„Pilnujecie dni i miesięcy, i pór roku, i lat.”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 4,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 12:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta przez Łukasza świętego napisana
O Przekładzie
12:1
Pod tymże czasem, gdy się barzo wiele ludzi zebrało do niego, że jedni drugie podeptawali, począł mówić do zwolenników swoich: Naprzódże się strzeżcie od kwasu faryzejskiego, który jest pokryctwo.
12:2
Abowiemci nie masz nic skrytego, coby się objawić nie miało, ani tak tajemnego, coby ku wiadomości przydź nie miało.
12:3
A przetoż, to coście w ciemnościach mówili, na jaśni słyszeć będzie, a coście w ucho mówili w zamknieniu, na domoch będzie opowiedziano.
12:4
A tak wam mówię przyjaciołom moim: Nie bójcież się tych, którzy zabijają ciało, a potym coby dalej mieli czynić nie mają.
12:5
Ale wam okażę, kogo się bać macie: Bójcie się onego, który, gdy zabije, ma jeszcze zwirzchność wrzucić do piekła. A toć wam powiedam, tego się bójcie.
12:6
Izali piąci wróblików nie przedają za dwa pieniądza? A wszakoż i jednego z nich Bóg nie zapomina.
12:7
A owszemci włosy na głowie waszej wszytki są zliczone, a przetoż się nie bójcie, zacniejszyście wy są niż wiele wróblików.
12:8
A toć wam powiedam: Wszelki, który mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn człowieczy wyzna przed anioły Bożemi.
12:9
Ale który się mnie zaprzy przed ludźmi, będzie zaprzan przed anioły Bożemi.
12:10
A któżkolwiek co rzecze przeciw Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczono. Ale temu, który by bluźnił przeciw Duchowi świętemu, nie będzie odpuszczono.
12:11
Gdy was tedy będą wodzić do bożnic, do urzędów i do zwirzchności, nie starajcież się, jako i cobyście odpowiedzieć, abo mówić mieli.
12:12
Abowiemci Duch święty nauczy was na ten czas, co wam będzie potrzeba mówić.
12:13
Zatym niektóry z zebrania rzekł do niego: Mistrzu! Rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem.
12:14
Ale on mu odpowiedział: O człowiecze! I któż mię postanowił sędzią abo dzielczym nad wami?
12:15
A tak rzekł do nich: Baczcież a strzeżcie się łakomstwa, abowiemci nie każdego żywot w tym należy, który ma dosyć majętności.
12:16
I powiedział im podobieństwo tymi słowy: Niektóremu bogatemu człowiekowi zrobiło się obficie na gruncie jego.
12:17
Tedy tak myslił sam w sobie mówiąc: Cóż będę czynił, gdyż nie mam dokądbych zebrać miał urodzaje moje?
12:18
I mówił: Tak uczynię. Pokażę gumna moje, a ine pobuduję, a tam zbiorę wszytki urodzaje moje i dobra moje.
12:19
I powiem duszy swojej: Duszo! Masz wiele dobra zachowanego na wiele lat. Odpoczyńże, jedz, pij, a bądź wesoła.
12:20
Ale mu Bóg powiedział: O szalony! Tejci oto nocy dusze upominać się będą od ciebie. To tedy, coś nagotował, czyjeż będzie?
12:21
Takci jest ten, który sobie skarbi, a nie jest w Bogu bogatym.
12:22
Tedy rzekł do zwolenników swoich: Dla tegoć wam tak powiedam, nie starajcież się o żywot wasz, cobyście jeść mieli, ani o ciele, w cobyście się oblec mieli.
12:23
Więtszać jest dusza, niż pożywienie, a ciało, niżli szata.
12:24
Przypatrzcież się, żeć krucy nie sieją ani żną i nie mają spiżarniej ani gumien, a wżdy je Bóg karmi. Azażeście wy nie są zacniejszy niż ptacy?
12:25
I któż z was pilnym swym staraniem mysląc, może jeden łokieć przyłożyć nad wzrost swój?
12:26
Jesliż tedy tego, co namniejsze jest nie możecie, czemuż się o inych pilnie staracie?
12:27
Obaczajcież jako rostą lilie. Nie spracująć się, ani przędą, a powiedam wam, że i Salomon we wszytkiej swej chwale nie był tak ubranym, jako jedno z tych.
12:28
A jesliżeć ziółko, które dziś jest na polu, a jutro będzie w piec wrzucone, tak Bóg przyobłoczy, jakoż dalej was, mało ufających!
12:29
A przetoż wy nie pytajcie się, cobyście jeść abo pić mieli, ani o tym myslcie.
12:30
Abowiemci o tym wszytkim ludzie tego świata się pytają, aleć Ociec wasz zna, że wy tego potrzebujecie.
12:31
Radszej tedy szukajcie królestwa Bożego, a tyć wszytki ine rzeczy przydane wam będą.
12:32
Nie bójże się ty maluczkie stadko! Abowiemci się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo.
12:33
Poprzedajcież majętności wasze, a dajcie jałmużnę, gotujcie sobie mieszki, które nie zwiotszeją i skarb w niebie, który nigdy nie ustanie, ani go złodziej dojdzie, ani mol zepsuje.
12:34
Abowiemci gdzie jest skarb wasz, tamci i serce wasze będzie.
12:35
Niechżeć będą przepasane biodra wasze i pochodnie zapalone.
12:36
A wy bądźcie podobni ludziam, którzy czekają pana swego, kiedyby się wrócił z wesela, iż gdyby przyszedł a zakołatał we drzwi, aby mu wnet otworzono.
12:37
Szczęsliwisz to są oni słudzy, które gdy przyjdzie pan, znajdzie czujące. Zaprawdę powiedam wam, iż się przepasze i rozkaże im sięść i wyszedszy, będzie im służył.
12:38
I jesliby też przyszedł o wtórej, abo o trzeciej straży, a tak je znalazł, szczęsliwisz to są słudzy oni.
12:39
A tak to wiedzcie, gdyćby wiedział gospodarz, której godziny miałby przydź złodziej, czułciby, a nie dopuściłby podkopać domu swego.
12:40
A dla tegoż i wy bądźcie gotowi, bo której się godziny nie domnimacie, Syn człowieczy przyjdzie.
12:41
Zatym rzekł Piotr k niemu: Panie! A do nas-że mówisz to podobieństwo, czyli do wszytkich?
12:42
A Pan powiedział: I któryż jest wierny a roztropny szafarz, którego pan postanowi nad czeladzią swoją, aby im wczas rozdał obrok?
12:43
Szczęsliwyć jest ten sługa, którego gdy przyjdzie pan, znajdzie tak czującego.
12:44
Zaprawdęć wam powiedam, żeć nad wszytką swoją majętnością postanowi go.
12:45
Lecz jesliby rzekł on sługa: Nierychłoć przychodzi pan mój i począłby bić sługi i służebnice i jeść, pić a opijać się.
12:46
Przydzieć pan sługi onego w dzień, w który się nie nadziewa, a w godzinę, której nie wie i wyłączy go, a w poczet niewiernych położy.
12:47
On zasię sługa, który wiedział wolą pana swego, a nie sprawował się tak, ani czynił wedle jego wolej, wielce będzie karan.
12:48
Ale który z niewiadomości zasłużył karanie, mniej będzie karan. Komuć tedy więcej dano, więcej się mu też upominać będą, a u kogo więcej schowają, więcej też będą chcieć od niego.
12:49
Przyszedłciem, abych puścił ogień na ziemię i czegóż chcę, jesliż już jest zapalon?
12:50
Aleć mam być krztem okrzczon; i jakom jest uciśnion, aż się to dokończy?
12:51
Mniemacież, abych przyszedł dawać pokój na ziemię? Nie, owszemci wam powiedam, żeć róznicę.
12:52
Abowiem od tego czasu będzie ich pięć w jednym domu róznych, trzej przeciwko dwiema, a dwa przeciwko trzem.
12:53
Róznym będzie ociec od syna, a syn od ojca, matka przeciw dziewce, dziewka przeciw matce, świekra przeciw niewiestce, niewiastka przeciw świekrze swej.
12:54
Mówił też i do zgromadzenia: Gdy widziecie obłok wschodzący od zachodu, wnet powiedacie: Przychodzić deszcz; i tak się stawa.
12:55
A gdy powienie wiatr od południa, powiedacie: Iż będą gorąca; i bywa tak.
12:56
Pokryci ludzie! Obliczność nieba i ziemię rozeznać umiecie, cóż się dzieje, iż tego czasu nie rozeznawacie?
12:57
Przeczże i sami z siebie nie posądzacie, co jest sprawiedliwego?
12:58
Gdy tedy idziesz z twym przeciwnikiem przed urząd, starajże się w drodze, jakobyś wolen był od niego, aby cię nie pociągnął przed sędziego, a sędzia żeby cię nie podał oprawcy, a oprawca żeby cię nie wrzucił do więzienia.
12:59
Powiedamci, nie wynidziesz stamtąd, aż też i ostatni drobny pieniądz wrócisz.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi,
V Mojż 7:18

W Chrystusie

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu
Kol 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie używane są dwa słowa na określenie "arki": tebah i aron. Oznaczają one po prostu "skrzynię - pudło".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić