„Komu cię przyrównam abo komu cię przypodobam, córko Jerozolimska? Z kim cię porównam i pocieszę cię panno, córko Syjon? Bo wielkie jest jako morze skruszenie twoje, któż cię zleczy?”

Biblia Jakuba Wujka: Lamentacje Jeremiasza 2,13

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 19:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
19:1
I stało się, gdy dokończył Jezus tych rzeczy, poszedł z Galilejej i przyszedł do granic Juda za Jordanem.
19:2
I szło za nim wielkie zgromadzenie ludu i uzdrowił je tam.
19:3
Tedy przyszli do niego faryzeuszowie, kusząc go i mówiąc k niemu: Godzili się człowiekowi opuścić żonę dla każdej przyczyny?
19:4
A on odpowiedziawszy rzekł im: Nie czytaliście, iż Stworzyciel od początku mężczyznę i niewiastę uczynił je?
19:5
I rzekł: Przeto opuści człowiek ojca i matkę i będzie przyłączon ku żenie swej, a którzy dwa byli, staną się jednym ciałem.
19:6
A tak już nie są dwa, ale jedno ciało: Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
19:7
Rzekli mu: Przeczże tedy Mojżesz rozkazał dawać list rozwodowy i opuścić ją?
19:8
A on rzekł im: Mojżesz prze zatwardziałość serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze, acz od początku nie było tak.
19:9
A ja powiedam wam: Iż kto by kolwiek opuścił żonę swoję, oprócz dla nieczystości, a inszą by pojął, cudzołoży; a kto by kolwiek też opuszczoną pojął, cudzołoży.
19:10
Rzekli mu uczniowie jego: Jesli tak się ma sprawa człowieka z żoną, nie jest pożyteczną rzecz się ożenić.
19:11
A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują ty słowa, ale którym jest dano.
19:12
Abowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się narodzili i są też rzezańcy, którzy od ludzi są urzezani i są też rzezańcy, którzy się sami urzezali dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje.
19:13
Tedy mu ofiarowano dziatki, aby ręce włożył na nie i modlił się, a uczniowie fukali je.
19:14
Ale Jezus rzekł: Zaniechajcie dziatek, ani im zabraniajcie przychodzić do mnie, abowiem takowych jest królestwo niebieskie.
19:15
A włożywszy na nie ręce, poszedł z onąd.
19:16
I oto jeden przystąpiwszy rzekł jemu: Mistrzu dobry! Co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny?
19:17
A on rzekł jemu: Przeczże mię zowiesz dobrym? Żaden nie jest dobry, oprócz jednego, to jest Boga. A jesli chcesz do żywota wnidź, zachowaj przykazania.
19:18
I rzekł jemu: Które? I powiedział Jezus: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa.
19:19
Czci ojca i matkę, a bliźniego twego miłować będziesz, jako samego siebie.
19:20
Rzekł mu młodzieniec: Jam tego wszytkiego strzegł z młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostawa?
19:21
Rzekł mu Jezus: Jesli chcesz być doskonałym, idź, przedaj co jedno masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedszy, pódź za mną.
19:22
A gdy ty słowa młodzieniec usłyszał, poszedł smutny; abowiem miał majętności wiele.
19:23
Tedy Jezus rzekł uczniom swoim: Zaprawdę powiedam wam, iż bogaty trudno wnidzie do królestwa niebieskiego.
19:24
Zasię powiedam wam: Łatwiej jest wielbłądowi przez dziurę igielną prześć, niż bogatemu wnidź do królestwa niebieskiego.
19:25
Co usłyszawszy uczniowie jego, zlękli się barzo mówiąc: Któż tedy może być zbawion?
19:26
A Jezus wejzrawszy na nie rzekł im: U ludzi to niepodobno jest, ale u Boga wszytki rzeczy podobne są.
19:27
Tedy Piotr odpowiedając rzekł jemu: Otośmy my opuścili wszytko i poszlichmy za tobą: Cóż się nam tedy dostanie?
19:28
A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiedam wam, iż wy, którzyście ze mną szli w odrodzeniu, gdy usiędzie Syn człowieczy na stolcu chwały swej, będziecie i wy siedzieć na dwunaście stolcach, sądząc dwanaście pokolenia izraelskie.
19:29
I wszelki, który by opuścił domy, abo bracią, abo siostry, abo ojca, abo matkę, abo żonę, abo dzieci, abo role dla imienia mojego, tyle stokroć weźmie i żywot wieczny dziedzicznie otrzyma.
19:30
A wiele pierwszych będą ostatecznymi, a ostatecznych pierwszemi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie odważni i dzielni, Nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on.
II Kron 32:7

W Chrystusie

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
I Jan 4:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Na głowie Samsona było 7 kędziorów włosów (Sdz 16:19).
Samson

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.
I Jan 3:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić