„A przyszedszy w dom książęcia bożnice, widzi zamieszanie i ludzie płaczące i barzo narzekające.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Marka 5,38

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 11:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta przez Łukasza świętego napisana
O Przekładzie
11:1
Stało się, iż się modlił na niektórym miejscu, a gdy przestał, rzekli k niemu niektórzy z zwolenników jego: Panie! Naucz nas modlić się, tak jako i Jan nauczył zwolenników swoich.
11:2
Tedy im rzekł: Gdy się modlicie mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiosach, święć się imię twoje. Przydź królestwo twoje. Bądź wola twa, jako w niebie, tak i na ziemi.
11:3
Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień.
11:4
I odpuść nam grzechy nasze, boć też i my odpuszczamy wszytkim, którzy nam są winni. Nie w wódźże nas w pokuszenie, ale nas wybaw od złego.
11:5
Zatym też rzekł do nich: I któż z was mając przyjaciela, a szedszy do niego o północy, rzekłby mu: Przyjacielu! Pożycz mi trojga chleba?
11:6
Abowiem przyjaciel mój przyszedł do mnie z drogi, a nie mam czego przedeń położyć.
11:7
A on będąc w domu odpowiedziałby mówiąc: Nie uprzykrzaj mi się. Jużci drzwi zamkniono, a dziatki moje są na łożu ze mną, i nie mogęć wstać, abychci dał.
11:8
Powiedamci wam: Chociażby też wstać nie chciał, aby dał jemu przeto, że jest przyjaciel jego, wszakoż dla pilnej prośby jego wstanie i da mu ile potrzebuje.
11:9
I jać też wam powiedam: Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a najdziecie; kołaccie, a będzie wam otworzono.
11:10
Abowiem każdy, który prosi, bierze; a który szuka, znajduje; a kołacącemu będzie otworzono.
11:11
Zali z was który ociec, gdy go prosi syn jego o chleb, poda mu kamień? Abo o rybę, izali miasto ryby poda mu węża?
11:12
Abo prosiliby o jaje, izali mu poda niedźwiadka?
11:13
A przetoż wy, gdyżeście są źli, umiecie dawać dobre dary dzieciam waszym. Jakoż daleko więcej Ociec wasz niebieski da Ducha świętego tym, którzy od niego proszą?
11:14
Tedy wyrzucił diabelstwo, które było nieme, a gdy ono diabelstwo wyszło, przemówił niemy i dziwowało się zgromadzenie ludu.
11:15
A niektórzy z nich mówili: Przez Beelzebula, książę diabelskie, wyrzuca diabelstwa.
11:16
Drudzy zasię kusząc go, prosili znaku od niego.
11:17
Ale on, gdyż wiedział mysli ich, rzekł im: Każde królestwo rozdwojone przeciwko sobie bywa zburzone, a dom miedzy sobą różny upadnie.
11:18
A jesliżeć i Szatan rozdwojon jest przeciw sobie, jakoż się ostoi królestwo jego? Abowiem powiedacie, iż ja przez Beelzebula wyrzucam diabelstwa.
11:19
Gdzie więc, jesli ja przez Beelzebula wyrzucam diabelstwa, synowie waszy przez kogoż wyrzucają? A dla tegoż oni będą sędźmi waszymi.
11:20
Ale jesliż ja palcem Bożym wyrzucam diabelstwa, zaisteć do was przyszło królestwo Boże.
11:21
Gdy który mocarz zbrojny strzeże domu swego, w pokojuć są majętności jego.
11:22
Ale gdy mocniejszy kto nadeń targnąwszy się nań, zwycięży go, odejmuje wszytkę jego broń, w której ufał, a łupy jego roździeli.
11:23
Któryć nie jest ze mną, jestci przeciwko mnie, a który nie zbiera ze mną, rozprasza.
11:24
Gdyć duch nieczysty wychodzi od którego człowieka, chodzić po miejscach oschłych szukając odpoczynku, a gdy nie znajduje mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł.
11:25
A tak przyszedszy znajduje ji umieciony i wychędożony.
11:26
Tedy szedszy, bierze z sobą siedm inych duchów gorszych niż sam jest, którzy wszedszy mieszkają tam i stawa się stan posledni człowieka onego gorszy a niż pirwszy.
11:27
A tak gdy to mówił, krzyknęła wyniosłym głosem niektóra niewiasta z zgromadzenia mówiąc mu: Błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi któreś sał.
11:28
Ale on rzekł: I owszem błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
11:29
A gdy się niemało ludu zeszło około niego począł mówić: Ten naród jest złościwy, żąda znaków, aleć im znak nie będzie dan, tylkoż znak on Jonasza proroka.
11:30
Abowiem jako Jonasz był na znak Niniwitom, takżeć będzie i Syn człowieczy narodowi temu.
11:31
Królowa od południa wstanie na sąd z mężmi narodu tego i osądzi je dlatego, iż przyszła od kończyn ziemię, aby słuchała mądrości Salomonowej, a otoć na miejscu tym więtszy jest niż Salomon.
11:32
Ludzie niniwiccy powstaną na sąd z narodem tym i osądzą je dlatego, iż się uznali na Jonaszowe odpowiedanie. A oto więtszy niż Jonasz jest na tym miejscu.
11:33
A żadenci świece zapalonej nie kładzie do miejsca skrytego, ani pod korzec, ale do lichtarza, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
11:34
Światłość ciała jest oko; a przetoż, gdyby oko twe było proste i wszytkoć ciało twe świetne będzie; ale gdy będzie złe, też i ciało twe ciemne będzie.
11:35
Obaczajże tedy, jesliż światło, które masz w sobie jest ciemnością.
11:36
Jesliż tedy ciało twe wszytko świetne będzie, nie mając jakiej cząstki zaćmionej, takci wszytko świetne będzie, jako gdy świeca blaskiem swoim oświeca cię.
11:37
Tedy gdy jeszcze domawiał, niektóry faryzeusz prosił go, aby był na obiedzie u niego; wszedszy tedy, siadł.
11:38
A widząc faryzeusz, dziwował się, że się pirwej nie umył przed obiadem.
11:39
Rzekł tedy Pan k niemu: Aczci wy faryzeuszowie zwirzchu kubek i misę umywacie, lecz u was wewnątrz pełno jest drapiestwa i złości.
11:40
Szaleni! Izaż ten, który uczynił to, co jest zwirzchu, nie uczynił też tego, co jest i wewnątrz?
11:41
A przetoż to, co w nich jest dajcie za jałmużnę, a otoć wam wszytki rzeczy będą czystemi.
11:42
Ale biada wam faryzeuszowie! Którzy dawacie dziesięcinę z miętki i z ruty i z każdej jarzyny, a opuszczacie sąd i miłość Bożą; ano wam to było trzeba czynić, a onych nie opuszczać.
11:43
Biadaż wam faryzeuszowie! Którzy miłujecie pirwsze zasiadania w zebraniu i witania na rynkach.
11:44
Biadaż wam doktorowie i faryzeuszowie pokryci! Abowiem jesteście jako groby, których nie widać, co o nich nie wiedzą ci, którzy nad nimi chodzą.
11:45
Odpowiedziawszy tedy niektóry z zakonnych wykładaczów rzekł mu: Mistrzu! Gdy to powiedasz, tedy nam też czynisz krzywdę.
11:46
Ale on rzekł: Biadaż też i wam zakonnym wykładaczom! Abowiem ociążacie ludzi brzemiony trudnemi k noszeniu, a sami się i jednym swym palcem nie tkniecie brzemienia.
11:47
Biadaż wam! Bo budujecie groby prorokom, a ojcowie waszy pomordowali je.
11:48
Zaisteć świadectwem waszym poświadczacie uczynki ojców waszych, abowiemci je oni pomordowali, a wy zasię budujecie groby ich.
11:49
A dla tegoż też mądrość Boża rzekła: Posyłam do nich proroki i apostoły, a z nich jedny pomordują, drugie wypędzą.
11:50
Aby od narodu tego upominano się krwie wszytkich proroków, która jest wylana od założenia fundamentów świata.
11:51
Od krwie Abelowej, aż do krwie Zachariaszowej, który zginął miedzy ołtarzem i kościołem. Zaprawdęć wam powiedam, będąć się jej upominać od narodu tego.
11:52
Biadaż wam zakonnym wykładaczom, abowiemeście odjęli klucz poznania, sami żeście nie weszli, a tych, którzy wnidź chcieli, hamowaliście.
11:53
A tak gdy to k nim mówił, poczęli doktorowie i faryzeuszowie barzo jemu dokuczać a przyłudzić go ku rozmowam o wielu rzeczach.
11:54
Czyhając nań, a chciwie nieczego łowiąc z ust jego, aby go w czym oskarżyli.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Mojżesza: Nie bój się go, gdyż wydam go w twoje ręce wraz z całym jego ludem oraz jego ziemią. Uczynisz z nim tak, jak uczyniłeś z Sychonem, królem amorejskim, który mieszkał w Cheszbonie.
IV Mojż 21:34

W Chrystusie

Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie - ale nowe stworzenie.
NBG Gal 6:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszy raz gdy Jeremiasz nazywa się "prorokiem" jest to w Księdze Jeremiasza (Jer 20:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić