„A poznał Jezus, że go pytać chcieli, i rzekł im: O tym się pytacie między sobą, iżem rzekł: maluczko, a nie ujźrzycie mię, i zasię maluczko, a ujźrzycie mię?”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Jana 16,19

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 3:6

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
O Przekładzie
3:1
Był też niektóry z faryzeuszów, któremu było imię Nikodem, książę żydowskie.
3:2
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, żeś przyszedł od Boga Mistrzem; bo żaden tych znamion czynić nie może, które ty okazujesz, jesliby z nim Bóg nie był.
3:3
Tedy mu Jezus odpowiedając rzekł: Zaprawdę, zaprawdę tobie powiedam: Jesli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
3:4
Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek rodzić, gdy jest stary? Izali może wnidź w żywot matki swej powtóre i narodzić się?
3:5
Na to mu odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę tobie powiedam, jesliż się kto nie narodzi z wody a z Ducha, nie może wnidź do królestwa Bożego.
3:6
Coć się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
3:7
Nie dziwujże się, iżemci powiedział: Potrzebać się wam narodzić znowu.
3:8
Wiatrci, kędy chce, wieje i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie, takżeć jest każdy, który się rodzi z Ducha.
3:9
I odpowiedziawszy Nikodem rzekł jemu: Jakoż to być może?
3:10
A Jezus dawszy odpowiedź rzekł mu: Tyś jest mistrz izraelski, a tego nie umiesz?
3:11
Zaprawdę, zaprawdę powiedam tobie: Co wiemy, mówimy, a cochmy widzieli, świadczymy; lecz świadectwa naszego nie przyjmujecie.
3:12
Jesliż wam sprawy ziemskie powiedam, a nie wierzycie, jakoż, gdybych wam niebieskie opowiedał, wierzyć będziecie?
3:13
Abowiemci żaden nie wstąpił do nieba, jedno ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.
3:14
Jako tedy Mojżesz wystawił był węża na puszczy, tak potrzeba, aby wystawion był Syn człowieczy.
3:15
Iżby każdy, który weń uwierzy nie zginął, lecz aby miał żywot wieczny.
3:16
Abowiemci Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, lecz aby miał żywot wieczny.
3:17
Gdyż nie posłał Bóg Syna swojego na świat, aby miał potępiać świat, ale iżby świat wybawion był przezeń.
3:18
Któryć wierzy weń, nie będzie potępion; a kto zasię nie wierzy, już potępionym jest, abowiem nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
3:19
A toć jest potępienie, że światłość przyszła na świat, ale ludzie radszej umiłowali ciemności niż światłość; gdyż są złościwe sprawy ich.
3:20
Boć każdy, który się przewrotnie obchodzi, nienawidzi światłości ani idzie ku światłości, żeby nie były okazane uczynki jego.
3:21
Lecz kto się szczyrze obchodzi, idzieć do światłości, aby były znaczne sprawy jego, iż są wedle Boga sprawowane.
3:22
Potym Jezus i zwolennicy jego przyszli do powiatu judzkiego, tamże mieszkał z nimi i krzcił.
3:23
Krzcił też i Jan w Enon blisko Salim; bo tam było wiele wód, a ludzie przychodzili i krzcili się.
3:24
Bo jeszcze w ten czas Jan nie był podan do więzienia.
3:25
Wszczęła się potym gadka miedzy zwolenniki Janowemi z Żydy o oczyścieniu.
3:26
A przetoż przyszli do Jana i rzekli mu: Mistrzu! Ten, który z tobą był za Jordanem, o którymeś ty dał świadectwo, ten też oto krzci, a wszyscy idą do niego.
3:27
A dawszy odpowiedź Jan rzekł: Nie możeć nic wziąć człowiek, jesli mu nie będzie podano z nieba.
3:28
Wy tedy będziecie mi świadkowie, żem powiedział: Iżciem ja nie jest on Krystus, alem jest posłan przed nim.
3:29
Ktoć ma oblubienicę, tenci jest oblubieniec, a przyjaciel oblubieńców, który stoi a słucha go, weseli się z radością dla głosu oblubieńcowego; a toć wesele moje wypełnione jest.
3:30
Onemuć potrzeba róść, a mnie ubywać.
3:31
Ktoć z wysoka przyszedł, nad wszytkimić jest; a ktoć z ziemię jest, ziemski jest i ziemskie rzeczy powieda; któryć z nieba przyszedł, jestci nade wszytki.
3:32
A co widział i słyszał, toż świadczy, lecz świadectwa jego żaden nie przyjmuje.
3:33
Ktoć jego świadectwo przyjmuje, tenci zapieczętował, iż Bóg jest prawdziwym.
3:34
Abowiem ten, którego Bóg posłał, słowa Boże powieda, bo temu Bóg nie pod miarą dawa Ducha.
3:35
Ociec miłuje Syna i wszytko dał w ręce jego.
3:36
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a kto nie jest posłuszny Synowi, nie ogląda żywota, ale gniew Boży zostawa nad nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Jan napisał Księgę Objawienia podczas zesłania na wyspie Patmos (Obj 1:9).
Wyspa PatmosPołożenie na mapie wyspy Patmos

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić