„Bo ten przychodzi na świat jako nic i odchodzi w ciemność, i ciemność okrywa jego imię,”

Biblia Warszawska: Księga Kaznodziei Salomona 6,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 16:5

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
O Przekładzie
16:1
Tomci wam powiedział, abyście się nie obrażali.
16:2
Będąć was ruszać z bożnic, owszem przydzie czas, gdy wszelki, który was zabijać będzie, mniemać będzie, że czyni chwałę Bogu.
16:3
A toć wam czynić będą, iż nie znali Ojca ani mnie.
16:4
Alemci to wam powiedział, abyście gdy czas ten przyjdzie, wspomnieli na to, żem ja powiedział wam. A tych rzeczy nie powiedałem wam z przodku, bom z wami był.
16:5
Lecz teraz odchodzę do onego, który mię posłał i nie pyta mię żaden z was dokąd idę.
16:6
A tak, iżem to wam powiedział, smutek napełnił serce wasze.
16:7
I powiedamci wam prawdę. Wamci to pożyteczno, iż ja odejdę, bo jeslibych nie odszedł, Pocieszyciel on nie przyjdzie do was, ale jesliż pójdę, poslę go do was.
16:8
Gdyć on tedy przyjdzie, będzieć karał świat z grzechu, z sprawiedliwości i z sądu.
16:9
Z grzechu, iż nie uwierzyli w mię.
16:10
Z sprawiedliwości zasię, iż do Ojca odchodzę, a już mię więcej nie ujzrycie.
16:11
Z sądu też zasię, że książę tego świata już osądzone jest.
16:12
Jeszczeć wiele mam, cobych z wami mówił, jedno iż teraz znieść nie możecie.
16:13
Ale gdyć przyjdzie on Duch prawdy, tedyć was wprowadzi we wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale co usłyszy, to powie, a co będzie przyjdź miało oznajmi wam.
16:14
Onci mię uwielbi; bowiem z mego weźmie, co wam opowiedać będzie.
16:15
Wszytki rzeczy, które ma Ociec, moje są; i dla tegożem powiedział, że z mego weźmie, co wam opowiedać będzie.
16:16
Maluczko, a nie ujzrycie mię i zasię maluczko, a ujzrycie mię; bo ja idę do Ojca.
16:17
Tedy niektórzy z zwolenników jego rzekli jedni ku drugim: Cóż to jest, co nam powieda: Maluczko, a nie ujzrycie mię i zasię maluczko, a ujzrycie mię, a iż ja idę do Ojca?
16:18
I mówili: Cóż wżdy to jest, co mówi: Maluczko? Nie wiemy, coć powieda.
16:19
Poznał tedy Jezus, że go pytać chcieli i rzekł im: O tym się pytacie miedzy sobą, com rzekł: Maluczko, a nie ujzrycie mię i zasię maluczko, a ujzrycie mię?
16:20
Zaprawdę, zaprawdę wam powiedam: Wy będziecie płakać i narzekać a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz wynidzie wam ku radości.
16:21
Gdy niewiasta rodzi, miewać boleści, bo przyszła godzina jej; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia, że się weseli z człowieka na świat narodzonego.
16:22
I wy też acz teraz smutek macie; ale zasię oglądam was i będzie się weselić serce wasze, a wesela waszego żaden nie odejmie od was.
16:23
Na on czas nie będziecie mię ni ocz pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiedamci wam, oczkolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.
16:24
Do tego czasu jeszczeście ni ocz nie prosili w imię moje. Proścież, a weźmiecie, aby wesele wasze było doskonałe.
16:25
Tociem wam powiedał przez podobieństwa, leczci czas przyjdzie, gdy nie przez podobieństwa mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu moim oznajmię wam.
16:26
Na on czas w imię moje prosić będziecie i nie powiedam wam, iżbych ja miał Ojca prosić za wami.
16:27
Abowiem sam Ociec miłuje was, żeście i wy mnie miłowali i uwierzyliście, żem od Boga wyszedł.
16:28
Wyszedłciem od Ojca, a przyszedłem na świat i powtóre opuszczam świat, a idę do Ojca.
16:29
Powiedzieli mu zwolennicy: Oto teraz jawnie mówisz i żadnego podobieństwa nie powiedasz.
16:30
Teraz wiemy, że wszytko wiesz, a nie potrzeba, żeby cię kto pytał, a przez to wierzymy, żeś od Boga wyszedł.
16:31
Odpowiedział im Jezus: I terazże wierzycie?
16:32
Otoć przyjdzie czas i już przyszedł, gdy wszyscy rozproszeni będziecie, każdy do swych, a mnie samego zostawicie, aleć nie jestem sam, bo jest Ociec ze mną.
16:33
Tomci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ścisk macie, ale ufajcie we mnie. Jamci zwyciężył świat.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Kol 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prawo zostało nadane 430 lat później niż przymierze zawarte między Bogiem i Abrahamem (Gal 3,16-17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić