„Wyruszyli oni bowiem dla imienia jego, nic nie przyjmując od pogan.”

Biblia Warszawska: 3 List św. Jana 1,7

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 14:22

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
O Przekładzie
14:1
Niechaj się nie frasuje serce wasze, wierzycie w Boga, też i w mię wierzcie.
14:2
W domu Ojca mojego wieleć jest mieszkania, jesliżby inaczej było, powiedziałcibych wam. Idęć, abych wam nagotował miejsce.
14:3
A gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdęć zasię i wezmę was do siebie, iż gdzie ja jestem, abyście i wy byli.
14:4
A wiecie dokądci ja idę i drogę wiecie.
14:5
Powiedział mu Tomasz: Panie! Nie wiemy, dokąd idziesz i jakoż możem drogę wiedzieć?
14:6
Rzekł mu tedy Jezus: Jać jestem droga, prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, jedno przez mię.
14:7
Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; a już go teraz znacie i widzieliście go.
14:8
Powiedział mu Filip: Panie! Ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym.
14:9
Ale mu rzekł Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami i jeszczeż mię nie znacie? Filipie! Ktoć mnie widział, widział i Ojca. Jakoż ty tedy mówisz: Ukaż nam Ojca?
14:10
Nie wierzyszże, iż ja w Ojcu jestem a Ociec jest we mnie? Słowa, któreć ja wam powiedam, nie od samego siebie ich powiedam, ale Ociec, któryć we mnie mieszka, tenci sam czyni sprawy ty.
14:11
Wierzcież mi, iżci ja w Ojcu jestem, a Ociec we mnie. Jesliż inaczej, dla onych samych spraw wierzcie mnie.
14:12
Zaprawdę, zaprawdę wam powiedam. Kto wierzy w mię, sprawy ty, które ja czynię i on czynić będzie i więczsze a niż ty czynić będzie; bo ja do Ojca odchodzę.
14:13
Oczkolwiek tedy będziecie prosić w imię moje, to uczynię, aby był uwielbion Ociec w Synu.
14:14
A tak oczkolwiek będziecie prosić w imię moje, ja uczynię.
14:15
Jesliż mię miłujecie, chowajcież rozkazania moje.
14:16
I będęć ja prosił Ojca, a inego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki.
14:17
A to, Ducha onego prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani go zna, lecz wy znacie go, gdyż u was mieszka i w was będzie.
14:18
Nie zostawięć was osierociałymi, a wrócęć się do was.
14:19
Jeszczeć maluczko, a świat mię już więcej nie ogląda, lecz wy mnie oglądacie, bo ja żywę i wy żyć będziecie.
14:20
W on dzień wy poznacie, żeciem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was.
14:21
Któryć się trzyma rozkazania mego i zachowywa je, tenci jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ociec mój i ja go miłować będę, a objawię mu siebie samego.
14:22
Powiedział mu Judasz, nie on Iskariot: Panie! Cóż to jest? Przecz się tylko nam objawić masz, a nie światu?
14:23
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesli mię kto miłuje, słowa moje zachowywać będzie, a Ociec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczyniemy.
14:24
Ktoć mnie nie miłuje, słówci moich nie zachowywa; a słowo, które słyszycie, nie jestci moje, ale onego, który mię posłał, Ojca.
14:25
Tomci wam powiedział u was mieszkając.
14:26
Lecz Pocieszyciel on, Duch święty, którego poszle Ociec w imię moje, onci was nauczy wszytkiego i przywiedzie wam ku pamięci wszytko, com wam powiedział.
14:27
Pokój zostawuję wam, pokój on mój dawam wam, nie tak jako dawa świat, ja wam dawam. Niechżeć się nie trwoży serce wasze, ani się lęka.
14:28
Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę i wrócę się do was, gdybyście mię miłowali, wżdybyście się weselili, żem wam powiedział: Idę do Ojca. Bo Ociec więczszy niżlim ja jest.
14:29
I terazciem wam powiedział, przed tym niż się stanie, iż gdy się to stanie, żebyście wierzyli.
14:30
Już dalej z wami wiele mówić nie będę; abowiem idzie książę świata tego, a we mnieć nic nie ma.
14:31
Ale iżby poznał świat, że ja miłuję Ojca, a jako mnie rozkazał Ociec, tak czynię. Wstańcież, pódźmy stąd.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
Rzym 12:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg rozdzielił wody Jordanu dla Eliasza i Elizeusza - II Król 2:7-9, II Król 2:14.
Eliasz i Elizeusz nad Jordanem

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić