„Sprowadzę ich z Micraimu oraz zgromadzę ich z Aszuru; zaprowadzę ich do ziemi Gilead i na Liban, ale nie starczy im miejsca.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Zacharjasza 10,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 2:1

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
O Przekładzie
2:1
Tedy dnia trzeciego było sprawowano wesele w Kanie Galilejskim miasteczku, gdzie też była i matka Jezusowa.
2:2
A był też wezwan Jezus i zwolennicy jego na wesele.
2:3
Tam gdy nie zstało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
2:4
Ale jej rzekł Jezus: Cóż mi do ciebie niewiasto? Jeszczeć nie przyszła godzina moja.
2:5
Zatym rzekła matka jego sługam: Cokolwiek wam rzecze, czyńcie.
2:6
I były tam sześć stągiew kamiennych, według oczyściania żydowskiego postawionych, biorąc każda w się dwa abo trzy dzbany.
2:7
I rzekł im Jezus: Nalejcie pełne ty stągwie wody; a tak nalali je pełne aż i z wierzchem.
2:8
Tedy im rzekł: Czyrpajcież teraz, a podajcie przedniejszemu sprawcy. A tak oni podali.
2:9
Skoro tedy skosztował przedniejszy sprawca wody onej, która się zstała winem (a nie wiedział skądby było, lecz słudzy wiedzieli, którzy wodę czyrpali) wezwał k sobie oblubieńca on to przedniejszy sprawca.
2:10
I rzekł mu: Wszyscyć naprzód dawają wino dobre, a gdy się goście wedle potrzeby napiją, tedy to, co jest podlejsze; a tyś dobre wino chował aż dotąd.
2:11
Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie miasteczku galilejskim, aby oznajmił chwałę swą; i uwierzyli weń zwolennicy jego.
2:12
Potym szedł do Kapernaum, sam i matka i bracia i zwolennicy jego, a mieszkali tam przez mały czas.
2:13
Abowiem była blisko wielkanoc żydowska; a dlategoż szedł Jezus do Jeruzalem.
2:14
I znalazł w kościele ony, którzy przedawali woły, owce i gołąbie, ktemu i bankierze siedzące.
2:15
A uczyniwszy bicz z powrozów, wygnał wszytki z kościoła, a owce i woły i pieniądze bankierzów rozsypał, a stoły zprzewracał.
2:16
Także i tym, co gołębie przedawali rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie z domu Ojca mego, domu kupieckiego.
2:17
I przypomnieli sobie zwolennicy jego to, co było napisano: Zapalczywa miłość k domowi twemu żarła mię.
2:18
A tak Żydowie odpowiedziawszy rzekli mu: Cóż za znak okazujesz nam, iż to czynisz?
2:19
A Jezus odpowiedziawszy rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a ja ji we trzech dnioch wystawię.
2:20
Tedy rzekli Żydowie: Przez czterdzieści i sześć lat budowan jest ten kościół, a ty go chcesz we trzech dnioch wystawić?
2:21
Ale on mówił o kościele ciała swojego.
2:22
I gdy potym zmartwychwstał, wspomionęli zwolennicy jego, iż im to powiedał i uwierzyli Pismu i słowu, które mówił Jezus.
2:23
Tamże gdy był w Jeruzalem na dzień święty wielkonocny, wiele ich uwierzyli w imię jego, patrząc na jego cuda, które okazował.
2:24
Ale sam Jezus nie zwierzał się im, dlatego iż znał wszytki.
2:25
A nie było mu potrzeba, aby był kto miał dać jemu świadectwo o człowieku; abowiem on wiedział, co było w człowieku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalmy 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145 są psalmami akrostycznymi, w których każda linia zaczyna się od kolejnej litery alfabetu Hebrajskiego.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić