„Gdyż taka jest wola Boga - wasza świętość; abyście powstrzymywali się od cudzołóstwa,”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 4,3

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Marka 2:1

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Marka świętego
O Przekładzie
2:1
Potym po kilku dni przyszedł zasię do Kapernaum i dowiedziano się, że był doma.
2:2
A wnet się ich wiele zebrało tak, iż się zmieścić nie mogli na onych miejscach przede drzwiami i uczynił rzecz do nich.
2:3
Tedy przyszli k niemu niektórzy niosąc powietrzem ruszonego, którego niesli czterzej.
2:4
A gdy się k niemu przycisnąć nie mogli dla zgromadzenia, oddarli dach tam, gdzie był, a oddarszy, na powroziech spuścili łóżko, na którym on powietrzem ruszony leżał.
2:5
Tedy Jezus obaczywszy wiarę ich rzekł powietrzem ruszonemu: Synu! Odpuszczone są tobie grzechy twoje.
2:6
Byli też tam niektórzy z nauczycielów siedząc i rozmyslając w sercoch swych:
2:7
I cóż? A także ten mówi bluźnierstwa? I któż grzechy odpuścić może, jedno sam Bóg?
2:8
A poznawszy wnet Jezus Duchem swym, iż tak u siebie myslili rzekł do nich: I czemuż to rozmyslacie w sercach waszych?
2:9
I cóż łacwiej rzec temu powietrzem ruszonemu? Odpuszczone są tobie grzechy, abo rzec, wstań a weźmi łóżko twe i chodź.
2:10
A tak, żebyście widzieli, iż Syn człowieczy ma tę zwierzchność odpuszczać grzechy na ziemi, (rzekł do ruszonego powietrzem).
2:11
Tobie mówię wstań, a weźmi łóżko twe i pójdzi do domu twego.
2:12
Tedy on natychmiast wstał, a wziąwszy łóżko wyszedł przed wszytkimi tak, iż się wszyscy zdumieli, a chwalili Boga mówiąc: Nigdychmy nic takowego nie widali.
2:13
Wyszedł zasię potym do morza, a wszytek lud przychodził ku niemu i nauczał je.
2:14
A gdy szedł dalej, ujzrał Lewi, syna Alfeuszowego, siedzącego na cle, ku któremu rzekł: Idź za mną. A on wstawszy szedł za nim.
2:15
I przydało się, gdy siedzieli w domu jego, gdzie też siedziało wiele celników i grzesznych społu z Jezusem i ze zwolenniki jego, bo ich wiele było, którzy za nim szli.
2:16
A gdy ujzreli nauczycielowie i faryzeuszowie, iż jadł z celniki i grzeszniki rzekli do zwolenników jego: Cóż to jest, iż z celniki i z grzeszniki je i pije?
2:17
To gdy usłyszał Jezus rzekł do nich: Ci którzy są zdrowi nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłciem, abych wzywał sprawiedliwych, ale grzesznych ku uznaniu.
2:18
A zwolennicy Janowi i faryzejscy pościli, a przyszedszy mówili do niego: Przeczże zwolennicy Janowi i faryzejscy paszczają, a twoi zwolennicy nie poszczą?
2:19
Tedy do nich rzekł Jezus: Zali mogą synowie oblubieńcowi na ten czas pościć póki przy nich jest oblubieniec? Pókić z sobą oblubieńca mają, nie mogąć pościć.
2:20
Aleć przyjdą czasy, gdy od nich odejmą oblubieńca, a tedy będą pościć w ty czasy.
2:21
A żadenci nie przyszywa sukna nowego nie folowanego do starej szaty, bo inak ona sztuka nowa drze stare i bywa gorszy rozpór.
2:22
I żadenci nie leje wina nowego w stare naczynia, bo inak wino nowe rozsadza naczynie i rozlewa się wino, a naczynia giną. Aleć wino nowe ma być wlewane do naczynia nowego.
2:23
Stało się potym, iż w dzień sabatny szedł przez siane pola, a zwolennicy jego idąc drogą poczęli wyrywać kłosy.
2:24
Tedy rzekli k niemu faryzeuszowie: Przecz oto w sabat czynią to, co nie słuszy?
2:25
A on im powiedział: Zaście nigdy nie czytali, co uczynił Dawid, gdy potrzebował i gdy był łaczen, sam i ci, którzy z nim byli?
2:26
To jest: Jako wszedszy do domu Bożego za Abiatara, kapłana nawyższego, jadł chleby pokładne, których się nie godziło jeść, jedno kapłanom, a dawał i tym, co z nim byli.
2:27
Ktemu im powiedział: Szabat ci uczynion jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
2:28
A takżeć Syn człowieczy jest też Panem szabatu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.
Iz 41:14

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej ponieważ był nieposłuszny Bogu (IV Mojż 20:2-13, V Mojż 34:4), ale wielu uczonych uważa że kiedy pojawił się z Jezusem na Górze Przemienienia (Mat 17:1-9, Mar 9:2-8), to góra ta znajdowała się w Ziemi Obiecanej.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić