„Oto na tych górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój. Obchodźże, o Judo! uroczyste święta twoje, oddawaj śluby twoje; bo się więcej złośnik mimo cię chodzić nie pokusi, do szczętu jest wygładzony.”

Biblia Gdańska: Nahum 1,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Marka 16:12

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Marka świętego
O Przekładzie
16:1
A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria, Jakubowa matka i Salome, nakupiły maści, aby przyszedszy namazały go.
16:2
A tak pierwszego dnia po święcie przyszły do grobu, gdy wzeszło słońce.
16:3
I mówiły miedzy sobą: Któż odwali nam kamień od drzwi grobowych?
16:4
(A gdy pojzrały, obaczyły kamień odwalony) abowiem był barzo wielki.
16:5
Wszedszy tedy w grób, ujzrały młodzieniaszka siedzącego po prawej stronie, ubranego w szaty białe i lękły się.
16:6
Ale on rzekł do nich: Nie lękajcie się. Jezusa onego szukacie Nazareńskiego, który był ukrzyżowan. Wzbudzonci jest. Nie masz go tu. Oto miejsce, gdzie go było położono.
16:7
A tak idźcie, a powiedzcie to zwolennikom jego i Piotrowi, iż was uprzedzi do Galilejej. Tam go oglądacie, jako wam powiedział.
16:8
Tedy wnet odszedszy, uciekły od grobu, abowiem ze drżeniem zdumiały się, a nikomu nic nie powiedały, bo się bały.
16:9
A tak, gdy wstał Jezus raniuczko pierwszego dnia po święcie, ukazał się Mariej Magdalenie, z której był wyrzucił siedmioro diabelstwa.
16:10
A ona szedszy, opowiedziała tym, którzy przy nim bywali, a oni narzekali i płakali.
16:11
A gdy oni usłyszeli, iż jest żyw, a iż jest widzian od niej, nie wierzyli.
16:12
Potym też dwiema z nich przechadzającym się ukazał się w inym kształcie, gdy szli do niektórego miasteczka.
16:13
A oni też szedszy opowiedzieli drugiem, którzy też im nie uwierzyli.
16:14
Na ostatek onym jedennaście społu siedzącym ukazał się i wyrzucał im na oczy niedowiarstwo ich i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli wzbudzonego, nie wierzyli.
16:15
I rzekł im: Wyszedszy na wszytek świat opowiedajcie ewanjeliją wszemu stworzeniu.
16:16
Ktoć uwierzy, a okrzści się, zbawion będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępion.
16:17
A tyć znamiona za tymi pójdą, którzy uwierzą: Przez imię moje diabelstwa wyrzucać będą, nowemi języki mówić będą.
16:18
Węże będą brać i choćby co śmiertelnego pili, żadnym sposobem im nie zaszkodzi, a ręce na niemocnych położą i będą zdrowi.
16:19
A tak Pan, gdy do nich mówił, wzięt jest wzgórę do nieba i siadł na prawicy Bożej.
16:20
Oni też wyszedszy przepowiedali wszędy, gdzie Pan społu z nimi sprawował i utwierdził słowo przez znaki, które się działy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim ...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii znajduje się 12 ksiąg których imiona autorów zaczynają się na literę J.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić