„Ci są dwie oliwie i dwa lichtarza stojące przed oblicznością Pana ziemie.”

Biblia Jakuba Wujka: Apokalipsa św. Jana 11,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 13:6

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta przez Łukasza świętego napisana
O Przekładzie
13:1
Przyszli też tam niektórzy na ten czas, oznajmiając mu o Galilejczykoch, których krew mieszał Piłat z ofiarami ich.
13:2
Ale Jezus odpowiedziawszy rzekł im: I mniemacież, że ci Galilejczycy nad wszytki ine Galilejczyki grzeszniejszymi byli, iż takowe rzeczy cierpieli?
13:3
Koniecznie nie! A powiedam wam: Jesliż się nie uznacie, wszyscy także zginiecie.
13:4
Albo także i óśmnaście onych, na które się obaliła wieża Syloe i pobiła je, także mnimacie, żeby winniejszymi byli nad ine ludzi, którzy mieszkają w Jeruzalem?
13:5
Iście nie! A powiedamci wam: I owszem, jesliż się nie uznacie, wszyscy także zginiecie.
13:6
Powiedział potym to podobieństwo: Miał niektóry człowiek figowe drzewo wsadzone w winnicy swojej, a przyszedszy, szukał za nim owocu i nie nalazł.
13:7
Tedy rzekł ku winarzowi: Oto od trzech lat jako chodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, a nic nie najduję. Wytnisz je, bo cóż po tym, iż próżno ziemię nieużyteczną czyni?
13:8
Ale on mu odpowiedziawszy rzekł: Panie! Zostawże je jeszcze na ten rok, aż je okopam i podsypę gnojem.
13:9
A jesliż poda owoc, zostanie, a nie podali, tedy je potym wytniesz.
13:10
Potym uczył w niektórej bożnicy w szabat.
13:11
Tam oto była niewiasta, która miała ducha niemocy od ośminaście lat, a była skurczona, tak iż się rozkurczyć nie mogła.
13:12
Tę gdy ujzrał Jezus, zawoławszy na nię rzekł jej: Niewiasto! Uzdrowionaś jest od niemocy swojej.
13:13
Tedy na nię ręce włożył, a natychmiast jest rozprostowana i chwaliła Boga.
13:14
Ale odpowiedziawszy książę bożnice gniewając się, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do zgromadzenia: Sąć sześć dni, w które trzeba robić, w ty tedy dni przychodźcie i będziecie uzdrowieni, ale nie w dzień sobotni.
13:15
Na to jemu Pan odpowiedział mówiąc: Pokryty człowiecze! Azaż każdy z was w sabat nie odwięzuje wołu swego, abo oślice swej od żłobu, a nie wiedzie napawać?
13:16
A tej oto córki Abrahamowej, którą był związał Szatan przez óśmnaście lat, zali nie potrzeba było od związki tej rozwięzać w dzień sabatni?
13:17
To gdy powiedział, zawstydali się wszyscy ci, którzy się mu zastawowali, ale wszytko zgromadzenie radowało się ze wszytkich chwalebnych spraw, które się działy od niego.
13:18
Zatymże rzekł Jezus: Ku komuż podobne jest królestwo Boże, a ku której je rzeczy przypodobnię?
13:19
Podobneć jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człek, wrzucił do ogroda swego; a urózszy, bywa z niego drzewo wielkie i ptaszkowie powietrzni czynią sobie gniazdka na gałązkach jego.
13:20
I rzekł po wtóre: Ku czemuż jeszcze przypodobnię królestwo Boże?
13:21
Podobneć jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta do trzech miar mąki zamiesi tak, iż wszytka zakwaśnieje.
13:22
Tedy chodził po wszytkich mieściech i po wsiach, a uczył idąc w drogę do Jeruzalem.
13:23
I rzekł mu niektóry: Panie! Izali mało tych są, którzy mają być zbawieni? Ale on rzekł ku nim.
13:24
Starajcie się, abyście weszli ciasną furtką, bo powiedam ci wam, żeć ich wiele będą wnidź chcieli, ale nie będą mogli.
13:25
Gdyć wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać na dworze kołacąc we drzwi a mówiąc: Panie, Panie! Otwórz nam. A on wam odpowie mówiąc: Nie wiemci, skąd wy jesteście.
13:26
Tedy poczniecie mówić: Jadalichmy przed tobą i pijali i uczyłeś na ulicach naszych.
13:27
Aleć on rzecze: Powiadamci wam, żeć nie wiem skąd jesteście. Odstąpcież ode mnie wszyscy, którzy broicie złości.
13:28
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujzrycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszytki proroki w królestwie Bożym, skąd was precz wypędzą.
13:29
Tedy się ich wiele zejdzie od wschodu i od zachodu słońca, od północy i od południa, a będą siedzieć w królestwie Bożym.
13:30
A otóż są ostatecznemi, którzy będą pierwszemi, a są pierwszemi, którzy będą ostatecznemi.
13:31
Tegoż dnia przyszli niektórzy faryzeuszowie mówiąc mu: Wynidź, a idź stąd precz, bo cię Herod chce zabić.
13:32
Tedy im powiedział: Idźcież, a mówcie tej liszcze: Otoć będę wyrzucał diabelstwo i będę uzdrawiał dziś i jutro a trzeciego dnia będę dokonan.
13:33
A wszakoż potrzeba mi dziś i jutro i trzeciego dnia idź w drogę, abowiem się nie przydawa, aby prorok miał zginąć, oprócz w Jeruzalem.
13:34
O Jeruzalem, Jeruzalem! Które zabijasz proroki, a kamienujesz ty, którzy są do ciebie posłani; ilekroćżem chciał zebrać dziatki twe, tak jako kokosz kurczątka pod skrzydła swoje, a nie chcieliście?
13:35
Otóż wam jest zostawion dom wasz opustoszony. A zaprawdęć wam powiedam, że mię nie ujzrycie, aż gdy przyjdzie czas kiedy rzeczecie: Błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami!
II Kron 20:17

W Chrystusie

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
BT I Jan 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dowódca armii Kananejskiej Jabin został zabity palikiem przez kobietę o imieniu Jael. Zrobiła to wbijając mu palik od namiotu w głowę (Sdz 4:1-2, Sdz 4:17-21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić