30:25) "Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.
Przyp 3:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić