„Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień WIEKUISTEGO.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Joela 3,4

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 20:31

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
20:1
Abowiem podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł skoro na świtaniu najmować robotniki do winnice swojej.
20:2
A gdy się zmówił z robotnikami z grosza na dzień, posłał je do winnice swojej.
20:3
I wyszedszy około trzeciej godziny, ujzrał drugie, którzy stali na rynku próżnując.
20:4
Rzekł im: Idźcie i wy do winnice, a coby sprawiedliwego było, dam wam.
20:5
A oni poszli. Zasię wyszedszy około szóstej i dziewiątej godziny, także uczynił.
20:6
Potym około jedennastej godziny wyszedszy, nalazł drugie, którzy stali próżnujący i rzekł im: Przecz tu stoicie cały dzień próżnujący?
20:7
Rzekli mu: Iż nas żaden nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnice, a coby było sprawiedliwego, weźmiecie.
20:8
A gdy wieczór przyszedł, rzekł pan winnice sprawcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
20:9
A gdy przyszli oni, którzy o jedennastej godzinie byli zmówieni, wzięli każdy po groszu.
20:10
Przyszedszy też i pierwszy, mniemali, żeby więcej wziąć, ale wzięli i oni każdy po groszu.
20:11
A wziąwszy, szemrali przeciw gospodarzowi.
20:12
Mówiąc: Ci ostateczni jednę godzinę robili, a tyś je nam uczynił równymi, którzyśmy ciężką pracą dnia i też upalenie znosili.
20:13
A on odpowiedając rzekł jednemu z nich: Towarzyszu! Nie czynięć krzywdy; a zaś się nie zmówił z grosza?
20:14
Weźmi, co twego jest, a idź precz; chcęć ja temu ostatecznemu dać jako i tobie.
20:15
Izaż mi się nie godzi uczynić z moim, co chcę? Abo oko twoje złościwe jest, iżem ja dobry?
20:16
Takci ostateczni będą pierwszemi, a pierwszy ostatecznymi; abowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
20:17
A gdy szedł Jezus do Jeruzalem, wziął z sobą dwanaście uczniów osobno na drodze i rzekł im.
20:18
Oto idziemy do Jeruzalem, a Syn człowieczy będzie wydan książętam kapłańskim i nauczycielom i osądzą go na śmierć.
20:19
I podadzą go poganom na to, aby się z niego nagrali i biczowali go i ukrzyżowali go; a trzeciego dnia powstanie.
20:20
Tedy przyszła do niego matka synów Zebedeuszowych z syny swymi, dając mu chwałę i prosząc nieco od niego.
20:21
A on jej powiedział: Czego chcesz? A ona mu rzekła: Rzecz, aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim.
20:22
A Jezus odpowiedając rzekł: Nie wiecie, czego prosicie. Możecieli pić kielich, który ja będę pił? I krztem, którym bywam krzczon być okrzczeni? Rzekli mu: Możemy.
20:23
Tedy im rzekł: Kielich ci mój pić będziecie i krztem, którym mię krzczą, okrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moja rzecz dać. Ale będzie dano tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego.
20:24
Co gdy usłyszeli drudzy dziesięć, za złe mieli onym dwiema bratom.
20:25
A Jezus wezwawszy ich rzekł im: Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, używają zwierzchności nad nimi.
20:26
Ale nie tak będzie miedzy wami; owszem, kto by kolwiek miedzy wami chciał wielkim zostać, niech będzie sługą waszym.
20:27
A kto by kolwiek miedzy wami chciał pierwszym być, niech będzie służebnikiem waszym.
20:28
Jako Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i dał żywot swój w okup za wiele ich.
20:29
A gdy oni wychodzili z Jerycha, szło za nim barzo wiele ludzi.
20:30
A oto dwa ślepi siedząc przy drodze, usłyszawszy, iż Jezus przyszedł, zawołali mówiąc: Zmiłuj się nad nami Panie, Synu Dawidów!
20:31
Ale ona wielkość ludzi fukała je, aby milczeli; a oni tym więcej wołali mówiąc: Zmiłuj się nad nami Panie, Synu Dawidów!
20:32
A stanąwszy Jezus zawołał ich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił?
20:33
Rzekli mu: Panie! Aby się otworzyły oczy nasze.
20:34
A Jezus ulitowawszy się, dotknął się oczu ich, a natychmiast przejrzały oczy ich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i Nie lękaj się!
V Mojż 1:21

W Chrystusie

Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.
Filemon 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gedeon był piątym sędzią w Izraelu. Jego imię oznacza "wojownik".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić