„Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a z rąk mych kapała mirra, z palców mych mirra drogocenna - na uchwyt zasuwy.”

Biblia Tysiąclecia: Pieśń nad pieśniami 5,5

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Marka 15:1

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Marka świętego
O Przekładzie
15:1
Tedy wnet raniuczko zszedszy się do rady nawyszy kapłani z starszymi i z doktory i ze wszytkim zgromadzeniem, przywiedli Jezusa związanego i podali go Piłatowi.
15:2
I pytał go Piłat: Tyżeś jest on król żydowski? A on mu odpowiedziawszy rzekł: Ty powiedasz.
15:3
Skarżyli nań tedy wielce książęta kapłańskie.
15:4
Ale go Piłat powtóre spytał mówiąc: Nicże nie odpowiedasz? Oto jako wiele świadczą przeciwko tobie.
15:5
A Jezus przedsię nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwował.
15:6
Ale w święto wypuszczał im więźnia jednego, któregoby żądali.
15:7
I był niektóry, co go nazywano Barabasz, w więzieniu z tymi, co z nim roztyrk uczynili, a w tymże roztyrku mężobójstwa się byli dopuścili.
15:8
Tedy pospólstwo zawoławszy, poczęli prosić o to, jako im zawżdy czynił.
15:9
I odpowiedziawszy Piłat rzekł im: Chcecież, puszczę wam króla onego żydowskiego?
15:10
Abowiem wiedział, iż przez zazdrość wydały go książęta kapłańskie.
15:11
Lecz książęta kapłańskie poduszczali pospólstwo, iżby im radszej Barabasza puścił.
15:12
A odpowiedziawszy Piłat rzekł im powtóre: Cóż wżdy chcecie, abych uczynił temu, którego powiedacie królem żydowskim?
15:13
Tedy oni zasię wołali: Ukrzyżuj go!
15:14
I mówił do nich Piłat: I cóż wżdy złego uczynił? Ale oni tym więcej wołali: Ukrzyżujże go!
15:15
A tak Piłat, chcąc pospólstwu dosyć uczynić, puścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego podał, aby był ukrzyżowan.
15:16
I wwiódszy go żołnierze do dwora, to jest do ratusza, przyzwali wszytkiej roty.
15:17
A oblokszy go w szarłat, włożyli nań koronę uplecioną z ciernia.
15:18
I poczęli go witać mówiąc: Witajże królu żydowski.
15:19
A tłukli głowę jego trzciną i plwali nań, a nachylając kolan, kłaniali się jemu.
15:20
A gdy go nagrawali, zwlekli go z szarłatu i oblekli w szaty własne, a wywiedli ji, aby go ukrzyżowali.
15:21
Tedy przymusili niektórego mimo idącego Szymona Cyrenejczyka (który szedł z pola; ojca Aleksandrowego i Rufiego), aby wziął krzyż jego.
15:22
I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
15:23
I podali mu ku piciu wino z mirrą. Ale go on nie przyjął.
15:24
A gdy go ukrzyżowali, podzielili szaty jego, miecąc o nie los, co kto miał wziąć.
15:25
A była trzecia godzina, gdy go ukrzyżowali.
15:26
Był też i napis występku jego napisany: Tenci jest król on żydowski.
15:27
Ukrzyżowali też przy nim dwa zbójce, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie jego.
15:28
Wypełniło się tedy Pismo, które mówi: A z złośniki jest policzon.
15:29
Ci też, którzy tam mimo chodzili, sromocili go, chwiejąc głowami swemi, a mówiąc: A tyżeś to, co rozwalasz kościół i we trzech dnioch ji zbudujesz?
15:30
Wybawże się sam, a zstąp z krzyża.
15:31
Także też i książęta kapłańskie nagrawając go, mówili jedni do drugich z doktory: Ine zachował, a samego siebie zachować nie może.
15:32
Niechże teraz Krystus, on król izraelski, zstąpi z krzyża, abyśmy ujzreli i uwierzyli: Ci też, co z nim byli ukrzyżowani, sromocili go.
15:33
A gdy przychodziła godzina szósta, stały się ciemności po wszytkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
15:34
Tedy dziewiątej godziny krzyczał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! Lamma sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
15:35
A niektórzy z tych, co tam stali, mówili: Otoć woła Eliasza.
15:36
Zatym przybieżawszy niektóry, napełnił gębkę octu i włożywszy na trzcinę dał mu pić mówiąc: Niechajcież ujzremy, jesli przyjdzie Eliasz, a zdejmie go.
15:37
Tedy Jezus wołając głosem wielkim, wypuścił ducha.
15:38
I rozpadła się opona kościelna od wierzchu aż do dołu.
15:39
Co gdy widział setnik, który stał przeciwko jemu, iż tak z wołaniem wypuszczał ducha rzekł: Zaprawdę człowiek ten był Syn Boży.
15:40
Były też i niewiasty patrzając z daleka, miedzy którymi była Maria Magdalena i Maria Jakuba mniejszego i Jozego matka i Salome.
15:41
Które też gdy był w Galilejej, przyszły były za nim, a służyły mu i wiele inych, które były z nim, zstąpili do Jeruzalem.
15:42
A gdy już był wieczór, (abowiem był dzień przygotowania, to jest, dzień przed szabatem)
15:43
Przyszedszy Józef, który był z Arymatyjej, uczciwy senator, który też oczekawał królestwa Bożego, śmiele szedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe.
15:44
Tedy się Piłat dziwował, jesliby już umarł, a wezwawszy setnika, pytał go, dawnoli umarł?
15:45
I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.
15:46
Ten kupiwszy prześcieradło i zjąwszy go, uwinął w prześcieradło i położył w grobie, który był wykopan w opoce i zatoczył kamień do drzwi grobowych.
15:47
Tedy Maria Magdalena i Maria, matka Jozego, patrzyły kędy go położono.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tylko ci w których nozdrzach było tchnienie życia zginęli w potopie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić