„I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filemona 1,16

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 15:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
15:1
Tedy przychodzili do Jezusa z Jeruzalem niektórzy nauczycielowie i faryzeuszowie mówiąc:
15:2
Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? Abowiem nie umywają ręku swych, gdy chleb jedzą?
15:3
A on odpowiedając rzekł im: Czemu też wy przestępujecie rozkazanie Boże przez ustawę waszę?
15:4
Abowiem Bóg przykazał mówiąc: Czci ojca twego i matkę twoję, a ktoby złorzeczył ojcu abo matce, śmiercią niechaj umrze.
15:5
A wy powiedacie: Który by rzekł ojcu abo matce: Darem, którykolwiek będę ofiarował, wspomożon będziesz; choćby nie czcił ojca swego abo matki swojej (przedsię niewinien będzie).
15:6
I wniweczeście obrócili rozkazanie Boże przez ustawę waszę.
15:7
Pokryci ludzie! Dobrze o was prorokował Ezajasz mówiąc:
15:8
Przychodzi do mnie ten lud ustami swojemi i czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.
15:9
Lecz darmo mię chwalą ucząc nauki, które są ustawami ludzkimi.
15:10
A wezwawszy wielkiego zgromadzenia ludzi rzekł im: Słuchajcie, a rozumiejcie.
15:11
Nie to, co wchodzi w usta, pokala człowieka, ale to, co wychodzi z ust, pokala człowieka.
15:12
Tedy przystępując uczniowie jego rzekli mu: Wiesz, że faryzeuszowie usłyszawszy to słowo, obrażeni są?
15:13
A on odpowiedając rzekł: Wszelkie sadzenie, którego nie sadził Ociec mój niebieski, wykorzenione będzie.
15:14
Opuśćcie je; sąć slepi wodzowie slepych, a slepy jesliby slepego prowadził, obadwa w dół wpadną.
15:15
A Piotr odpowiedając rzekł mu: Rozpowiedz nam to podobieństwo.
15:16
I rzekł Jezus: Jeszczeż i wy krom porozumienia jesteście?
15:17
Jeszczeż nie rozumiecie, iż wszelka rzecz, która wchodzi w usta, w brzuch idzie i do wychodu bywa wyrzucona?
15:18
Ale ty rzeczy, które wychodzą z ust, z samego serca pochodzą i pokalają człowieka.
15:19
Abowiem z serca wychodzą złe mysli: morderstwa, cudzołóstwa, nieczystości, kradziestwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
15:20
Tyć są rzeczy, które pokalają człowieka. Ale jeść nie umywszy rąk, człowieka nie pokala.
15:21
I wyszedszy Jezus z onąd, poszedł w strony Tyru i Sydonu.
15:22
A oto niewiasta chananejska wyszedszy z onych krajów, zawołała mówiąc k niemu: Zmiłuj się nade mną Panie Synu Dawidów! Córka moja ciężko bywa ode diabła udręczona.
15:23
A on nie odpowiedział jej by słowa. Tedy przystąpiwszy uczniowie jego prosili go mówiąc: Odpraw ją, abowiem woła za nami.
15:24
A on jej odpowiedając rzekł: Nie jestem posłan, jeno do owiec, które zginęły z domu izraelskiego.
15:25
Ale ona przyszedszy, dała mu chwałę mówiąc: Panie, pomóż mi!
15:26
A on jej odpowiedając rzekł: Nie jest dobra rzecz brać chleb dzieci i miotać ji szczeniętom.
15:27
Zatym ona rzekła: Takci jest Panie! Abowiem i szczenięta jedzą odrobiny, które padają z stołu panów ich.
15:28
Tedy odpowiedając Jezus rzekł jej: O niewiasto! Wielkać jest wiara twoja, niechaj ci się stanie jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onej godziny.
15:29
A Jezus poszedszy stamtąd przyszedł nad Morze Galilejskie i gdy wstąpił na górę, siedział tam.
15:30
Tedy szło do niego wielkie zgromadzenie ludu, mając z sobą chrome, slepe, nieme, niedołężne i inszych wiele i miotali je u nóg Jezusowych i uzdrowił je.
15:31
Tak iż się wielkie zgromadzenie ludu dziwowało, widząc iż niemi mówią, niedołężni zdrowi są, chromi chodzą, slepi widzą; i chwalili Boga izraelskiego.
15:32
A Jezus wezwawszy uczniów swoich rzekł: Mam litość nad tym zgromadzeniem ludu, abowiem już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają, coby jedli, a nie chcę ich opuścić bez pokarmu, aby w drodze nie ustali.
15:33
Tedy mu rzekli uczniowie jego: Skądże możem mieć tak wiele chlebów na pustyni, abyśmy tak wielkie zgromadzenie nakarmili?
15:34
I rzekł im Jezus: Wiele macie chlebów? A oni rzekli: Siedmioro i trochę rybek.
15:35
Tedy rozkazał onemu zgromadzeniu ludu sięść na ziemi.
15:36
I wziął ono siedmioro chleba i ryby. A gdy podziękował, złamał i dał uczniom swoim, a uczniowie onemu zgromadzeniu ludu.
15:37
Jedli tedy wszyscy, a nasyceni są, i zebrali, co zbywało ułomków, siedem koszów pełnych.
15:38
A było tych, którzy jedli, czterzy tysiące mężów, oprócz niewiast i dziatek.
15:39
Tedy opuściwszy ono zgromadzenie ludu, wsiadł w łódź i przejechał do krajów Magdala.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg zapowiedział "przekleństwo" dla każdego zabójcy (V Mojż 27:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić