„Powiedziałem w czasie mej pomyślności: Nigdy się nie zachwieję.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Psalmów 30,6

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 14:8

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
14:1
W on czas przyszedł słuch do Heroda króla o Jezusie.
14:2
I rzekł służebnikom swoim: Tenci jest Jan Krzciciel, który zmartwychwstał i dla tego cuda się przezeń dzieją.
14:3
Abowiem był Herod pojmał Jana i dał go związać i do więzienia wsadzić dla Herodiady, żony Filipa, brata swego.
14:4
Bo mu Jan mówił: Nie godzić się jej mieć tobie.
14:5
A gdy go chciał zamordować, bał się zgromadzenia ludu, abowiem mieli go jako proroka.
14:6
Gdy tedy obchodzono dzień narodzenia Herodowego, tańcowała córka Herodiady przede wszytkimi i podobała się Herodowi.
14:7
Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czegoby kolwiek żądała.
14:8
A ona naprawiona od matki swej rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Krzciciela.
14:9
I zasmucił się król; ale dla przysięgi i tych, którzy pospołu siedzieli, kazał dać.
14:10
A posławszy dał ściąć Jana w więzieniu.
14:11
I przyniesiona jest głowa jego na misie, a oddana dzieweczce, ona ją zaś ofiarowała matce swej.
14:12
Tedy przyszli uczniowie jego i wzięli ciało a pogrzebli je i szedszy opowiedzieli to Jezusowi.
14:13
A usłyszawszy to Jezus, odszedł z onąd w łodzi na miejsce puste, co gdy usłyszało zgromadzenie ludzi, szli za nim z miast pieszo.
14:14
Wyszedszy tedy Jezus, ujzrał zgromadzenie ludzi i rozlitował się nad nimi i uzdrawiał niemocne z nich.
14:15
A gdy przyszedł wieczór, szli ku niemu uczniowie jego mówiąc: Puste jest miejsce to, a czas już przeminął; opuść to zgromadzenie ludu, aby szli do miasteczek i kupili sobie żywności.
14:16
I rzekł im Jezus: Nie potrzeba im odchodzić, dajcie wy im coby jedli.
14:17
A oni mu rzekli: Nie mamy tu, jedno pięcioro chleba a dwie rybie.
14:18
A on rzekł: Przynieście mi je tu.
14:19
I rozkazawszy onemu zgromadzeniu ludzi sięść na trawie, wziął ono pięcioro chleba i dwie rybie, a wejzrawszy w niebo błogosławił, a połamawszy, dał uczniom chleby, a uczniowie zgromadzeniu.
14:20
I jedli wszyscy, a nasyceni byli. I zebrali, co zbywało ułomków, dwanaście koszów pełnych.
14:21
A tych, którzy jedli, było około piąci tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek.
14:22
Tedy Jezus przymusił zarazem ucznie swoje wstąpić w łódź, a iść przed sobą do drugiego brzegu, ażby odprawił ono zgromadzenie ludzi.
14:23
A opuściwszy zgromadzenie ludzi, wstąpił na górę z osobna, aby się modlił; a gdy był wieczór, tamże sam został.
14:24
A łódź już była w pośrzodku morza, ciężko miotana od wałów; abowiem był wiatr przeciwny.
14:25
Tedy czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.
14:26
I ujzrawszy go, gdy chodził po morzu, zatrwożyli się uczniowie mówiąc: Pokusa jest! I od bojaźni krzyknęli.
14:27
Ale wnet mówił Jezus do nich rzekąc: Bądźcie dobrego serca, jaciem jest; nie bójcie się.
14:28
A Piotr odpowiedając mu rzekł: Panie! Jesliś ty jest, każ mi przyść do siebie po wodach.
14:29
A on powiedział: Chodź! I wystąpiwszy Piotr z łodzi, chodził po wodach, aby przyszedł do Jezusa.
14:30
I widząc wiatr gwałtowny, zlękł się; a gdy już począł tonąć, zawołał mówiąc: Panie, zachowaj mię!
14:31
A wnet Jezus ściągnąwszy rękę, zachwycił go i rzekł mu: O mało ufający! Przeczżeś wątpił?
14:32
A gdy oni weszli w łódź, ucichnął wiatr.
14:33
A ci, którzy byli w łodzi, przyszedszy dali mu chwałę, mówiąc: Prawdziwieś jest Syn Boży.
14:34
I przeprawiwszy się, przyszli do ziemie Genezaret.
14:35
A poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali po wszytkiej onej przyległej krainie i przyniesli mu wszytki, którzy się źle mieli.
14:36
I prosili go, aby się tylko dotykali kraja płaszcza jego; a którzy się kolwiek dotknęli, są zachowani.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami!
II Kron 20:17

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Daniel modlił się klęcząc na kolanach 3 razy dziennie (Dan 6:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić