„Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Galacjan 5,18

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 11:17

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta Jezusa Krystusa którą Mateusz święty napisał
O Przekładzie
11:1
I stało się, gdy Jezus przestał rozkazować dwiemanaście zwolennikom swoim, poszedł z onąd, aby uczył i przepowiedał w miastach ich.
11:2
A Jan usłyszawszy w więzieniu uczynki Krystusowe, posławszy dwu z uczniów swoich.
11:3
Rzekł mu: I tyżeś jest on, któryś miał przyść, czyli inszego mamy czekać?
11:4
A odpowiedając Jezus rzekł im: Szedszy, oznajmcie Janowi ty rzeczy, które słyszycie i widzicie.
11:5
Slepi wzrok biorą, a chromi chodzą, trędowaci bywają oczyścieni, a głuszy słyszą, umarli bywają wskrzeszeni i ubogim opowiedana bywa ewanjelija.
11:6
A błogosławiony jest ten, który się nie zgorszy we mnie.
11:7
A gdy oni odchodzili, począł Jezus mówić wielkiemu zgromadzeniu ludu o Janie: Cożeście wyszli na puszczą widzieć? Izali trzcinę chwiejącą się od wiatru?
11:8
Ale coście byli wyszli widzieć? Izali człowieka w rozkoszne szaty obleczonego? Oto którzy rozkoszne szaty noszą, w domiech królewskich są.
11:9
Ale coście byli wyszli widzieć? Izali proroka? Owszem powiedam wam, więcej niż proroka.
11:10
Boć ten jest, o którym napisano jest: Oto ja posyłam posła swego przed oblicznością twoją, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
11:11
Zaprawdęć wam powiedam, że miedzy tymi, którzy się z niewiast rodzą, nie powstał żaden więczszy nad Jana Krzciciela; ale ten, który jest namniejszym w królestwie niebieskiem, więczszy jest niżli on.
11:12
A od czasów Jana Krzciciela aż dotąd królestwu niebieskiemu gwałt się dzieje, a gwałtownicy otrzymawają je.
11:13
Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali.
11:14
A jesli chcecie to przyjąć, tenci jest Eliasz on, który miał przyść.
11:15
Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
11:16
Ale komu przypodobam ten rodzaj? Podobny jest dziatkom, które siedzą na rynkoch i wołają ku towarzyszom swoim.
11:17
A mówią: Graliśmy wam na piszczałce, a wyście nie tańcowali; narzekaliśmy wam, a wyście nie płakali.
11:18
Abowiem przyszedł Jan nie jedząc ani pijąc i powiedają, iż diabelstwo ma.
11:19
Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc i mówią: Oto ten człowiek jest obżerca i pijanica, przyjaciel celników i grzeszników; ale usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich.
11:20
Tedy począł tak wyrzucać na oczy miastam, w których się stało barzo wiele cudów jego, że się nie upamiętały.
11:21
Biada tobie Chorazym! Biada tobie Betsajdan! Bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie ty cuda stały, które się stały u was, jużby się były dawno siedząc z worem i z popiołem upamiętały.
11:22
Nad to powiedam wam: Iż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądny, niżli wam.
11:23
A ty Kapernaum! Któreś się wywyższyło aż do nieba, strącone będziesz aż do piekła; bo gdyby się były w Sodomach ty cuda stały, które się stały w tobie, trwałyby były aż do dnia dzisiejszego.
11:24
Ktemu powiedam wam, iż znośniej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny niżeli tobie.
11:25
W on czas odpowiedając Jezus rzekł: Dziękuję tobie Ojcze, Panie nieba i ziemie! Żeś ty rzeczy zataił przed mądremi i roztropnemi, a oznajmiłeś je niemowiątkom.
11:26
Takci jest Ojcze! Gdyżci się tak upodobało.
11:27
Wszytki rzeczy dane mi są od Ojca mego i nie zna nikt Syna, jedno Ociec; ani Ojca nikt nie zna, jedno Syn, a komuby chciał Syn objawić.
11:28
Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynienie.
11:29
Weźmicie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, iżem jest cichy i pokornego serca, a najdziecie odpoczynienie duszam waszym.
11:30
Abowiem jarzmo moje jest łatwie i brzemię moje lekkie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedną z kobiet która podążała za Jezusem była Joanna. Jej mąż był zarządcą dóbr złego Króla Heroda. (Łuk 8:2-3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić