„Tak mówi Pan, Bóg zastępów: Idź a wnidź do onego podskarbiego Sobny, który jest przełożonym w domu i mów do niego:”

Biblia Brzeska: Księga Izajasza 22,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 2:1

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
O Przekładzie
2:1
Tedy dnia trzeciego było sprawowano wesele w Kanie Galilejskim miasteczku, gdzie też była i matka Jezusowa.
2:2
A był też wezwan Jezus i zwolennicy jego na wesele.
2:3
Tam gdy nie zstało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
2:4
Ale jej rzekł Jezus: Cóż mi do ciebie niewiasto? Jeszczeć nie przyszła godzina moja.
2:5
Zatym rzekła matka jego sługam: Cokolwiek wam rzecze, czyńcie.
2:6
I były tam sześć stągiew kamiennych, według oczyściania żydowskiego postawionych, biorąc każda w się dwa abo trzy dzbany.
2:7
I rzekł im Jezus: Nalejcie pełne ty stągwie wody; a tak nalali je pełne aż i z wierzchem.
2:8
Tedy im rzekł: Czyrpajcież teraz, a podajcie przedniejszemu sprawcy. A tak oni podali.
2:9
Skoro tedy skosztował przedniejszy sprawca wody onej, która się zstała winem (a nie wiedział skądby było, lecz słudzy wiedzieli, którzy wodę czyrpali) wezwał k sobie oblubieńca on to przedniejszy sprawca.
2:10
I rzekł mu: Wszyscyć naprzód dawają wino dobre, a gdy się goście wedle potrzeby napiją, tedy to, co jest podlejsze; a tyś dobre wino chował aż dotąd.
2:11
Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie miasteczku galilejskim, aby oznajmił chwałę swą; i uwierzyli weń zwolennicy jego.
2:12
Potym szedł do Kapernaum, sam i matka i bracia i zwolennicy jego, a mieszkali tam przez mały czas.
2:13
Abowiem była blisko wielkanoc żydowska; a dlategoż szedł Jezus do Jeruzalem.
2:14
I znalazł w kościele ony, którzy przedawali woły, owce i gołąbie, ktemu i bankierze siedzące.
2:15
A uczyniwszy bicz z powrozów, wygnał wszytki z kościoła, a owce i woły i pieniądze bankierzów rozsypał, a stoły zprzewracał.
2:16
Także i tym, co gołębie przedawali rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie z domu Ojca mego, domu kupieckiego.
2:17
I przypomnieli sobie zwolennicy jego to, co było napisano: Zapalczywa miłość k domowi twemu żarła mię.
2:18
A tak Żydowie odpowiedziawszy rzekli mu: Cóż za znak okazujesz nam, iż to czynisz?
2:19
A Jezus odpowiedziawszy rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a ja ji we trzech dnioch wystawię.
2:20
Tedy rzekli Żydowie: Przez czterdzieści i sześć lat budowan jest ten kościół, a ty go chcesz we trzech dnioch wystawić?
2:21
Ale on mówił o kościele ciała swojego.
2:22
I gdy potym zmartwychwstał, wspomionęli zwolennicy jego, iż im to powiedał i uwierzyli Pismu i słowu, które mówił Jezus.
2:23
Tamże gdy był w Jeruzalem na dzień święty wielkonocny, wiele ich uwierzyli w imię jego, patrząc na jego cuda, które okazował.
2:24
Ale sam Jezus nie zwierzał się im, dlatego iż znał wszytki.
2:25
A nie było mu potrzeba, aby był kto miał dać jemu świadectwo o człowieku; abowiem on wiedział, co było w człowieku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Żydzi uważają że ze wszystkich 613 nakazów Tory, te które znajdują się w (V Mojż 22:6-7) są najmniej ważne.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Ps 23:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić