„I chodziły dwa i trzy miasta do jednego miasta, aby piły wodę, a nie mogły się napić; a wszakżeście się nie nawrócili do mnie, mówi Pan.”

Biblia Gdańska: Amos 4,8

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 20:21

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
1Abowiem podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł skoro na świtaniu najmować robotniki do winnice swojej. 2A gdy się zmówił z robotnikami z grosza na dzień, posłał je do winnice swojej. 3I wyszedszy około trzeciej godziny, ujzrał drugie, którzy stali na rynku próżnując. 4Rzekł im: Idźcie i wy do winnice, a coby sprawiedliwego było, dam wam. 5A oni poszli. Zasię wyszedszy około szóstej i dziewiątej godziny, także uczynił. 6Potym około jedennastej godziny wyszedszy, nalazł drugie, którzy stali próżnujący i rzekł im: Przecz tu stoicie cały dzień próżnujący? 7Rzekli mu: Iż nas żaden nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnice, a coby było sprawiedliwego, weźmiecie. 8A gdy wieczór przyszedł, rzekł pan winnice sprawcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. 9A gdy przyszli oni, którzy o jedennastej godzinie byli zmówieni, wzięli każdy po groszu. 10Przyszedszy też i pierwszy, mniemali, żeby więcej wziąć, ale wzięli i oni każdy po groszu. 11A wziąwszy, szemrali przeciw gospodarzowi. 12Mówiąc: Ci ostateczni jednę godzinę robili, a tyś je nam uczynił równymi, którzyśmy ciężką pracą dnia i też upalenie znosili. 13A on odpowiedając rzekł jednemu z nich: Towarzyszu! Nie czynięć krzywdy; a zaś się nie zmówił z grosza? 14Weźmi, co twego jest, a idź precz; chcęć ja temu ostatecznemu dać jako i tobie. 15Izaż mi się nie godzi uczynić z moim, co chcę? Abo oko twoje złościwe jest, iżem ja dobry? 16Takci ostateczni będą pierwszemi, a pierwszy ostatecznymi; abowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. 17A gdy szedł Jezus do Jeruzalem, wziął z sobą dwanaście uczniów osobno na drodze i rzekł im. 18Oto idziemy do Jeruzalem, a Syn człowieczy będzie wydan książętam kapłańskim i nauczycielom i osądzą go na śmierć. 19I podadzą go poganom na to, aby się z niego nagrali i biczowali go i ukrzyżowali go; a trzeciego dnia powstanie. 20Tedy przyszła do niego matka synów Zebedeuszowych z syny swymi, dając mu chwałę i prosząc nieco od niego. 21A on jej powiedział: Czego chcesz? A ona mu rzekła: Rzecz, aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim. 22A Jezus odpowiedając rzekł: Nie wiecie, czego prosicie. Możecieli pić kielich, który ja będę pił? I krztem, którym bywam krzczon być okrzczeni? Rzekli mu: Możemy. 23Tedy im rzekł: Kielich ci mój pić będziecie i krztem, którym mię krzczą, okrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moja rzecz dać. Ale będzie dano tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego. 24Co gdy usłyszeli drudzy dziesięć, za złe mieli onym dwiema bratom. 25A Jezus wezwawszy ich rzekł im: Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, używają zwierzchności nad nimi. 26Ale nie tak będzie miedzy wami; owszem, kto by kolwiek miedzy wami chciał wielkim zostać, niech będzie sługą waszym. 27A kto by kolwiek miedzy wami chciał pierwszym być, niech będzie służebnikiem waszym. 28Jako Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i dał żywot swój w okup za wiele ich. 29A gdy oni wychodzili z Jerycha, szło za nim barzo wiele ludzi. 30A oto dwa ślepi siedząc przy drodze, usłyszawszy, iż Jezus przyszedł, zawołali mówiąc: Zmiłuj się nad nami Panie, Synu Dawidów! 31Ale ona wielkość ludzi fukała je, aby milczeli; a oni tym więcej wołali mówiąc: Zmiłuj się nad nami Panie, Synu Dawidów! 32A stanąwszy Jezus zawołał ich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? 33Rzekli mu: Panie! Aby się otworzyły oczy nasze. 34A Jezus ulitowawszy się, dotknął się oczu ich, a natychmiast przejrzały oczy ich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
IV Mojż 6:24-26

W Chrystusie

Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
Efez 2:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

"Droga na jeden Szabat" (Dz 1:12) była to odległość drogi na około pół mili (około 800 metrów). Była to tradycja uczyniona przez ludzi określająca odległość jaką mogli przebyć Żydzi w Szabat.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić