„A ten włochaty kozioł, to król Jawana; zaś ten wielki róg, co jest pomiędzy jego oczyma – to pierwszy król.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Daniela 8,21

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 1:1

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
1Na początku było Słowo, a Słowo ono było u Boga i było ono Słowo Bóg. 2To Słowo było na początku u Boga. 3Wszytkoć się przez to Słowo stało, a oprócz niego nic się nie stało, cóżkolwiek było uczyniono. 4W nimci był żywot, a żywot był światłość ona ludzka. 5A tać światłość w ciemnościach świeci, ale jej ciemności nie ogarnęły. 6Był człowiek posłany od Boga, któremu było imię Jan. 7Ten przyszedł ku świadectwu, aby świadczył o światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli. 8Nie byłci on światłością oną, ale był posłan, iżby świadczył o onej światłości. 9Toć było ona światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na świat przychodzącego. 10Na świecie był i przezeń świat sprawion jest, leczci go świat nie poznał. 11Przyszedł do swoich, ale go swoi nie przyjęli. 12A ilekolwiek ich go przyjęli, dał im tę godność, aby się stali synmi Bożymi, tym którzyby wierzyli w imię jego. 13Którzy nie ze krwie, ani z chciwości ciała, ani z chciwości męża, lecz z Boga są narodzeni. 14A Słowoć ono ciałem się stało i przemieszkawało miedzy nami i widzielichmy chwałę jego, chwałę jako jedynorodnego od Ojca, napełnione łaski i prawdy. 15Janci świadczył o nim i obwoływał mówiąc: Tenci jest, o którymem powiedał: Ten, który po mnie idzie, jest przedniejszym nad mię; bo jest zacniejszym niż ja. 16A z pełności jego wszyscychmy brali i łaskę za łaskę. 17Abowiem zakon przez Mojżesza jest dan, a łaska i prawda przez Jezusa Krystusa się stała. 18Żadenci nigdy Boga nie widział, lecz on jedynorodny syn, który jest w łonie Ojcowym, ten nam opowiedział. 19A taktoć jest świadectwo Janowe, gdy posyłali Żydowie z Jeruzalem kapłany i Lewity pytając go: Ty coś jest zacz? 20I wyznałci a nie zaprzał, a wyznał, że on nie był Krystusem. 21Tedy go pytali: Cóżeś wżdy jest? I Heliasz żeś ty? A on rzekł: Nie jestem. A oni rzekli: Izaś jest prorokiem onym? A on odpowiedział: Nie jestem. 22Ale mu oni rzekli: Któżeś wżdy jest? Żebychmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali i cóż wżdy powiedasz o sobie? 23Tedy on rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Przeprawujcież drogę Pańską, jako powiedział Ezajasz prorok. 24A cić, którzy byli posłani, byli z faryzeuszów. 25I pytali go a mówili mu: Czemuż tedy krzcisz, gdyżeś ty nie jest Krystus, ani Heliasz, ani prorok on? 26A odpowiedział im Jan mówiąc: Jać krzczę wodą; aleć w pośród was stoi, o którym wy nie wiecie. 27Onci jest, który po mnie idzie, który jest przedniejszy nad mię, któremu ja nie jestem godzien rozwięzać rzemienia u trzewików. 28A toć się działo w Betabara za Jordanem, gdzie Jan krzcił. 29Nazajutrz ujzrał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech tego świata. 30Tenci jest, o którymem powiedał: Idzie po mnie mąż, który jest przełożon nad mię, bo zacniejszym jest niżli ja. 31A jaciem go nie znał, ale iżby był objawion Izraelowi, dlategom przyszedł krzcząc wodą. 32Tedy Jan świadczył mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, który też został nad nim. 33I nie poznałciem go ja, ale ten, który mię posłał, abym krzcił wodą, ten mi powiedział: Nad którym ujzrysz Ducha zstępującego i nad nim zostawającego, tenci jest, który krzci Duchem świętym. 34A przetożciem ja widział i świadczę, że ten jest on Syn Boży. 35Potym zasię nazajutrz stał Jan i dwa z zwolenników jego. 36I wejzrawszy na Jezusa idącego rzekł: Oto Baranek on Boży. 37To gdy usłyszeli dwa jego zwolennicy co powiedział, szli za Jezusem. 38Obróciwszy się tedy Jezus, a ujzrawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czegóż szukacie? A oni rzekli: Rabbi (co jeslibyś wykładał jest Mistrzu) gdzież mieszkasz? 39Tedy im rzekł: Pódźcież a oglądajcie. A tak szli i widzieli, gdzie mieszkał, a zostali przy nim onego dnia, bo była jakoby dziesiąta godzina. 40A był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z onych dwu, którzy to słyszeli od Jana, a szli byli za nim. 41Ten napirwej nalazszy Szymona, brata swego, powiedział mu: Naleźliciechmy Mesjasza onego, co jest, jeslibyś wykładał, Krystus. 42I przywiódł go do Jezusa, a wejzrawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jonasów, ty będziesz zwan Kefas, co się znaczy Kamień. 43Nazajutrz chciał Jezus idź do Galilejej, a znalazszy Filipa, rzekł mu: Pódź za mną. 44A Filip był z Betsajda, z miasta Andrzejowego i Piotrowego. 45Potym Filip znalazszy Natanaela, powiedział mu: Znaleźliciechmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, onego Jezusa Nazareńskiego, syna Józefowego. 46Na to mu powiedział Natanael: I możesz być od Nazaret co dobrego? Tedy mu rzekł Filip: Pódź a oglądaj. 47Ujzrawszy tedy Jezus Natanaela idącego do siebie, powiedział o nim: Tenci jest zaprawdę Izraelita, w którym nie masz zdrady. 48I rzekł mu Natanael: Skądże mię znasz? A Jezus odpowiedziawszy rzekł mu: Jeszcze pirwej niż cię tu Filip wezwał, gdyś pod figowym drzewem był, widziałem cię. 49A odpowiedziawszy Natanael rzekł: Mistrzu! Tyś jest on Syn Boży, tyś jest on król izraelski. 50Tedy mu odpowiedział Jezus i rzekł: Żem tobie mówił: Widziałem cię pod figowym drzewem, dlatego wierzysz? Jeszcze nad ty więtsze rzeczy ujzrysz. 51Zatymże mu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę wam powiedam, od tego czasu będziecie widzieć niebo otworzone i anioły Boże wstępujące i zstępujące nad Syna człowieczego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną ...
BG I Piotr 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł wymienia Hiszpanię w Liście do Rzymian 15:24 i Liście do Rzymian 15:28. Jest to jedyna wzmianka dotycząca Hiszpanii w całej Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją.
I Kor 6:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić