„Bo on wszystkich wyciąga wędką, zagarnia ich swym niewodem, zbiera ich do swej sieci; i dlatego się cieszy, raduje.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Habakuka 1,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 15:27

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
O Przekładzie
15:1
Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ociec mój jest winarzem.
15:2
Wszelką latorosl we mnie nie przynoszącą owocu, odetnie, a wszelką, która przynosi owoc, oczyścia, aby obfitszy owoc przyniosła.
15:3
Już wy jesteście czystymi dla słowa, którem wam powiedział.
15:4
Mieszkajcież we mnie, a ja w was. Bo jako latorosl nie może przynieść owocu sama z siebie, jesliż nie będzie trwać w macicy, także ani wy, jesli we mnie trwać nie będziecie.
15:5
Jaciem jest macica, a wyście są latorosli. Ten który mieszka we mnie i w kim ja też mieszkam, ten przynosi wielki owoc, bo przeze mnie nic nie możecie uczynić.
15:6
Jesliż kto we mnie trwać nie będzie, tedy precz wyrzuconym będąc wnet jako latorosl, uschnie; i potym ty latorosli zbierają i do ognia miecą a pogorają.
15:7
Jesliż we mnie trwać będziecie, a słowa też moje w was trwać będą, czegokolwiek będziecie chcieć, proście i stanie się wam.
15:8
W tymci jest uwielbion Ociec mój, iżbyście wy wiele owocu przyniesli, a będziecie moimi zwolenniki.
15:9
Jako mię umiłował Ociec, tak i ja umiłowałem was. Trwajcież tedy w onej miłości mojej.
15:10
Jesliż rozkazania moje zachowywać będziecie, zostaniecie w miłości mojej, tak jakom ja zachowywał rozkazania Ojca mego i zostawam w miłości jego.
15:11
Tomci wam powiedział, aby ono wesele moje w was zostało, a wypełniło się wesele wasze.
15:12
Toć jest moje rozkazanie, abyście jedni drugie miłowali, jakom ja was umiłował.
15:13
Więczszej nad tę miłości żaden nie ma, jedno gdy kto zdrowie swe kładzie za swe przyjacioły.
15:14
Wy jesteście przyjaciele moi, jesliż czynić będziecie to, cokolwiek ja wam rozkazuję.
15:15
Już was dalej nie będę nazywał sługami, gdyż sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz was nazwałem przyjacioły, bo to wszytko, com słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam.
15:16
Nie wyście mnie obrali, alem ja obrał was i postanowiłem was, abyście szli i przyniesli owoc, a iżby owoc wasz trwał, iż oczkolwiekbyście prosili od Ojca w imię moje, żeby wam dał.
15:17
Toć wam powiedam, abyście się społecznie miłowali.
15:18
Jesliżeć was świat ma w nienawiści, wiecie, żeć i mnie pierwej miał w nienawiści.
15:19
Byście byli z świata, tedyćby świat to, co jest jego miłował, lecz iżeście nie są z świata, a jam was wybrał z świata i dla tegoż was świat ma w nienawiści.
15:20
Wspomnicie na słowa, którem ja wam powiedział. Nie jestci sługa więczszy niż Pan jego; jesliżeć mnie przesladowali i wasci przesladować będą; a jeslić słowa me zachowywali i waszeć zachowywać będą.
15:21
Aleć wam to wszytko czynić będą dla imienia mego, bo nie znali onego, który mię posłał.
15:22
Bychci był nie przyszedł, a nie powiedał im, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają czymby się wywieść z grzechu swego.
15:23
Ktoć mnie ma w nienawiści, ma i Ojca mego w nienawiści.
15:24
Bych był miedzy nimi tych spraw nie czynił, których żaden nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz widzieli, a mieli nie tylko mnie w nienawiści, ale też i Ojca mego.
15:25
Aleć się to dzieje, aby się wypełniło słowo, które jest w zakonie ich napisano. Mieli mię niesłusznie w nienawiści.
15:26
A tak gdyć przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poslę od Ojca, Duch on prawdy, który od Ojca pochodzi, onci o mnie da świadectwo.
15:27
I wy też dacie świadectwo, bo ze mną jesteście od początku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pomimo tego iż Lea i Rachela były obie żonami Jakuba, Lea musiała "kupić" noc z jej mężem od Racheli za mandragory które przyniósł jej syn - I Mojż 30:14-16.
Kwiaty mandragory.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód.
Iz 49:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić